FII UNUL DIN CEI ZECE!

„Oare n-au fost curăţaţi toţi cei zece? Dar ceilalţi nouă, unde sunt?” (Luca 17:17)

     Într-o zi, Domnul Isus a vindecat zece oameni de lepră, boală care în acea vreme reprezenta o condamnare la moarte, deoarece nu se cunoștea niciun remediu. În mod uimitor, numai unul și-a dat seama că era normal și frumos să se întoarcă și să-I mulțumească. Ce s-o fi-ntâmplat cu ceilalți nouă? Au fost prea ocupați ca să fie mulțumitori? Fără îndoială că și ei au fost bucuroși și mulțumitori, dar cu toate acestea, nu și-au făcut timp să le exprime. Au fost oare atrași de alte lucruri, și au uitat? Au fost prea precauți, ca să fie mulțumitori? Poate s-au gândit că vindecarea nu va fi de durată, așa că au dorit să aștepte un timp înainte să anunțe vindecarea. Sau poate le era teamă ca nu cumva Domnul Isus să le ceară ceva în schimb, ceva ce fie nu erau dispuși, fie nu erau capabili să Îi ofere. Sau au fost prea egoiști ca să fie mulțumitori? În anumite privințe, viața de om bolnav era mai simplă. Acum, erau nevoiți să-și caute un loc de muncă, să-și asume responsabilități și să aibă un rol în societate! Au fost ei prea aroganți ca să fie mulțumitori? Poate s-au gândit că dacă li s-ar fi dat destul timp, s-ar fi vindecat singuri. În plus, a fi mulțumitor înseamnă a recunoaște că ești în nevoie. Cine dorește să dea dovadă de slăbiciune, când ai o imagine de apărat? Dacă această istorie te-a pus pe gânduri, vreau să știi că nouă din zece oameni au o problemă cu mulțumirea – cel puțin când vine vorba s-o exprime. Nu fi așa! Fii acel „unul din zece”! În trei psalmi la rând – 105, 106 și 107 – David repetă cuvinte similare: „Lăudaţi pe Domnul! Lăudaţi pe Domnul, căci este bun, căci îndurarea Lui ţine în veci!” Nu lăsa să treacă nici măcar o zi, fără să-ți amintești de bunătatea lui Dumnezeu față de tine, și fără să-I mulțumești pentru ea!

FĂ UN PAS ÎN SPATE CA SĂ VEZI IMAGINEA DE ANSAMBLU!

„Mi s-a deschis aici o uşă mare şi largă, şi sunt mulţi potrivnici.” (1 Corinteni 16:9)

     Într-o zi, la Camera de Comerț dintr-un orășel, a fost invitat un om de afaceri ca să țină o prelegere. Economia locală nu mergea bine și locuitorii erau descurajați, așa că sarcina lui era să-i motiveze. El a luat o coală mare de hârtie albă și a făcut un punct roșu în centrul ei. „Ce vedeți?” a întrebat el audiența. O persoană a zis: „Văd un punct roșu.” Vorbitorul a spus: „Bine, și ce altceva mai vedeți?” Ceilalți au intervenit: „Un punct roșu.” Vorbitorul a întrebat din nou: „Nu mai vedeți altceva în afară de punctul roșu?” Audiența a răspuns printr-un răsunător „nu!” Vorbitorul a zis: „Ați trecut cu vederea cel mai evident și important lucru; nu ați reușit să vedeți… coala albă!” Apoi a continuat să explice că, în viață, atenția noastră este deseori distrasă de eșecuri și experiențe mici, asemenea punctului roșu. Ele ne împiedică să vedem binecuvântările și reușitele care sunt mai importante decât dezamăgirile care încearcă să ne monopolizeze atenția și să ne secătuiască energia. Apostolul Pavel a scris: „Mi s-a deschis aici o uşă mare şi largă, şi sunt mulţi potrivnici.” Oportunitate și obstacole – se potrivesc la fel de bine cum se potrivește brânza cu macaroanele sau peștele cu cartofii prăjiți. Acum, apostolul Pavel nu a negat realitatea împotrivirii cu care se confrunta; dar a ales să se concentreze asupra oportunității pe care o prezenta. Poetul a scris: „Doi oameni priveau printre zăbrele / Unul a văzut noroi, celălalt a văzut stele.” Tu, la ce te uiți? Ești atât de preocupat de ceea ce există, încât ai pierdut din vedere ceea ce poate exista? Dacă este așa, trebuie să faci un pas în spate și să-L rogi pe Dumnezeu să te ajute să vezi imaginea de ansamblu!

STABILEȘTE-ȚI CONVINGERILE PERSONALE!

„Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului şi cu vinul pe care-l bea împăratul” (Daniel 1:8)

     Care a fost problema lui Daniel? De ce era greșit să mănânci cea mai bună mâncare din țară? Majoritatea oamenilor trăiau cu o mâncare sărăcăcioasă. Daniel avea ocazia extraordinară de-a mânca precum regele. Pentru ce atâta intransigență? Când săpăm adânc în realitățile culturale ale acelei perioade, vedem că în joc era mai mult de-atât. Festinurile în Babilon erau întotdeauna închinate zeilor. Așa că, de fiecare dată când te așezai la masă, nu participai numai la mâncat, ci era un act de închinare. Această mâncare fusese mai întâi jertfită unui zeu păgân. Pentru un adolescent evreu care își lua în serios credința în Dumnezeu, participarea însemna compromiterea chemării sale ca persoană. Mâncând din acele bucate însemna să se închine zeilor. Și pentru Daniel, asta era prea de tot! Ar fi însemnat să-și compromită caracterul, și asta nu putea accepta! Nu-ți descoperi convingerile când presiunea este asupra ta; ți le stabilești dinainte! În vremurile bune, hotărăști ce vei face sau ce nu vei face în vremurile grele. Psalmistul a zis: „Cum îşi va ţine tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după Cuvântul Tău. Te caut din toată inima mea; nu mă lăsa să mă abat de la poruncile Tale. Strâng Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!” (Psalmul 119:9-11). În aceste trei afirmații: 1) „Îndreptându-se după Cuvântul Tău”; 2) „Te caut din toată inima mea”; 3) „Strâng Cuvântul Tău în inima mea” – este rezumată viața creștină plină de izbândă, care poate fi și a ta, de astăzi!

CUM SĂ ÎNVINGI STRESUL (8)

„Eu vă voi da odihnă.” (Matei 11:28)

     Dacă povara pe care o duci este prea grea pentru tine, nu Domnul Isus ți-a dat-o. Poate alții ți-au dat-o, poate ți-ai luat-o singur, însă Domnul Isus nu are nicio participare. El dimpotrivă a spus: „Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. Luaţi jugul Meu asupra voastră, şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul Meu este bun, şi sarcina Mea este uşoară.” (vers. 28-30). Principiul suprem de gestionare a stresului pe care ni L-a lăsat Domnul Isus este acesta: Dă-I Lui stresul tău! Nu te vei bucura niciodată de o pace deplină a minții până când nu-ți dezvolți o relație cu Prințul Păcii. Să remarcăm că Domnul Isus nu a spus: „Veniți la Mine și veți avea mai multe poveri, o vină mai mare, mai mult stres și mai multe îngrijorări”, chiar dacă asta par să ne învețe numeroși oameni religioși! Unele biserici creează presiune, în loc să ne elibereze de ea. Dar Domnul Isus a zis: „Eu vreau să vă dau odihnă. Eu sunt eliberatorul de stres. Când sunteți în armonie cu Mine, aveți tărie lăuntrică.” Numai Domnul Isus îți poate schimba modul de viață, dintr-unul plin de stres într-unul plin de mulțumire! Cea mai mare sursă a stresului are ca punct de plecare alegerea noastră de-a ne trăi viețile despărțiți de Dumnezeul care ne-a creat, încercând să ne croim propriul drum și să fim propriul nostru dumnezeu. Care este lucrul de care ai nevoie? Dacă nu ți-ai dedicat niciodată viața lui Hristos, ai nevoie de o transformare. Dă-I Lui viața ta, cu toate stresurile tale, și spune: „Doamne, te rog să-mi dai o viață nouă. Înlocuiește presiunea pe care o simt cu pacea pe care o dai Tu, și ajută-mă să urmez principiile Tale de gestionare a stresului. Amin!”

CUM SĂ ÎNVINGI STRESUL (7)

„Veniţi singuri la o parte, într-un loc pustiu, şi odihniţi-vă puţin.” (Marcu 6:31)

     În al șaptelea rând, dacă vrei să învingi stresul: Fă-ți timp pentru a te bucura de viață. Domnul Isus a făcut asta. „Isus le-a zis: „Veniţi singuri la o parte, într-un loc pustiu, şi odihniţi-vă puţin.” Căci erau mulţi care veneau şi se duceau, şi ei n-aveau vreme nici să mănânce.” Domnul Isus nu numai că Și-a făcut timp pentru relaxare și recreere, dar El le-a zis celor care au lucrat mult și fără întrerupere: „Meritați o pauză astăzi. Haideți să ne odihnim, luați-vă liber!” Așa că s-au urcat într-o corabie, s-au dus pe partea cealaltă a lacului și au ajuns în deșert. Domnul Isus a fost în stare să facă față stresului pentru că a știut când să se relaxeze. Odihna și recreerea în viață nu sunt opționale, și nu sunt nici „nespirituale.” Odihna este atât de importantă, încât Dumnezeu a inclus-o în Cele Zece Porunci. Sabatul a fost făcut pentru omenire deoarece Dumnezeu știe că felul în care suntem constituiți din punct de vedere fizic, emoțional și spiritual, necesită pauze periodice regulate. Domnul Isus a supraviețuit stresului pentru că s-a bucurat de viață. Matei 11:19 – „Fiul omului a venit mâncând şi bând” – versiunea Dumitru Cornilescu – a fost parafrazat: „Fiul Omului a venit bucurându-se de viață”, de către J.B. Phillips (cleric și comentator englez al secolului al XX-lea, cunoscut pentru traducerea Noului Testament în engleza modernă). Iar apostolul Pavel ne spune că Dumnezeu ne-a dat „toate lucrurile din belşug, ca să ne bucurăm de ele.” (1 Timotei 6:17). Echilibrul este cheia gestionării stresului. Astăzi, dacă te simți epuizat, verifică două lucruri: 1) Te bazezi zilnic pe harul lui Dumnezeu, sau depinzi de tine însuți? 2) Îți pui timp deoparte, în mod regulat, pentru odihnă și recreere? Cuvântul „recreere” înseamnă „restaurare, reîmprospătare, sau a crea din nou.” Înțelegi ideea? Dacă ești epuizat, ce folos vei aduce Împărăției lui Dumnezeu, familiei sau chiar propriei tale ființe? Deci, fă-ți timp pentru a te bucura de viață!

CUM SĂ ÎNVINGI STRESUL (6)

„A doua zi dimineaţa, pe când era încă întuneric de tot, Isus… Se ruga” (Marcu 1:35)

     Al șaselea principiu sănătos pentru a învinge stresul este: Fă din rugăciune obiceiul tău zilnic! Rugăciunea este cel mai mare eliberator de stres. Domnul Isus Își începea ziua rugându-Se. De multe ori Se oprea pe parcursul unei zile pentru a Se ruga… și Își încheia fiecare zi cu rugăciune. Acum, dacă Domnul Isus Și-a făcut timp pentru rugăciune, deși era atât de ocupat, cu atât mai mult trebuie s-o faci și tu! Timpul de părtășie cu Dumnezeu poate fi ca o cameră de decompresie pentru stresul din viața noastră. Noi vorbim cu Dumnezeu prin rugăciune, Îi putem spune ce avem pe suflet și Îl putem lăsa să ne vorbească în timp ce citim Scriptura. Apoi ne uităm la programul nostru, ne evaluăm prioritățile și așteptăm instrucțiuni. Dacă ne-am desfășura viața în felul acesta, industria farmaceutică ar intra în faliment, pentru că nu am mai avea nevoie de tranchilizantele pe care le vinde! Multe din problemele noastre vin din incapacitatea noastră de a sta liniștiți. Nu știm să păstrăm tăcerea! Dumnezeu spune: „Opriţi-vă, şi să ştiţi că Eu sunt Dumnezeu” (Psalmul 46:10). Și unul din motivele pentru care nu-L cunoaștem pe Dumnezeu într-un mod mai personal este pentru că nu ne putem opri. Suntem prea ocupați ca să tăcem și doar să gândim. Cineva a zis: „Mi se pare o ironie faptul că atunci când se rătăcește, omul tinde să-și dubleze viteza.” Se spune că un pilot din vremea celui de-al Doilea Război Mondial a zburat peste Oceanul Pacific. Când a luat legătura prin radio cu turnul de control și a fost întrebat unde se află, el a răspuns: „Nu știu, dar stabilesc un timp record!” Mulți dintre noi suntem așa, gonind prin viață, accelerând… fără să știm încotro ne îndreptăm. Trebuie să ne începem dimineața cu rugăciune, așa cum a făcut Domnul Isus și să ne oprim pe parcursul zilei pentru a ne ruga din nou și pentru a ne reîncărca bateriile spirituale. Fă din rugăciune obiceiul tău zilnic!

CUM SĂ ÎNVINGI STRESUL (5)

„A rânduit dintre ei doisprezece… să-i trimită să propovăduiască…” (Marcu 3:14)

     Dacă vrei să învingi stresul, al cincilea principiu spune: Nu încerca să faci totul singur. Unul din motivele pentru care ajungem să fim stresați este datorită faptului că avem impresia că totul depinde de noi. Nu asta a crezut Domnul Isus. El a ales, a pregătit și a împuternicit alți doisprezece, ca să împartă cu ei povara. Și-a delegat munca. A implicat și alte persoane. Oare noi de ce nu facem la fel? Din două motive: 1) Din perfecționism. Ne gândim: „Dacă vreau ca lucrul acesta să fie bine făcut, îl fac singur!” E o idee bună, dar deseori nu funcționează bine pentru că sunt prea multe lucruri de făcut. Pur și simplu nu avem timpul și talentul pentru a face totul singuri. E o atitudine egoistă, dacă avem impresia că: „Nimeni, dar absolut nimeni, nu o poate face așa cum o fac eu!” Crezi că Domnul Isus ar fi făcut o slujbă mai bună decât ucenicii Săi? Firește că da, dar chiar și așa, El i-a lăsat pe ei să lucreze. De ce? Pentru că trebuie să-i lăsăm și pe alții să facă greșeli, pentru ca ei să învețe din ele, la fel cum au învățat și ucenicii. Nu le lua celorlalți șansa de instruire! 2) Din nesiguranță. „Dacă las această responsabilitate în seama altcuiva, și se va descurca mai bine decât mine?” Această posibilitate este amenințătoare pentru mulți dintre noi. Dar nu te poți simți amenințat dacă știi cine ești, cui încerci să-i fii pe plac, ce poți realiza și care este lucrul asupra căruia trebuie să te concentrezi. Pentru a fi eficient, trebuie să-i implici și pe alții, deoarece nu te poți concentra pe mai multe lucruri deodată și să le faci bine! Deci, nu încerca să faci totul singur!

CUM SĂ ÎNVINGI STRESUL (4)

„Trebuie să vestesc Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu şi în alte cetăţi; fiindcă pentru aceasta am fost trimis.” (Luca 4:43)

     Al patrulea principiu sănătos pentru a învinge stresul este: Concentrează-te pe un singur lucru. Ești tras în toate direcțiile? Oamenii au încercat în mod constant să facă acest lucru cu Domnul Isus și să-L distragă de la scopul vieții Sale. Biblia spune: „Când s-a crăpat de ziuă, Isus a ieşit şi S-a dus într-un loc pustiu. Noroadele au început să-L caute în toate părţile, şi au ajuns până la El: voiau să-L oprească să nu plece de la ei.” (Luca 4:42). Domnul Isus era pe cale să plece, iar ei au încercat să-L facă să rămână. Iată cum a răspuns El: „Trebuie să vestesc Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu şi în alte cetăţi; fiindcă pentru aceasta am fost trimis. (vers. 43) El a refuzat să se lase distras de chestiuni mai puțin importante. Firește, El era un maestru în domeniu. Toți au încercat să-L întrerupă. Toți aveau un plan B pentru viața Lui. Dar în esență, El le răspundea: „Nu, Eu trebuie să merg în continuare spre scopul meu.” Și a continuat să facă ceea ce știa că I-a spus Dumnezeu să facă. A fost hotărât. A fost perseverent. A fost concentrat. Deci, atunci când ai o duzină de lucruri de făcut, alege-l pe cel mai important și nu renunța la el până când nu l-ai terminat. Apoi, ia-l pe al doilea ca importanță și fă la fel… și tot așa, până când epuizezi lista. Când eforturile noastre sunt împărțite, suntem ineficienți; când ne concentrăm eforturile, reușita noastră este mai mare. Lumina difuză produce o strălucire voalată, în timp ce lumina concentrată produce foc. Domnul Isus nu a lăsat ca întreruperile să-L împiedice să se concentreze asupra scopului Său. Nu i-a lăsat pe alții să-L tensioneze, să-L streseze sau să-L irite… El trebuie să fie exemplul tău!

CUM SĂ ÎNVINGI STRESUL (3)

„Eu ştiu de unde am venit şi unde Mă duc” (Ioan 8:14)

     Al treilea principiu sănătos pentru a învinge stresul este: Să știi ceea ce vrei să realizezi. Domnul Isus a zis: „Eu ştiu de unde am venit şi unde Mă duc.” Poți spune și tu la fel? Dacă nu îți planifici viața și nu-ți stabilești priorități, vei fi presat de alții să faci ceea ce cred ei că este important. În fiecare zi vei trăi fie conform priorităților, fie sub presiune. Nu există o altă variantă! Fie decizi ce este important pentru viața ta, fie îi lași pe alții să decidă pentru tine. E ușor să operezi sub tirania urgentului, să ajungi la sfârșitul zilei și să te întrebi: „Am realizat ceva? Am consumat o grămadă de energie și am făcut o mulțime de lucruri, dar am realizat ceva important?” Faptul de a fi ocupat nu înseamnă neapărat productivitate. Poate te învârți în cerc, fără să realizezi ceva de o reală valoare. Pregătirea te face să fii în largul tău. Sau altfel spus, pregătirea evită presiunea, în timp ce amânarea produce presiune. O bună organizare și o bună pregătire reduc stresul, deoarece știi cine ești, cui încerci să-i faci pe plac și ce dorești să realizezi. Faptul de a avea scopuri bine stabilite simplifică viața. Așadar, stai câteva minute la începutul fiecărei zile și vorbește cu Dumnezeu în rugăciune. Apoi, uită-te în agenda ta pentru acea zi și întreabă-te: „Chiar așa vreau să petrec o zi din viața mea? Sunt dispus să schimb următoarele douăzeci și patru de ore prețioase cu aceste activități?” Răspunsul corect și sincer la aceste două întrebări îți va reduce nivelul de stres, și te va ajuta să-ți stabilești prioritățile.

CUM SĂ ÎNVINGI STRESUL (2)

„Eu nu caut să fac voia Mea, ci voia Tatălui, care M-a trimis” (Ioan 5:30)

     Al doilea principiu sănătos pentru a învinge stresul este: Să știi cui încerci să-i fii pe plac. Domnul Isus nu a încercat să fie pe placul tuturor, așa că – nu crezi că ar fi o nebunie ca tu să faci ceva ce nici măcar Hristos nu a făcut? Pentru Domnul Isus a fost o problemă clară: „Voi fi pe placul lui Dumnezeu, punct!” Și Dumnezeu a răspuns: „Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care Îmi găsesc plăcerea” (Matei 3:17). Când pierzi din vedere persoana căreia încerci să-i faci pe plac, vei cădea într-una din următoarele capcane: Critică (pentru că ești preocupat în mod excesiv de ceea ce cred ceilalți despre tine); Competiție (pentru că îți este teamă că cineva ți-o va lua înainte); Conflict (pentru că ești amenințat de toți cei care nu sunt de acord cu tine). Domnul Isus a zis: „Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.” (Matei 6:33). Prin faptul că te concentrezi pe voia lui Dumnezeu, îți simplifici viața! Vei face mereu ceea ce este bine, ceea ce este după voia Lui, indiferent ce cred ceilalți. În materie de stres, ne place să dăm vina pe alții și pe obligațiile noastre: „Trebuie să… Tu mi-ai zis/m-ai pus să… Sunt obligat să…” De fapt, există puține lucruri în viață, lăsând la o parte locul de muncă, pe care trebuie să le facem. Așa că de fapt ceea ce spunem este aceasta: „Aleg să… (completează spațiul) pentru că nu vreau să suport consecințele”! Rareori suntem obligați să facem ceva, așa că nu putem da vina pe alții pentru stresul nostru. Când ne simțim sub presiune, alegem să-i lăsăm pe ceilalți să ne facă să ajungem acolo. În realitate, noi nu suntem victime decât dacă îngăduim să fim presați de cerințe exterioare. Deci, alege astăzi cui vrei să îi fii pe plac!