„DUMNEZEU ESTE…” (5)

„El a făcut luna ca să arate vremurile…” (Psalmul 104:19)

     Iată un lucru uimitor: fără Lună, ar fi imposibil să trăim pe această planetă. Iar dacă ar reuși cineva să devieze Luna de pe orbita sa, viața ar înceta. Luna este ca o „slujitoare” a mării, care curăță oceanele și plajele. Fără mareele create de Lună, porturile și plajele noastre ar deveni niște gropi de gunoi urât mirositoare și ar fi imposibil să locuim în preajma lor. Datorită mareelor, valurile se sparg de stâncile oceanelor, oxigenând apele de pe planetă și furnizând oxigenul necesar pentru plancton, care stă la temelia piramidei hranei noastre. Fără plancton, nu ar exista oxigen și orice formă de viață ar înceta. Dumnezeu este un geniu creator, nu-i așa? El a făcut Luna de dimensiunea potrivită și a amplasat-o la distanța potrivită de Pământ, ca să creeze ambianța de care avem nevoie. Noi trăim într-un uriaș ocean de aer – 78% nitrogen, 21% oxigen. Aceste elemente sunt continuu amestecate de efectul de maree pe care îl are Luna asupra atmosferei. Lucrul acesta are același rezultat și asupra mărilor, și furnizează mereu aceeași proporție de oxigen. Deși noi continuăm să eliberăm dioxid de carbon în atmosferă, acesta este absorbit în ocean și noi reușim în continuare să trăim. Dacă stratul atmosferic nu ar fi la fel de gros, am fi nimiciți de miliardele de bucăți de resturi cosmice și meteoriți care cad mereu spre planeta noastră. Cine are grijă de noi? Dumnezeu! Fii bucuros de asta, și astăzi!

„DUMNEZEU ESTE…” (4)

„Eu am făcut pământul, şi am făcut pe om pe el…” (Isaia 45:12)

     Te-ai întrebat vreodată de ce nu s-a găsit viață pe nicio altă planetă, și cum de planeta noastră a fost creată să ne susțină și să ne împlinească nevoile noastre zilnice? Devii curios, nu-i așa? Crezi că e doar o coincidență? Nu și în lumina Bibliei! În ea, Dumnezeu spune: „Eu am făcut pământul, şi am făcut pe om pe el…” Știai că dacă pământul ar fi cu 10% mai mare sau cu 10% mai mic, viața așa cum o știm noi nu ar fi posibilă? Sau că ne aflăm la distanța potrivită de Soare, așa încât primim cantitatea potrivită de căldură și de lumină? Dacă am fi puțin mai departe am îngheța, și dacă am fi mai aproape nu am putea supraviețui… Gândește-te o clipă la uimitoarea înclinație a axei pământului. Niciuna din celelalte planete nu este înclinată ca a noastră la 23 de grade. Acest unghi permite razelor solare să atingă toată suprafață pământului în decurs de un an, timp în care pământul face un cerc în jurul soarelui. Dacă axa nu ar fi înclinată, polii ar acumula o masă enormă de gheață, iar centrul pământului ar deveni atât de fierbinte, încât nu am putea suporta. Asemeni unui părinte entuziasmat care aranjează camera pentru venirea copilului nou-născut, Dumnezeu a făcut acest pământ special pentru noi! „Căci aşa vorbeşte Domnul, Făcătorul cerurilor, singurul Dumnezeu, care a întocmit pământul, l-a făcut şi l-a întărit, l-a făcut nu ca să fie pustiu, ci l-a întocmit ca să fie locuit” (Isaia 45:18). Atât de mult ne iubește Dumnezeu, încât S-a gândit la fiecare detaliu – pentru confortul nostru!

„DUMNEZEU ESTE…” (3)

„Domnul a făcut marginile pământului.” (Isaia 40:28)

     Contrar a ceea ce am fost făcuți să credem, știința și Scriptura nu sunt neapărat opuse. Numărul oamenilor de știință care cred Biblia a crescut vertiginos de la descoperirea fizicii cuantice, care demonstrează uluitoarea simetrie și ordine care caracterizează universul. Știai că una din cele mai strălucite cărți de știință din zilele noastre a fost scrisă de nu mai puțin de șaizeci de oameni de știință celebri, printre care și douăzeci și patru de câștigători ai Premiului Nobel? Titlul cărți este: „Cosmos, Bios, Theos,” care înseamnă „Univers, Viață, Dumnezeu”. Unul dintre coautori, profesorul Henry Margenau, fizician de la Yale, concluzionează: „Există un singur răspuns convingător” (pentru legile intrinsece care există în natură). Care crede acest om strălucit că este acest răspuns? Evoluția? Coincidența? Întâmplarea? Nu! Margenau crede că „un Dumnezeu omnipotent și omniscient a adus creația în ființă”. Așadar, a crede în Dumnezeu înseamnă a crede în știință și în Cuvântul infailibil al lui Dumnezeu. Biblia spune: „Dumnezeul cel veşnic, Domnul a făcut marginile pământului. El nu oboseşte, nici nu osteneşte; priceperea Lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit, şi măreşte puterea celui ce cade în leşin. Flăcăii obosesc şi ostenesc, chiar tinerii se clatină; dar cei ce se încred în Domnul îşi înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii; aleargă şi nu obosesc, umblă şi nu ostenesc” (Isaia 40:28-31). Asta înseamnă că prin rugăciune putem avea acces la cea mai mare putere și la cel mai mare ajutor din univers. Uimitor! Modul în care abordezi fiecare zi depinde de Cel asupra căruia îți ațintești privirea. Așadar, uită-te la Dumnezeu! Pune-ți încrederea în El! „Încredinţează-ţi lucrările în mâna Domnului, şi îţi vor izbuti planurile.” (Proverbe 16:3).

„DUMNEZEU ESTE …” (2)

„Ridicaţi-vă ochii în sus, şi priviţi! Cine a făcut aceste lucruri?” (Isaia 40:26)

     O mare parte din cei mai mari gânditori ai lumii cred nu doar că Dumnezeu există, ci și că El a creat universul și locuitorii lui. Așadar, data viitoare când îți spune cineva că numai oamenii simpli sau needucați cred în Dumnezeu, să nu-i dai crezare! Dr. Robert Jastrow, fondatorul și directorul Institutului Goddard pentru Studii Spațiale de la NASA, scrie în cartea sa de succes „Dumnezeu și astronomii”: „Dovezile astronomice susțin perspectiva biblică despre originea lumii. Detaliile diferă, însă elementele esențiale din expunerile astronomice și biblice ale Genezei sunt aceleași. Știința a dovedit că universul a explodat în ființă într-un moment anume. Care a fost cauza care a produs acest efect? Cine sau ce a pus materia sau energia în univers? Știința nu poate răspunde la aceste întrebări, și pentru omul de știință care a trăit pe baza și prin puterea rațiunii, povestirea se încheie ca un vis urât. El a cântărit muntele ignoranței, e pe cale să cucerească cel mai înalt pisc și când se târăște peste ultima stâncă este întâmpinat de o mână de teologi care se aflau deja acolo de  secole.” Pierre-Simon Laplace, un alt mare astronom al lumii, a spus că dovada în sprijinul unui Dumnezeu inteligent este infinit mai probabilă decât aceea că un set de scrieri aruncate la întâmplare pe un pergament a produs Iliada lui Homer. Dovada în favoarea lui „Dumnezeu este” în contrast cu cea împotriva Lui, drept Creator al acestui univers, este zdrobitoare. Cele două nici nu se pot compara! Așa că, bucură-te: Dumnezeu există! El este accesibil și disponibil, dacă îți faci timp să te rogi și să-L inviți în viața ta.

„DUMNEZEU ESTE …” (1)

„Dumnezeu este… un ajutor care nu lipseşte niciodată în nevoi.” (Psalmul 46:1)

     Fiii lui Core au cântat așa: „Dumnezeu este… un ajutor care nu lipseşte niciodată în nevoi.” Mai întâi, însă, trebuie să crezi că „Dumnezeu este”, altfel, cea mai mare speranță a ta este în noroc sau în ajutorul celorlalți. Cât de departe crezi că te va duce asta? Când doctorul îți spune că nu mai poate face nimic, pentru tine sau pentru cineva drag ție, la cine vei căuta ajutorul? Când nu mai ai răspunsuri și ai nevoie de călăuzire, unde vei merge pentru a le găsi? Când ești ros de vină și tânjești după pace și iertare, cine ți le va da? Când o termini cu Dumnezeu, devii propriul tău Dumnezeu, pentru că nu recunoști o putere mai mare în universul acesta decât tu însuți! Poți înțelege de ce Biblia spune: „Nebunul zice în inima lui: „Nu este Dumnezeu!” (Psalmul 14:1). Este cu adevărat o nebunie să te deconectezi de la cea mai mare sursă de ajutor din univers! În următoarele zile vom răspunde la întrebarea „De ce Dumnezeu este și de ce trebuie să-ți pui nădejdea în El?” Mai întâi, ne uităm la astronomie. Biblia spune: „Cerurile spun slava lui Dumnezeu, şi întinderea lor vesteşte lucrarea mâinilor Lui. O zi istoriseşte alteia acest lucru, o noapte dă de ştire alteia despre el. Şi aceasta, fără vorbe, fără cuvinte, al căror sunet să fie auzit: dar răsunetul lor străbate tot pământul, şi glasul lor merge până la marginile lumii.” (Psalmul 19:1-4) Pavel scria (Romani 1:19-20): „ce se poate cunoaşte despre Dumnezeu, le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui, se văd lămurit, de la facerea lumii, când te uiţi cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Aşa că nu se pot dezvinovăți.” Dumnezeu există, iar tu poți avea o relație personală cu El!

ESTI CUMVA TU?

„Iuda, vânzătorul, a luat cuvântul, şi I-a zis: „Nu cumva sunt eu, Învăţătorule?” (Matei 26:25)

     Într-o predică despre dedicarea față de Hristos, marele Charles Spurgeon a spus: „Am cunoscut câțiva oameni  care au predicat Evanghelia cu putere, dar au ajuns să se depărteze complet de ea. Am cunoscut pe alții care s-au achitat de datoria lor de diaconi și prezbiteri cu multă sârguință, și care după aceea au cedat în fața patimilor. Pe unii dintre aceștia i-am considerat cei mai sfinți oameni. Când se rugau ei, mă înălțam până la porțile cerului; dacă ar fi spus cineva că într-o zi vor cădea pradă păcatului, nu aș fi crezut. Mai degrabă aș fi crezut asta despre mine. Dacă cei ce au fost mai puternici decât noi au căzut, de ce nu și noi? Ucenicii Domnului, care au stat la masă cu El, când li s-a spus că unul dintre ei își va trăda învățătorul, toți au întrebat: „Nu cumva sunt eu?” A fost o întrebare foarte potrivită. Nici unul dintre ei nu a întrebat: „Doamne, nu cumva e Iuda?” Probabil niciunul dintre ei nu l-a suspectat. Se poate întâmpla ca cel mai mare ipocrit dintr-o adunare să fie unul asupra căruia nu planează nicio suspiciune. El și-a învățat rolul atât de bine, încât adevăratul său caracter nu a fost încă  descoperit.” Dacă aceste cuvinte lovesc prea tare în confortul tău, nu pleca – aleargă la poala crucii astăzi! Aleargă la Cel care, în deplină cunoștință de zbaterile și ispitele tale, te iubește necondiționat; Cel al cărui sânge te curăță de păcat, al cărui har te poate ridica și te poate susține, și a cărui putere te poate ajuta să trăiești o viață de biruință!

CUM SĂ-TI ÎMBUNĂTĂTESTI RELATIILE

„Să nu iubim cu vorba… ci cu fapta…” (1 Ioan 3:18)

     Iată trei modalități biblice prin care îți poți îmbunătăți calitatea relațiilor: 1) Arată întotdeauna apreciere. Care sunt persoanele care contează cu adevărat în viața ta? Înștiințează-i că îi iubești și fă-o des. Practică regula zece la unu”: zece complimente la fiecare critică! Mulți dintre noi cred că cea mai bună modalitate de a-i ajuta pe oameni este „îndreptându-i.” Nu, cea mai bună modalitate este să cauți ce este mai bun în ei. Dr. John Maxwell numește aceasta „principiul 101%”: caută un lucru pe care îl admiri la cineva, apoi încurajează acea persoană 100% pentru asta. Acest lucru te va ajuta să apreciezi persoana respectivă și viceversa. 2) Pune-i pe ceilalți pe primul plan. „Slujiţi-le… ca Domnului, iar nu oamenilor” (Efeseni 6:7). Dacă adopți această gândire în interacțiunile tale cu ceilalți, vei ajunge departe în viață. 3) Slujește-i pe ceilalți cu bucurie. Vorbind despre cât de greu este să angajezi și să instruiești oameni, directorul executiv al unei companii aeriene spunea: „Serviciile sunt singurele lucruri pe care le avem de vânzare, dar sunt cel mai greu lucru – pentru că nimeni nu dorește să fie privit ca un servitor.” 4) Iartă, rezolvă și mergi mai departe. Dacă cineva te-a rănit și trebuie să-i vorbești, fă-o numaidecât! Apoi iartă, rezolvă și treci peste asta. Iar dacă nu merită să pomenești incidentul, uită-l și mergi mai departe. 5) Fă-ți timp pentru persoanele care contează. Nu-ți irosi timpul după politica „primul sosit, primul servit”! Nu acorda prea mult timp și prea multă energie celor insistenți, în detrimentul oamenilor din viața ta care contează cel mai mult!

PREGĂTEȘTE-TE!

„Am zidit zidul, care a fost isprăvit… Şi poporul lucra cu inimă.” (Neemia 4:6)

     Pentru a reuși, Neemia a avut nevoie de trecere înaintea șefului său, împăratul. Așa că s-a rugat ca acest monarh păgân să finanțeze reconstruirea zidurilor Ierusalimului. A fost o rugăciune îndrăzneață care nu a primit răspuns peste noapte. Neemia nu a stat cu mâinile-n sân, așteptând… Între timp, a alcătuit un plan, a întocmit o echipă și a stabilit o dată de început a lucrărilor. Astfel, când împăratul a spus da, a fost gata să treacă la fapte. Unii cred că dacă Dumnezeu va lucra, noi de ce să mai lucrăm? Apoi mai sunt și cei care cred că nu au nevoie de Dumnezeu deloc, așa că încearcă să facă totul singuri. Însă ambele extreme sunt greșite. Uneori Dumnezeu va trebui să echilibreze ceea ce face în viața ta, pentru ca „toate lucrurile să lucreze împreună spre bine” (Romani 8:28). În cazul lui Neemia, așteptarea unei scrisori de autorizare din partea împăratului, și a fondurilor pentru proiect, a fost asemenea așteptării unei indemnizații din partea statului – poate dura o vreme. Însă Biblia spune: „Inima împăratului este ca un râu de apă în mâna Domnului pe care îl îndreaptă încotro vrea” (Proverbe 21:1). Neemia și-a manifestat încrederea puternică în dorința lui Dumnezeu de a-i purta de grijă. El a înțeles, în timpul așteptării, responsabilitatea lui de a pregăti lucrurile, așa încât – atunci când Dumnezeu i-a dat undă verde – a fost gata să acționeze, punând în practică înțelepciunea și credința. El a știut că nu poate face partea lui Dumnezeu, și că Dumnezeu nu i-o va face pe a lui. Așadar, cuvântul pentru tine astăzi este acesta: Fă-ți partea!

BUCURĂ-TE DE FIECARE ZI!

„Gustă viaţa… în tot timpul vieţii tale deşerte pe care ţi-a dat-o Dumnezeu sub soare…”  (Eclesiastul 9:9)

     În Eclesiastul 9:7-10, Solomon scrie: „Du-te, deci, de mănâncă-ţi pâinea cu bucurie, şi bea-ţi cu inimă bună vinul; căci de mult a găsit Dumnezeu plăcere în ce faci tu acum. Hainele să-ţi fie albe în orice vreme, şi untdelemnul să nu-ţi lipsească de pe cap. Gustă viaţa cu nevasta pe care o iubeşti, în tot timpul vieţi tale deşerte pe care ţi-a dat-o Dumnezeu sub soare, în această vreme trecătoare; căci aceasta îţi este partea în viaţă, în mijlocul trudei cu care te osteneşti sub soare. Tot ce găseşte mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta! Căci, în locuinţa morţilor, în care mergi, nu mai este nici lucrare, nici chibzuială, nici ştiinţă, nici înţelepciune!” Așadar, ce mai aștepți? Să termini școala? Să te căsătorești? Să ai copii? Să ieși la pensie? Viața ta este aici și acum, familia ta este aici și acum, căsătoria ta este aici și acum, cariera ta este aici și acum. Călătoria are loc în fiecare zi, și nevoia ta de semnificație este împlinită când cauți un scop mai înalt. Poți găsi bucurii mărunte în fiecare zi, dacă te uiți prin ochii credinței. Solomon a recunoscut că, la urma urmelor, cu toții ajungem în aceeași destinație: mormântul. Singura diferență o constituie bucuria pe care o ai în timpul călătoriei. În loc să devii obsedat de lucruri pe care nu le poți controla, concentrează-te asupra celor pe care le poți controla, și lasă restul în mâna lui Dumnezeu. Phil Cooke scria: „Trebuie să cred că Dumnezeu este în control și să-mi asum rolul pe care mi l-a dat. M-am hotărât să mă retrag și să-L las pe El să fie Dumnezeu, iar eu să fiu eu.” E o filozofie pe care ai face bine s-o adopți și tu, deoarece e corectă și funcționează!

FII CA ESTERA!

„Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde…” (1 Corinteni 10:11)

     Este o greșeală să crezi că marii eroi ai Bibliei au fost altfel decât noi, și să spui: „În situația mea, o astfel de viață nu este posibilă.” Estera s-a născut în robie, și din cauza frumuseții sale un rege păgân a făcut-o una din soțiile sale. Și noi vorbim de sentimentul neapartenenței! Dar niciun loc nu este nepotrivit, când te afli în locul în care dorește Dumnezeu să fii! Când Haman a complotat la exterminarea iudeilor, Estera se afla într-un loc strategic, pusă de Dumnezeu ca să-i salveze. Ea și-a descoperit scopul vieții când Mardoheu, tutorele și vărul ei, i-a spus: „pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăţie” (Estera 4:14). Care a fost răspunsul ei (v. 16)? „Voi intra la împărat, în ciuda legii; şi, dacă va fi să pier, voi pieri.” Dar în loc să piară, ea a triumfat! Prin urmare, ce putem noi învăța de la Estera? 1) Când pornești la drum, Dumnezeu nu-ți oferă toate detaliile. Asta nu înseamnă că El nu are un plan. Numai când Îl cauți pe El, descoperi planul Său și primești putere de la El. 2) Cunoștința înseamnă putere. Fie că ești rob, fie  că ești stăpân, când știi că Dumnezeu te-a chemat, vei putea doborî orice piedică îți iese în cale. 3) Când știi că Dumnezeu este la cârmă, ai îndrăzneală. Când Estera a zis: „Dacă va fi să pier, voi pieri”, ea nu a făcut altceva decât să se pună în mâna lui Dumnezeu, știind că poate înfrunta până și moartea cu îndrăzneală, bizuindu-se pe Domnul. Nu numai că Dumnezeu are un plan pentru tine aici pe pământ, dar El are unul și mai bun sus în ceruri. O astfel de perspectivă nu-ți aduce decât beneficii!