CUM SĂ ÎNȚELEGEM VOIA LUI DUMNEZEU (2)

„Învaţă-mă să fac voia Ta…” (Psalmul 143:10)

     Când privești în urmă la viața ta, ceea ce îți va aduce bucuria cea mai mare va fi să știi că ai fost în acord cu voia lui Dumnezeu. Însă ca să se întâmple lucrul acesta, trebuie să-ți dorești cu adevărat să faci voia lui Dumnezeu! Domnul Isus a zis: „Dacă vrea cineva să facă voia Lui, va ajunge să cunoască dacă învăţătura este de la Dumnezeu sau dacă Eu vorbesc de la Mine” (Ioan 7:17). Să remarcăm cuvintele: „Dacă vrea cineva să facă voia Lui…” Mai presus decât terminarea studiilor, căsătoria, cumpărarea unei case, sau decât orice alt lucru din viață, tu trebuie să-ți dorești să faci voia lui Dumnezeu. Chuck Swindoll scrie: „Au existat momente în care spuneam că vreau să fac voia lui Dumnezeu, dar de fapt nu doream. E un lucru dur pe care l-ar putea mărturisi cineva, însă privind în urmă ca om matur, îmi dau seama că uneori mai degrabă m-am împotrivit voii Sale. Și am învățat că împotrivirea cu încăpățânare atrage după sine consecințe grave.” Pavel scria: „Ca nişte robi ai lui Hristos, care fac din inimă voia lui Dumnezeu. Slujiţi-le cu bucurie, ca Domnului, iar nu oamenilor, căci ştiţi că fiecare, fie rob, fie slobod, va primi răsplată de la Domnul, după binele pe care-l va fi făcut.” (Efeseni 6:6-8). Să remarcăm și expresia: „fac din inimă voia lui Dumnezeu…” Mai profund de-atât, nu se poate! Mai mult decât să le fii pe plac oamenilor, mai mult decât să dobândești confort și statut, mai mult decât să-ți păstrezi siguranța, dorința ta cea mai profundă trebuie să fie împlinirea voii lui Dumnezeu. David s-a rugat: „Vreau să fac voia Ta, Dumnezeule! Şi Legea Ta este în fundul inimii mele.” (Psalmul 40:8). Rugăciunea ta ar trebui să fie aceasta: „În tot ce voi face astăzi, Doamne, dorința mea este să-ți fiu pe plac și să fac voia Ta!”

CUM SĂ ÎNȚELEGEM VOIA LUI DUMNEZEU (1)

„…înţelegeţi care este voia Domnului.” (Efeseni 5:17)

     Când știi că te afli în centrul voii lui Dumnezeu pentru viața ta, ai pace indiferent cât de împotrivitoare ar fi circumstanțele în care te găsești. Ai încredere că poți merge la Dumnezeu oricând, știind că El Se va îngriji de nevoile tale. Poate întrebi: „Cum pot ști dacă sunt în voia lui Dumnezeu?” Cunoscând următoarele două lucruri, care sunt prezentate foarte clar în Biblie: 1) Trebuie să fii creștin. Pavel ne spune: „Toţi cei ce sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu.” (Romani 8:14) Numai dacă ești credincios poți avea parte de prezența Duhului în tine. Și trebuie să ai acest ajutor lăuntric, dacă vrei să faci voia lui Dumnezeu și dacă dorești să te bucuri de binecuvântările pe care acest lucru le aduce. 2) Trebuie să exersezi înțelepciunea. „Luaţi seama, deci, să umblaţi cu băgare de seamă, nu ca nişte neînţelepţi, ci ca nişte înţelepţi. Răscumpăraţi vremea, căci zilele sunt rele. De aceea nu fiţi nepricepuţi, ci înţelegeţi care este voia Domnului.” (Efeseni 5:15-17). Celebrul teolog și predicator Jonathan Edwards a intrat la Universitatea Yale în 1716, la vârsta de treisprezece ani și la șaptesprezece ani a absolvit-o, ca șef de promoție. La douăzeci de ani, s-a hotărât „să nu piardă nicio clipă din timpul său, ci să-l folosească în cel mai profitabil mod cu putință.” La douăzeci și șase de ani, păstorea una dintre cele mai mari biserici congregaționale din Massachusetts, iar când Dumnezeu a hotărât să cerceteze New England prin „Marea trezire”, El a ales să-l folosească pe Jonathan Edwards, întrucât era instruit și pregătit. A face voia lui Dumnezeu necesită sensibilitate față de Duhul Sfânt și trăirea vieții într-o permanentă stare de alertă, veghe… Deci, cum stai, unde te afli în aceste domenii?

FII ÎNȚELEPT ȘI BIRUITOR!

„Cel înţelept câştigă suflete.” (Proverbe 11:30)

     Biblia ne învață: „Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în El.” (1 Ioan 2:15). Unii dintre noi se comportă însă ca și cum a-L iubi mai mult pe Domnul înseamnă a-i iubi mai puțin pe cei din jur. S-ar putea chiar să ne simțim ciudat în prezența lor sau să rupem legătura cu ei, ori să nu mai dorim să comunicăm cu ei și să le dăm semnale că le suntem superiori din punct de vedere spiritual. O traducere contemporană în limba engleză a Bibliei traduce versetul citit la început (Proverbe 11:30) astfel: „Dacă te comporți cu înțelepciune, alții te vor urma.” Tu ești chemat să le aduci oamenilor bucurie, nu să-i judeci! Dumnezeu a stabilit deja un timp și un loc pentru judecată, și nu tu vei sta pe tron atunci! Domnul Isus este numit „Păstorul cel Bun” (Ioan 10:11), iar cuvântul grecesc pentru „bun” înseamnă „atrăgător, plăcut, minunat.” Hristos a fost atât de plăcut, încât oamenii au fost atrași de El. Sunt ei atrași de tine? Domnul Isus a spus că noi am fost chemați să fim sare și lumină. Sarea face ca mâncarea să fie mai bună la gust, iar lumina le arată oamenilor încotro să meargă. Pentru că au fost sare și lumină, proorocul Isaia le-a vorbit împăraților, cei trei tineri iudei au schimbat politica Babilonului, iar Iosif, administratorul credincios, a salvat Egiptul de la foamete. În zilele noastre, lucrarea lui Satan este să-L scoată pe Hristos din viața oamenilor, rugăciunea din școli și pe Dumnezeu din guvern. Însă nu el va câștiga finalmente, și el o știe! (vezi Apocalipsa 12:12) Strategia sa, totuși, este să convingă oamenii că poate câștiga. Așadar, străduiește-te astăzi să fii înțelept și biruitor, așa încât să-i poți conduce pe oameni la Hristos.

AȘAZĂ O TEMELIE TRAINICĂ

„…avea temelia zidită pe stâncă.” (Matei 7:25)

     Domnul Isus a zis: „Pe oricine aude aceste cuvinte ale Mele, şi le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care şi-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile şi au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbuşit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă.” (Matei 7:24-25). Când vin furtunile vieții – și acestea vor veni – va fi prea târziu să zidești o temelie trainică. În acele momente, vei descoperi care este de fapt temelia pe care ți-ai clădit viața. Așa că, nu te păcăli singur folosind materiale de slabă calitate sau mergând pe scurtătură. Fii dispus să-ți recunoști slăbiciunile și străduiește-te să le depășești. Cei mai puternici oameni pe care îi știi au avut nevoie la un moment dat de ajutor pentru a-și învinge slăbiciunile. Pastorul unei biserici își amintea de zilele sale de început, când se ruga ca Dumnezeu să dezvolte lucrarea sa. Iată ce scria pastorul: „După zile întregi de tăcere, Dumnezeu a răspuns: pe tine te preocupă dezvoltarea lucrării, dar pe Mine mă preocupă creșterea în maturitate a oamenilor. Vai de cel a cărui lucrare devine mai mare decât este el însuși!” De atunci, m-am preocupat mai mult cu rugăciunea pentru lucrare, decât cu lucrarea. Încă sunt uimit de ceea ce am devenit de când mi-am pus viața mea zilnică în mâinile Sale. El mă transformă – dar încă nu a terminat. Mai sunt atâtea de făcut! În fiecare zi descopăr în mine mai multă imaturitate. Însă ce contrast puternic există acum între ceea ce sunt și ceea ce am fost. Și mă încred în Dumnezeu mai mult ca niciodată!” Așadar, lucrează la relația ta cu Dumnezeu. Zidește adevărurile Cuvântului Său la temelia vieții tale, iar când vor veni furtunile, nu te vei clătina!

RĂBDARE, DRAGOSTE ȘI ÎNCURAJARE

„…erau să-mi alunece paşii!” (Psalmul 73:2)

     Dacă te-ai fi întâlnit cu Asaf, cel care a scris câțiva dintre Psalmi, probabil te-ai fi gândit că nu are nicio grijă pe lumea asta. Însă te-ai fi înșelat, pentru că iată ce spune el: „Totuşi, era să mi se îndoaie piciorul, şi erau să-mi alunece paşii!” Apoi, la sfârșitul psalmului, el se întoarce cu o sută optzeci de grade și scrie: „Carnea şi inima pot să mi se prăpădească: fiindcă Dumnezeu va fi pururea stânca inimii mele şi partea mea de moştenire.” (Ps. 73:26). În ciuda problemelor sale, el a ales să rostească cuvinte încurajatoare. Când ai ocazia să încurajezi pe cineva, fă-o! Nu știi prin ce situație trece o persoană – fie că trăiește într-un palat sau într-o cocioabă. Iată un principiu important pe care nu trebuie să-l pierzi din vedere: Oamenii au tendința să devină ceea ce persoanele cele mai importante din viața lor cred despre ei! Așadar: gândește ce e mai bun, crede ce e mai bun și exprimă cele mai bune lucruri în ceea ce-i privește pe alții. „Dar bine-ar fi să nu mai continue cu aceleași greșeli stupide!” – spui tu. Schimbarea se produce milimetric, nu kilometric! Chiar și când pare simplu, rareori este de fapt ușor. Singura modalitate prin care putem scăpa de vechile obiceiuri este să ne formăm obiceiuri noi, iar lucrul acesta necesită timp și exercițiu – neîncetat. Nu se poate să le spui oamenilor ceva o singură dată și să te aștepți să priceapă; ei trebuie s-o audă neîncetat, până să ajungă să facă schimbarea… Iar modul în care le vorbești poate determina reacția lor: de teamă paralizantă sau de depășire a obstacolelor. Fii perseverent! Nu renunța niciodată la încercarea de a-i ajuta să devină mai buni. Recunoaște și apreciază fiecare pas în progresul pe care îl fac. Modalitatea de a obține rezultate de durată este prin răbdare, dragoste și încurajare.

MISIUNEA VIEȚII TALE

„Eu nu ţin numaidecât la viaţa mea, ca şi cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea şi slujba pe care am primit-o de la Domnul Isus” (Faptele Apostolilor 20:24)

     A nu împlini misiunea vieții tale înseamnă a nu împlini motivul pentru care te-a pus Dumnezeu pe pământ. Tu ai fost înzestrat și chemat de Dumnezeu, și trebuie să iei lucrul acesta în serios. Întrebarea nu este: care sunt lucrurile de care fugi?, ci: care sunt lucrurile înspre care te îndrepți? Pentru a reuși, trebuie să cunoști voia lui Dumnezeu și să te concentrezi asupra împlinirii ei. Dacă ai un „de ce” puternic, vei avea și un „cum” necesar. Scopul, nu banii și talentul, reprezintă cea mai mare avuție. Pentru a reuși să-ți descoperi misiunea vieții, răspunde la aceste întrebări: 1) Ce temperament și ce talent ai? Psihologul Charles Garfield a spus: „Cei care au ajuns cel mai sus sunt aceia care sunt dedicați unei misiuni captivante. Este foarte clar că le pasă enorm de ceea ce fac, iar eforturile, energia și entuziasmul lor sunt legate de acea misiune specială.” 2) De ce faci ceea ce faci? Există o mare diferență între a face un lucru pentru că ai convingerea că Dumnezeu te-a chemat să-l faci, și a face ceea ce doresc părinții, prietenii sau eul tău să faci. 3) Care este lucrul pe care nu-l faci bine? Ca să știi ce ai de făcut, trebuie să știi la ce nu ai fost chemat. Când îți poți accepta limitele, ești pe drumul înțelegerii misiunii pe care o ai în viață. Când pretinzi că ești ceva ce nu ești, trăiești cu un sentiment cronic de inadecvare, și ajungi să fii frustrat. Nu îngădui asta! Fii deschis adevărului despre tine însuți. Descoperă misiunea pe care ți-a dat-o Dumnezeu și dăruiește-te ei întru totul.

NU TE MAI CONDAMNA SINGUR!

„Toţi greşim în multe feluri.” (Iacov 3:2)

     Când păcătuim, Duhul lui Dumnezeu ne conștientizează că avem nevoie de pocăință și de schimbarea felului de a trăi. Însă până când nu primim trupul de slavă în ceruri, aici mereu ne vom confrunta cu păcatul. Apostolul Iacov a scris: „Toţi greşim în multe feluri.” Totuși, nu „slăbiciunile” ne înving – ci faptul că rămânem căzuți! Ridică-te, scutură-te de murdărie, primește harul lui Dumnezeu, trage învățămintele necesare din această experiență… și mergi mai departe! Biblia spune: „Acum, deci, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus…” (Romani 8:1). Dumnezeu nu te condamnă, așa că nu te mai condamna singur. În urmă cu niște zeci de ani, unii creștini purtau insigne sau brățări cu literele inițiale ale cuvintelor care înseamnă în traducere: „Dumnezeu nu Și-a încheiat încă lucrarea în viața mea”. El nu a terminat nici lucrarea din viața ta! Uneori te faci vinovat de un lucru rău, dar făcut poate cu o motivație corectă. De exemplu, în 1975, Ford Motors a descris noul model Edsel ca fiind „mașina deceniului.” Încearcă să spui asta șoferilor de mașini ale căror uși nu se închid, ale căror claxoane s-au blocat și ale căror transmisii s-au stricat! Amintește-ți apoi de Turnul din Pisa, Italia, al cărui arhitect a proiectat o fundație de 3 m adâncime pentru o construcție de 55 m înălțime! Ți-ar plăcea să ai așa ceva în CV? În realitate, cei mai talentați oameni fac deseori cele mai mari greșeli. Solomon a scris: „pe pământ nu este niciun om fără prihană, care să facă binele fără să păcătuiască.” (Eclesiastul 7:20). Iar Pavel a adăugat: „Nu că am şi câştigat premiul sau că am şi ajuns desăvârşit; dar alerg înainte, căutând să-l apuc…” (Filipeni 3:12). Așadar, nu te mai condamna singur!

EXERCIȚIUL SMERENIEI

„…Se certaseră între ei, ca să ştie cine este cel mai mare.” (Marcu 9:34)

     Când Domnul Isus i-a întrebat pe ucenici: „Despre ce vorbeaţi unul cu altul pe drum?”… ei au tăcut, pentru că pe drum se certaseră între ei, ca să ştie cine este cel mai mare. Atunci Isus… le-a zis: „Dacă vrea cineva să fie cel dintâi, trebuie să fie cel mai de pe urmă din toţi şi slujitorul tuturor!” (Marcu 9:33-35). După ce au stat cu Domnul Isus zi și noapte, timp de trei ani, ucenicii au avut de învățat și lecția smereniei. Asta înseamnă că niciunul dintre noi nu este scutit! Iar Domnul Isus i-a învățat o lecție pe care nu au uitat-o niciodată, și ar fi bine să n-o uităm nici noi. „Isus, fiindcă ştia că… de la Dumnezeu vine și la Dumnezeu Se duce, S-a sculat de la masă, S-a dezbrăcat de hainele Lui, a luat un ştergar, şi S-a încins cu el. Apoi a turnat apă într-un lighean şi a început să spele picioarele ucenicilor, şi să le şteargă cu ştergarul cu care era încins.” (Ioan 13:3-5). Apoi i-a șocat spunându-le: „Dacă Eu, Domnul şi Învăţătorul vostru, v-am spălat picioarele, şi voi sunteţi datori să vă spălaţi picioarele unii altora. Pentru că Eu v-am dat o pildă, ca şi voi să faceţi cum am făcut Eu.” (Ioan 13:14-15). Chuck Swindoll scrie: „A-ți pleca genunchiul pentru a-i ajuta pe alții sau pentru a-ți recunoaște slăbiciunea este considerat un semn al vulnerabilității față de cei care ar putea profita de tine. Prea mulți lideri ajunși în acele poziții cred că merită să fie slujiți, excepție făcând scurtele perioade de timp în care e avantajos să fie văzuți slujindu-i pe alții – dar nu pentru mult timp și nu prea des! Dar nu trebuie să fie la fel pentru urmașii lui Hristos. Pentru ei, smerenia nu reprezintă un concept religios, ci este un fel de a trăi!” Așadar, de astăzi practică smerenia!

CUM LUCREAZĂ DUMNEZEU

„Dar, la cuvântul Tău, voi arunca mrejele!” (Luca 5:5)

     Biblia spune: „Când a încetat (Isus) să vorbească, i-a zis lui Simon: „Depărteaz-o la adânc, şi aruncaţi-vă mrejele pentru pescuire.” Drept răspuns, Simon I-a zis: „Învăţătorule, toată noaptea ne-am trudit, şi n-am prins nimic; dar, la cuvântul Tău, voi arunca mrejele!” După ce le-au aruncat, au prins o aşa de mare mulţime de peşti că începeau să li se rupă mrejele. Au făcut semn tovarăşilor lor, care erau în cealaltă corabie, să vină să le ajute. Aceia au venit şi au umplut amândouă corăbiile, aşa că au început să se afunde corăbiile. Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Isus, şi I-a zis: „Doamne, pleacă de la mine, căci sunt un om păcătos.” Fiindcă îl apucase spaima, pe el şi pe toţi cei ce erau cu el, din pricina pescuirii pe care o făcuseră. Tot aşa şi pe Iacov şi pe Ioan, fiii lui Zebedei, tovarăşii lui Simon. Atunci Isus i-a zis lui Simon: „Nu te teme; de acum încolo vei fi pescar de oameni.” Ei au scos corăbiile la mal, au lăsat totul, şi au mers după El.” (Luca 5:4-11). Adevăratul test al credinței tale vine atunci când nimic din ce-ai încercat nu a dat rezultate, iar Dumnezeu îți spune să faci ceva care îți împinge credința până la limită. În acel moment ai de făcut o alegere: să cazi pradă îndoielilor, sau să spui ca Petru: „La cuvântul Tău, voi arunca mrejele.” Această istorie ne învață că Dumnezeu lucrează atât de diferit și înțelept! 1) El se folosește de lucruri obișnuite pentru a face lucruri neobișnuite. La locul lor de muncă, acolo unde în aparență nimic special nu se întâmpla vreodată, Se arată Isus, îi cheamă și le schimbă viețile. Așadar, caută-L pe Dumnezeu în rutina ta zilnică și nu fi surprins atunci când El te va surprinde! 2) El te îndepărtează de siguranța superficială, înspre zona riscurilor profunde. Cele mai mari capturi și cele mai mari furtuni se află pe aceeași mare. Dacă-ți dorești rezultate impresionante, trebuie să înfrunți furtuni grele. Fără risc, nu poți fi răsplătit. Fără luptă, nu-i cunună! 3) El te implică în ceva, pentru a te învăța altceva! Planul lui Dumnezeu pentru acești oameni a fost să-i implice într-o minune și mai mare: pescuirea sufletelor. Astăzi, El are același plan și pentru tine. Și planul începe să devină realitate, atunci când spui: „Doamne, la cuvântul tău, așa voi face.”

„DOAMNE, UNDE EȘTI?” (2)

„Măcar că zici că nu-L vezi, totuşi pricina ta este înaintea Lui: aşteaptă-L!” (Iov 35:14)

     Ai încercat vreodată să stai și să privești cum încolțește o sămânță? E imposibil, nu-i așa? Sămânța stă în pământ până când vine vremea potrivită ca să încolțească. Cred că putem trage o învățătură de aici: Dumnezeu a plantat anumite lucruri în tine și trebuie să aștepți ca ele să prindă rădăcină și să crească. Problemele nerezolvate din trecut pot submina acest proces. Deseori este nevoie de rugăciune și de sfătuire pentru ca acestea să iasă la iveală, așa încât să le poți confrunta efectiv. La Dumnezeu, amânarea nu înseamnă refuz. Vorbind cu Iov, Elihu, prietenul său i-a zis: „Degeaba strigă, căci Dumnezeu n-ascultă, Cel Atotputernic nu ia aminte. Măcar că zici că nu-L vezi, totuşi pricina ta este înaintea Lui: aşteaptă-L!” (Iov  35:13-14). Ce sfat extraordinar! Charles Trumbull a spus: „Dumnezeu știe când să ne dea (sau nu!) semne vizibile de încurajare. E bine atunci când ne trimite o confirmare, însă creștem mai repede atunci când ne-am încrezut în El și fără aceste semne. Și aceștia dintre noi primesc întotdeauna cea mai mare dovadă a dragostei.” Dumnezeu răspunde fiecărei rugăciuni; doar că în dreptul unora dintre ele, El scrie: „Încă nu a sosit vremea potrivită!” Iov întreabă: „Cât va dura această încercare? De ce nu răspunde Dumnezeu?” Pentru că durează atât cât vrea Dumnezeu să dureze – și de obicei tot acest timp pare neplăcut. Dar iată o veste bună. În cele din urmă, rugăciunile tale nu vor mai fi îndreptate doar spre primirea unui răspuns, ci mai mult pe apropierea de Dumnezeu. Iar când Îl lăsăm pe El să lucreze, se întâmplă următoarele: 1) Începem să  înțelegem că El este cu noi; 2) Dezvoltăm un nivel mai profund al apropierii de El; 3) Descoperim că ne putem încrede în El până la sfârșitul călătoriei!