APA VIE

„Dar oricui va bea din apa pe care i-o voi da Eu, în veac nu-i va fi sete” (Ioan 4:14)

     Domnul Isus i-a cerut femeii de la fântână, apă de băut. Surprinsă că un evreu vorbește cu o samariteancă, ea l-a întrebat de ce îi cere apă. El a răspuns: „Dacă ai fi cunoscut tu … Cine este Cel ce-ţi zice: „Dă-Mi să beau!” tu singură ai fi cerut să bei, … apă vie.” „Oricui bea din apa aceasta, în veac nu-i va fi sete” (v. 10,13,14). Să observăm diferența dintre „apa aceasta” și „apa pe care i-o voi da Eu.” Domnul Isus nu discuta despre calitățile diferite ale apei în funcție de regiune. El vorbea despre cele cinci căsnicii eșuate și despre bărbatul cu care trăia în prezent. De fapt, ea nu avea cum și nici unde să găsească satisfacția după care înseta. O relație dezamăgitoare după alta; oricât de des a băut din „apa aceasta”, setea nu-i putea fi potolită. Iar răspunsul ei la fiecare relație ratată a fost o altă relație ratată – presupunând, așa cum facem și noi adesea că în cele din urmă va funcționa! Domnul Isus nu a criticat lipsa moralității ei. Nu, El i-a oferit singurul remediu împotriva goliciunii. „Oricui va bea din apa pe care i-o voi da Eu, în veac nu-i va fi sete.” Indiferent spre ce te îndrepți ca să găsești împlinire – dependențe, relații intime, relații una după alta, bani sau popularitate – toate acestea sunt apă care nu poate potoli setea. Când îți concentrezi atenția asupra Domnului Isus, petrecând mai mult timp cu El, vorbind cu El și sorbind Cuvântul Său în fiecare zi, cu siguranță golul din lăuntrul tău va dispărea. Deci, vino la apa vieții!

NU PRIVI ÎN URMĂ!

„Oricine … se uită înapoi, nu este destoinic pentru Împărăţia lui Dumnezeu” (Luca 9:62)

     Domnul Isus a căutat oameni pregătiți pentru a face mai mult decât a crede în El – El a vrut oameni dispuși să-L urmeze. Începutul lucrării Sale a fost marcat de oameni precum Andrei, Petru, Filip și Natanael (vezi Ioan 1:35-52); oameni dispuși să lase în urmă ceea ce erau și ceea ce aveau pentru a-L urma pe El. Domnul Isus i-a chemat pe oameni la un angajament radical. Când „a chemat la El norodul împreună cu ucenicii Săi, … le-a zis: „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine însuşi, să-şi ia crucea, şi să Mă urmeze” (Marcu 8:34). Fără jumătăți de măsură, ci cu dorința de a-L urma neîncetat. Credința în Isus te va duce în cer, dar nimic altceva, în afară de trăirea cu El zi de zi, nu te va face folositor pentru Împărăția Lui de pe pământ. Trei persoane diferite i-au spus lui Isus: „Doamne, Te voi urma” (vezi Luca 9:57-61), însă nu au fost gata să renunțe la vechile lor priorități (vezi v. 62). Domnul Isus a răspuns prin această metaforă de mare putere: „Oricine … se uită înapoi, nu este destoinic pentru Împărăţia lui Dumnezeu”. Să-L urmezi pe Isus înseamnă că tot ce ai lăsat în urmă rămâne în urmă – prietenii vechi, atașamente vechi, moduri de viață vechi. Nu poți face brazda dreaptă a uceniciei dacă te uiți în urmă, spre trecut. Nu lăsa ca atracția gravitațională a vechilor eșecuri, vinovății, temeri, rușini, trădări, pierderi, abuzuri, respingeri, resentimente și neiertări să-ți ruineze viitorul. Pune piciorul în prag și alătură-te celor dispuși să-L „urmeze pe Miel oriunde merge El” (Apocalipsa 14:4).

ÎMBRACĂ HAINA LAUDEI

„O haină de laudă în locul unui duh mâhnit” (Isaia 61:3)

     Lauda acționează ca o lupă. Ea face ca lucrul asupra căruia te focalizezi să se mărească, ca să fie „preamărit”. David a zis: „Înălţaţi pe Domnul, împreună cu mine. Să lăudăm cu toţii Numele Lui! Eu am căutat pe Domnul, şi mi-a răspuns: m-a izbăvit din toate temerile mele” (Psalmul 34:3-4). Este greșit să aștepți până când nu mai ai nici o problemă, până când ai mai puține probleme, sau până când acestea s-au rezolvat ca să-L lauzi pe Domnul. Lauda este una din marile chei biblice ale rezolvării problemelor, deoarece te face să te concentrezi asupra lui Dumnezeu, Cel care rezolvă problemele. Charles Spurgeon a spus: „Cele mai fericite clipe ale mele sunt atunci când Îl laud pe Dumnezeu, când Îl ador cu adevărat pe Domnul Isus Hristos. În această laudă uit de problemele bisericii și de orice altceva. Pentru mine, aceasta e cea mai apropiată înțelegere a ceea ce va fi în ceruri.” Dumnezeu ți-a promis „o haină de laudă în locul unui duh mâhnit.” Iată cum funcționează: Când începi să-L lauzi deși duhul îți este mâhnit, experimentezi un nou sentiment al speranței și al bucuriei. Prin închinare îți aduci aminte că Dumnezeu este mai mare decât situația cu care te confrunți și nu numai că El poate să-ți gestioneze îngrijorările, dar și că El este dispus, dorește și așteaptă s-o facă. Psalmistul a scris: „De şapte ori pe zi Te laud, din pricina legilor Tale celor drepte.” (Psalmul 119:164). Umple-ți ziua cu laudă. Nu-ți lua numai „pauză de cafea” sau „pauză de ceai”, ia-ți și „pauză de laudă.” Începe să-L lauzi pe Dumnezeu pentru două lucruri: 1) Pentru atributele Sale. Pentru puterea, dragostea, harul, bunătatea, călăuzirea și mila Sa. 2) Pentru faptele Sale. Adu-ți aminte de bunătatea Sa față de tine. Dezbracă duhul mâhnit și îmbracă haina laudei.

CHEIA UNEI VIETI BIRUITOARE

„El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi firii dumnezeieşti” (2 Petru 1:4)

     Se spune că un pastor a fost invitat la masă de către una din familiile din parohia lui, iar doamna s-a gândit să-l impresioneze. După servirea mesei, ea a dorit ca pastorul să citească ceva ziditor pentru familie. Ea i-a spus unuia dintre copii: „Te rog du-te și adu Cartea cea Bună, cartea pe care o iubim, cartea pe care o citim în fiecare zi.” Ghici ce s-a întâmplat? Copilul s-a întors cu catalogul de cumpărături! Serios acum, așa cum nu te poți dezvolta fizic fără aportul zilnic de hrană sănătoasă, nu te poți dezvolta nici spiritual fără părtășia zilnică în Cuvântul lui Dumnezeu. Tot ceea ce îți trebuie pentru a duce o viață de creștin plină de bucurie și de victorii se găsește în Biblie. „Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea Celui ce ne-a chemat prin slava şi puterea Lui, prin care El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi firii dumnezeieşti, după ce aţi fugit de stricăciunea, care este în lume prin pofte” (v. 3-4). Ce a folosit Domnul Isus pentru a învinge ispitirile la care a fost supus de către Satan în pustie? Intelectul? Stăpânirea de sine? Nu, El a folosit Scripturile pentru că știa că diavolul nu are nici un cap de acuzare asupra lor. Vrei să ai succes în carieră, în familie, în relații și în orice alt domeniu? „Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale, şi atunci vei lucra cu înţelepciune” (Iosua 1:8).

CEL MAI GREU LUCRU DE FĂCUT

„S-a dezbrăcat pe sine însuşi şi a luat un chip de rob” (Filipeni 2:7)

     Cel mai greu lucru pe care îl vei face vreodată este să-i pui pe ceilalți pe locul întâi și pe tine pe locul al doilea, întrucât în mod intuitiv, noi avem o părere înaltă despre noi înșine. Auto-conservarea este primul instinct al omului – dar nu dă rezultate. Știi cum reacționează două capre care se întâlnesc pe puntea unui râu? Înapoi nu se pot întoarce dar nici nu pot trece una pe lângă cealaltă deoarece puntea este îngustă. Caprele știu din instinct că dacă se lovesc una pe alta vor cădea amândouă în râu și se vor îneca. Așadar, cum gestionează ele situația? Experiența le-a învățat că una dintre ele trebiue să se lase jos pentru ca cealaltă să treacă peste ea; prin urmare, ambele animale supraviețuiesc și ajung la destinație tefere și nevătămate. În loc să se considere umilită, capra se percepe pe sine ca un pod peste care se trece. Așadar, situația duce la câștig pentru ambele părți. Biblia spune că Domnul Isus „S-a dezbrăcat pe sine însuşi şi a luat un chip de rob.” Pentru ca și tu să faci asta, trebuie să te concentrezi asupra nevoilor celorlalți și nu asupra propriilor tale „drepturi”. Președintele Calvin Coolidge a spus: „Nici o întreprindere nu poate exista singură. Ea este în slujba împlinirii unei mari nevoi, face un serviciu măreț, nu pentru ea, ci pentru ceilalți; dacă eșuează în toate acestea, încetează să mai fie profitabilă și nu mai există.” Ceea ce este adevărat pentru orice organizație sau companie este adevărat și pentru tine. Dar iată partea cea mai bună: De fiecare dată când te sacrifici pentru a sluji pe cineva, împrăștii sămânța binecuvântării pe care o vei culege în mod sigur.

TRANSFORMATI PRIN DUHUL DOMNULUI

„Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului, şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui … prin Duhul Domnului” (2 Corinteni 3:18)

     Mulți creștini cred că Dumnezeu abia așteaptă să-i pedepsească pentru eșecurile lor, iar gândirea lor eronată îi face să trăiască o viață chinuită. Când Îl vezi pe Dumnezeu în felul acesta, nu poți trăi decât în teamă, nesiguranță și neliniște, gândindu-te la păcatele și la luptele tale. Astăzi, ia hotărârea de a-ți întoarce ochii de la tine însuți și de a te uita la Domnul Isus, căci El te-a făcut deja neprihănit prin sângele Său (vezi 2 Corinteni 5:21). Cu cât te uiți mai mult la Domnul Isus, cu atât mai mult vei fi schimbat după asemănarea Sa. „Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului, şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui … prin Duhul Domnului.” Faptul de a-ți aținti privirea asupra Domnului Isus duce la cea mai măreață exprimare a sfințeniei. Mulți dintre noi credem că trebuie să facem mai mult ca să fim mai sfinți și acceptați de Dumnezeu. Când îți îndrepți toată atenția asupra lui Isus și când îi vezi dragostea, iertarea, harul îmbelșugat și darul neprihănirii plătit pentru tine cu propriul Său sânge, înțelegerea ta asupra vieții creștine se schimbă și ești transformat – dinspre interior spre exterior. Sfințenia vine prin concentrarea asupra lui Isus, nu asupra propriei tale persoane. Nu e vorba de o schimbare a comportamentului exterior, ci de o schimbare lăuntrică, susținută de o inimă care a fost atinsă de har și de o conștiință emancipată, eliberată de vinovăție și de condamnare. Prin urmare, începi să trăiești o viață victorioasă, nu una chinuită. Aceasta este viața pe care dorește Dumnezeu s-o trăiești în fiecare zi.

CÂND TE CONFRUNTI CU DEPRESIA (5)

„Caută să-mi ia viaţa!” (1 Împărați 19:10)

     Astăzi vom vorbi despre încă o greșeală care a dus la deznădejdea lui Ilie: Exagerarea răului. A fost acea gândire de tipul „toți sunt împotriva mea!” În realitate, aproape nimeni nu era împotriva lui Ilie. O singură persoană îi dorea răul, iar amenințarea ei nu era reală. Regina Izabela nu îndrăznea să-l ucidă pe Ilie. Gândește-te puțin: Dacă ar fi intenționat cu adevărat   să-l omoare, nu ar fi trimis un sol ca să-l avertizeze, ci ar fi trimis un ucigaș! Izabela se temea de influența lui Ilie. Dacă l-ar fi făcut martir, asta i-ar fi sporit influența și probabil ar fi dus la o revoluție. După ce tocmai a văzut ce a făcut Dumnezeu proorocilor lui Baal, Izabela s-a temut probabil de ceea ce îi va face Dumnezeu dacă s-ar fi atins de proorocul Său. Așa că vorbele ei erau niște amenințări lipsite de conținut. Însă în loc să se oprească la o evaluare realistă a situației, Ilie a fugit. Când suntem deprimați, avem tendința să exagerăm latura negativă. În realitate, Ilie nu era singura persoană care și-a păstrat credincioșia față de Dumnezeu. Mai erau încă șapte mii de prooroci care nu s-au compromis și nu s-au închinat zeilor (vezi v. 18), însă Ilie a dramatizat situația și așa a ajuns atât de deprimat. Dacă astăzi te simți și tu la fel, pune-ți încrederea în Dumnezeu. Ridică-te și spune: „Și asta va trece. Ceea ce nu mă distruge mă face mai puternic.” Iată o promisiune pe care te poți baza cu deplină încredere: „O, cât de mare este bunătatea Ta pe care o păstrezi pentru cei ce se tem de Tine, şi pe care o arăţi celor ce se încred în Tine, în faţa fiilor oamenilor!” (Psalmul 31:19).

CÂND TE CONFRUNTI CU DEPRESIA (4)

„Am fost plin de râvnă pentru Domnul” (1 Împărați 19:10)

     După ce Ilie a fugit în pustie și s-a ascuns într-o peșteră, Dumnezeu l-a întrebat: „Ce faci tu aici, Ilie?” (v. 9). La care Ilie a răspuns: „Am fost plin de râvnă pentru Domnul, Dumnezeul oştirilor; căci copiii lui Israel au părăsit legământul Tău, au sfărâmat altarele Tale, şi au ucis cu sabia pe proorocii Tăi; am rămas numai eu singur, şi caută să-mi ia viaţa!” (v. 14). Un alt lucru care cauzează depresia este asumarea unei vinovății false. Când luăm asupra noastră o responsabilitate la care Dumnezeu nu ne-a chemat, povara pe care o purtăm este prea grea. Dacă ai obiceiul să-i ajuți pe alții, îți dai seama în scurtă vreme că ei nu reacționează întotdeauna așa cum ți-ar plăcea. Așa stau lucrurile fie că este vorba de copiii tăi, de prietenii tăi, de soțul tău, de soția ta sau de colegii de muncă. Oamenii reacționează în multe feluri și nu-ți poți asuma o răspundere personală pentru reacțiile lor. Dumnezeu ne-a înzestrat pe fiecare cu liberul arbitru și când îți asumi răspunderea pentru deciziile altora, iei asupra ta o povară care nu va face altceva decât să te ducă la deznădejde. În cel mai bun caz îi poți influența pe oameni, dar nu-i poți controla. Decizia finală le aparține, așadar nu te lăsa doborât de ceva ce nu poți controla. Când știi că ai făcut ceea ce ți-a spus Dumnezeu, crede că El va face ceea ce tu nu poți. De fiecare dată când încerci să lămurești, să convingi, să convertești, să controlezi sau să schimbi pe cineva, te pregătești pentru suferință. Biblia spune: „Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi, şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea” (Filipeni 2:13). Așadar, când ți-ai făcut partea, retrage-te și lasă-L pe Dumnezeu să și-o facă pe a Lui.

CÂND TE CONFRUNTI CU DEPRESIA (3)

„Doamne, ia-mi sufletul, căci nu sunt mai bun decât părinţii mei.” (1 Împărați 19:4)

     O altă cauză a depresiei este faptul că ne comparăm cu alții. Noi ne gândim: „Dacă aș fi la fel ca și cutare, aș fi fericit.” Când te compari cu alții, cauți necazul cu lumânarea (vezi 2 Corinteni 10:12). Există o singură persoană cu care trebuie să te străduiești să semeni – cu tine însuți. Când încerci să imiți pe cineva și să te comporți ca acea persoană, invariabil ajungi să fii deprimat. Trebuie să fii sincer cu tine însuți și să fii ceea ce ești. E tot ce vrea Dumnezeu. E tot ce așteaptă El. Când începem să ne comparăm cu alții, cădem într-o altă capcană: ne comparăm defectele cu calitățile lor. Uităm că poate acele persoane sunt slabe acolo unde noi suntem puternici. Mai mult, încercăm să ne motivăm prin auto-critică și condamnare. Și facem asta spunându-ne „ar trebui să”: „Ar trebui să pot fi ca acea persoană. Ar trebui să mă pot comporta mai bine. Ar trebui să pot îndeplini lucrul acesta. Ar trebui să mă pot opri” – ca și cum faptul că ne biciuim cu vorbe ar schimba lucrurile! Cicăleala altcuiva nu dă rezultate, dar nici cicălirea propriei noastre persoane. Așadar, care este soluția? Încearcă să-ți reprogramezi gândirea prin Cuvântul lui Dumnezeu. „Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea Celui ce ne-a chemat prin slava şi puterea Lui, prin care El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi firii dumnezeieşti, după ce aţi fugit de stricăciunea, care este în lume prin pofte” (2 Petru 1:3-4).

CÂND TE CONFRUNTI CU DEPRESIA (2)

„El…a şezut sub un ienupăr, şi dorea să moară” (1 Împărați 19:4)

     Biblia spune: „Ilie, când a văzut lucrul acesta, s-a sculat şi a plecat, ca să-şi scape viaţa.  A ajuns la Beer-Şeba, … şi şi-a lăsat slujitorul acolo. El s-a dus în pustie unde, după un drum de o zi, a şezut sub un ienupăr, şi dorea să moară” (v. 3-4). Care a fost greșeala lui Ilie? Aceeași pe care o facem unii dintre noi când suntem deprimați; ne concentrăm pe sentimentele noastre, în loc să ne concentrăm pe miezul problemei. Lucrul acesta se întâmplă când suntem secătuiți. Ilie s-a prăbușit din cauza unui incident care l-a intimidat. S-a gândit în sinea lui: „Ce laș sunt – de ce fug?” Și pentru că se simțea ca un ratat, el chiar a crezut că este așa. Sentimentele ne induc adeseori în eroare; iar atunci când ne concentrăm pe ceea ce simțim și nu pe realitate, vom da de necaz. De exemplu, când comitem o greșeală într-un anumit domeniu, avem tendința să ne simțim incapabili în toate domeniile vieții. E o părere greșită. Fiecare are dreptul să greșească. Se poate să greșești în anumite domenii, dar asta nu te face un ratat. Experții în sănătate mentală ne încurajează să ne descărcăm sufletul și să dăm afară sentimentele. Acesta nu e răspunsul complet, pentru că se știe că nu ne putem baza pe sentimente. Dumnezeu nu ne spune să ne conectăm la sentimentele omenești, ci la adevărul Cuvântului Său (vezi Ioan 8:32). Pentru a învinge depresia, trebuie să studiezi Cuvântul Său și să faci ca sentimentele să se alinieze la ceea ce spune Dumnezeu.