O RUGĂCIUNE PENTRU PACE

„Tu-i chezăşuieşti pacea…” (Isaia 26:3)

     Iată o rugăciune pentru pace: „Doamne, Cuvântul Tău spune: „Celui cu inima tare, Tu-i chezăşuieşti pacea; da, pacea, căci se încrede în Tine.” Cuvântul Tău spune: „Domnul dă tărie poporului Său, Domnul binecuvântează pe poporul Său cu pace.” (Psalmul 29:11) Cuvântul Tău spune: „Vă las pacea, vă dau pacea Mea… Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte.” (Ioan 14:27) Cuvântul Tău promite că „pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus.” (Filipeni 4:7) Astăzi am nevoie de această pace care întrece orice pricepere, pentru a-mi liniști sufletul și mintea. În loc să mă gândesc la fricile și îngrijorările mele, ajută-mă să-mi îndrept atenția asupra bunătății Tale, asupra credincioșiei Tale, asupra puterii Tale vindecătoare, asupra resurselor și inimii Tale iertătoare. Locuiește în mine și umple-mă cu pacea Ta. Arată-mi care sunt lucrurile care îmi fură pacea. Doresc în mod real să mi le descoperi, Tată, ca să le pot mărturisi, și să știu ce să încredințez în mâna Ta și ce să schimb. Îmi deschid inima către Tine, învață-mă taina păcii de durată. Îți mulțumesc acum pentru tot ceea ce-mi vei da ca să mă ajute să primesc pacea pe care Tu ești gata să mi-o oferi cu atâta generozitate. Cuvântul Tău spune: „Pacea lui Hristos… să stăpânească în inimile voastre…” (Coloseni 3:15). Astăzi doresc să fiu stăpânit de pacea Ta și nu de temerile și îngrijorările mele. Îți dau Ție toate îngrijorările mele, și cred că Tu vei lucra spre binele meu și spre slava Ta. În Numele Domnului Isus mă rog, Amin!”

ÎNVAȚĂ SĂ FII MULȚUMIT!

„M-am deprins să fiu mulţumit cu starea în care mă găsesc” (Filipeni 4:11)

     Nemulțumirea este o capcană care te poate înrobi și îți poate fura bucuria și împlinirea. De aceea Biblia spune că trebuie să înveți să fii mulțumit „în starea în care te găsești.” Ideea că o mașină mai bună, o casă mai mare, ori un salariu decent îți vor aduce mulțumirea este un mit. Întotdeauna va exista undeva ceva „mai mare și mai bun.” Întotdeauna vor exista oameni care au mai mult decât tine, așa că nu vei putea să te dai jos, niciodată, de pe roata morii. Dar acest lucru nu înseamnă că trebuie să te mulțumești cu robia datoriilor, ori a obiceiurilor distrugătoare, sau să te complaci în mediocritate și să nu împlinești chemarea lui Dumnezeu pentru viața ta. Absolut deloc! Trebuie să lucrezi neîncetat, să fii tot mai bun și să rămâi dependent de Dumnezeu în ceea ce privește binecuvântarea, promovarea și împlinirea nevoilor tale. Mulțumirea înseamnă să nu poftești locul de muncă al altuia, posesiunile sau personalitatea altcuiva. Siguranța și stima ta de sine trebuie să se fundamenteze pe cine ești tu în Hristos, nu pe ceea ce ai din punct de vedere material. Ce mod extraordinar de viață! Pavel așa a trăit. El a spus: „M-am deprins să fiu mulţumit cu starea în care mă găsesc. Ştiu să trăiesc smerit, şi ştiu să trăiesc în belşug. În totul şi pretutindeni m-am deprins să fiu sătul şi flămând, să fiu în belşug şi să fiu în lipsă. Pot totul în Hristos, care mă întăreşte.” (Filipeni 4:11-13). În fiecare zi ai de făcut o alegere privind atitudinea ta. Așadar, cuvântul pentru tine astăzi este acesta: Învață să fii mulțumit!

ÎNȚELEGÂND PLANUL DIAVOLULUI (5)

„Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul.” (Luca 22:31)

     Luca scrie: „Domnul a zis: Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul. Dar Eu M-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credinţa ta; şi după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întăreşti pe fraţii tăi.” (Luca 22:31-32). Atacul lui Satan dovedește că ai un rol important în planul lui Dumnezeu. De aceea Satan încearcă așa de tare să te înfrângă. De fapt, intensitatea și durata atacului sunt indicii clare ale valorii tale pentru Dumnezeu și ale nivelului de binecuvântare pe care îl are Dumnezeu în plan pentru tine, de partea cealaltă a atacului. Așadar, dacă îi aparții lui Hristos, consideră atacul ca pe un semn al respectului. Și nu uita Cine este în control! Satan a avut nevoie de permisiunea lui Dumnezeu pentru a-l ataca pe Iov. Domnul Isus a spus: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer și pe pământ” (Matei 28:18). Și acesta este un adevăr pe care te poți baza! Scopul acestui test este acela de a-ți sluji drept mărturie a bunătății lui Dumnezeu. Domnul Isus a îngăduit ca Petru să treacă prin încercare pentru a putea să-și încurajeze frații. Poate Dumnezeu face la fel și cu tine. El știe că biserica și lumea au nevoie de mărturii vii ale puterii Sale. Așadar, dificultatea în care te găsești te pregătește să fii o voce a încurajării pentru alții care sunt încercați. Adu-ți aminte ce le-a spus Iosif fraților săi: „Voi, negreşit, v-aţi gândit să-mi faceţi rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine” (Genesa 50:20). Întrucât Dumnezeu te iubește și îți controlează viața, El te va scoate biruitor din dificultățile prin care treci chiar acum!

ÎNȚELEGÂND PLANUL DIAVOLULUI (4)

„Un astfel de om să fie dat pe mâna Satanei…” (1 Corinteni 5:5)

     Atacul lui Satan poate fi un ceas deșteptător. Știi că atunci când refuzi să recunoști păcatul și să te pocăiești, zidul de protecție din jurul tău este spart și Satan este liber să intre și să te atace? Pavel scrie bisericii din Corint: „Din toate părţile se spune că între voi este curvie; şi încă o curvie de acelea, care nici chiar la păgâni nu se pomenesc; până acolo că unul din voi trăieşte cu nevasta tatălui său. Şi voi v-aţi fălit! Şi nu v-aţi mâhnit mai degrabă, pentru ca cel ce a săvârşit fapta aceasta, să fi fost dat afară din mijlocul vostru!” (1 Corinteni 5:1-2). Apoi Pavel le spune liderilor bisericii că: „Un astfel de om să fie dat pe mâna Satanei, pentru nimicirea cărnii, ca duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Isus.” Dacă omul s-a pocăit de păcatul lui, Pavel a spus că trebuie reinclus în adunarea bisericii. Așadar, ceea ce a spus Pavel în esență a fost: „Lăsați-l să ajungă la disperare, ca mai apoi să fie atras din nou în brațele lui Dumnezeu.” Iar lui Timotei îi scrie: „Să păstrezi credinţa şi un cuget curat pe care unii l-au pierdut, şi au căzut din credinţă. Din numărul lor sunt Imeneu şi Alexandru pe care i-am dat pe mâna Satanei, ca să se înveţe să nu hulească.” (1 Timotei 1:19-20). Se bucură Dumnezeu să ne vadă suferind? Nu mai mult decât îi place unui părinte să-și disciplineze copilul, dar dragostea sfântă face alegeri dure. Nu uita că disciplina trebuie făcută cu milă, pentru a produce îndreptare, nu nenorocire. Unii dintre noi ne trezim la o simplă bătaie pe umăr, în timp ce alții au nevoie de bobârnace zdravene. Și uneori, când Dumnezeu trebuie să ajungă la asta, este chemat Satan. Deci, străduiește-te să trăiești curat!

ÎNȚELEGÂND PLANUL DIAVOLULUI (3)

„…nenorocirile pe care le trimisese Domnul peste el” (Iov 42:11)

     Atacul lui Satan îți poate întări credința. Satan a îndrăznit să pună la îndoială stabilitatea credinței lui Iov, așa încât Dumnezeu i-a dat permisiunea să se atingă de tot ce avea Iov. „Domnul a zis Satanei: „Iată, îţi dau pe mână tot ce are, numai asupra lui să nu întinzi mâna.” (Iov 1:12). Este de remarcat faptul că Dumnezeu a dat permisiunea, dar a stabilit și parametrii acestei încercări. Iov trece testul, iar Satan spune că Iov ar fi căzut dacă ar fi fost obligat să înfrunte durerea. Dumnezeu îi dă permisiunea din nou și din nou, El stabilește parametrii: „Iată, ţi-l dau pe mână: numai cruţă-i viaţa.” (Iov 2:6). Deși durerea și întrebările sunt abundente, la sfârșit, credința și sănătatea lui Iov sunt mai substanțiale ca niciodată. Din nou, poate nu înțelegem rațiunea acestei încercări, însă îi cunoaștem sursa. Să citim acest verset din finalul cărții lui Iov: „Frații, surorile și vechii prieteni l-au plâns şi l-au mângâiat pentru toate nenorocirile pe care le trimisese Domnul peste el.” Satan nu are nicio putere asupra copiilor lui Dumnezeu fără încuviințarea Lui. Chiar și când Satan pare să câștige, el pierde. Martin Luther a fost exact la subiect când l-a descris pe diavolul ca pe o unealtă a lui Dumnezeu, o sapă pe care El o folosește în grădina Sa. Sapa nu taie niciodată ceea ce Grădinarul dorește să păstreze și nu păstrează ceea ce Grădinarul dorește să piardă. Firește, o parte din pedeapsa lui Satan este frustrarea pe care o simte în slujirea împotriva voinței sale, ca o unealtă, în crearea unei grădini pentru Dumnezeu. Așadar, atacul lui Satan îți va întări credința, o va rafina și o va duce pe culmi mai înalte. Încurajează-te cu aceste cuvinte astăzi!

ÎNȚELEGÂND PLANUL DIAVOLULUI (2)

„Un sol al Satanei, ca să mă pălmuiască” (2 Corinteni 12:7)

     Atacul lui Satan te poate apropia mai mult de Dumnezeu. Așa s-a întâmplat în viața apostolului Pavel. Gândește-te la CV-ul lui Pavel: Întâlnire personală cu Hristos cel înviat, participant la viziuni cerești, apostol ales de Dumnezeu, autor al câtorva cărți din Biblie. A vindecat bolnavi, a călătorit prin lume și a scris câteva din cele mai valoroase documente din istorie. Puțini sunt cei care se pot compara cu realizările lui și poate că el a știut asta. Însă Dumnezeu l-a iubit pe Pavel prea mult pentru a îngădui ca mândria să-l distrugă. Pavel spune: „Ca să nu mă umflu de mândrie, din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un ţepuş în carne, un sol al Satanei, ca să mă pălmuiască, şi să mă împiedice să mă îngâmf.” Nu ni se spune care a fost natura acestui țepuș, însă ni se spune care a fost scopul – acela de a-l împiedica să se mândrească. Ni se spune și care a fost originea țepușului – un sol al Satanei. Solul acesta ar fi putut fi o suferință, o problemă sau o persoană care îl deranja. Nu știm. Dar știm că acest sol a fost controlat de Dumnezeu. Să remarcăm ce a spus Pavel mai apoi: „De trei ori am rugat pe Domnul să mi-l ia. Şi El mi-a zis: „Harul Meu îţi este de ajuns; căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârşită.” Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări, pentru Hristos; căci când sunt slab, atunci sunt tare.” (2 Corinteni 12:8-10). Iată un adevăr care poate transforma fiecare încercare într-un potențial triumf: Satan și forțele lui sunt doar niște unelte în mâna lui Dumnezeu pentru a te întări.

ÎNȚELEGÂND PLANUL DIAVOLULUI (1)

„Cel ce este în voi, este mai mare decât cel ce este în lume” (1 Ioan 4:4)

     Satan este un înger căzut – care nu s-a mulțumit doar cu adorarea lui Dumnezeu, ci a dorit să-I ocupe și tronul! Îngerii, la fel ca oamenii, au fost făcuți să-L slujească și să I se închine lui Dumnezeu. Ei au fost înzestrați cu conștiință; altfel, cum s-ar fi putut închina? Dar Satan a zis: „Voi fi ca Cel Prea Înalt.” (Isaia 14:14). Pentru acest motiv a fost aruncat din cer: „Dar ai fost aruncat în locuinţa morţilor, în adâncimile mormântului!” (Isaia 14:15). Și Satan nu s-a schimbat. El este la fel de auto-centrat ca atunci și este la fel de limitat acum ca și atunci. Chiar și când inima lui era bună, tot inferior lui Dumnezeu a fost. Dumnezeu cunoaște totul; îngerii cunosc numai ce le descoperă El. Dumnezeu este peste tot; îngerii pot fi numai într-un loc. Dumnezeu este atotputernic; îngerii au numai puterea pe care le-o dă Dumnezeu. Așadar, Satan este în continuare subordonat lui Dumnezeu. Și de fiecare dată când încearcă să-și promoveze cauza, el ajunge să promoveze cauza lui Dumnezeu. În cartea sa „Șarpele din paradis”, pastorul și autorul Erwin Lutzer scrie: „Satan are de jucat mai multe roluri, în funcție de sfatul și planurile lui Dumnezeu. Trebuie să ținem cont că el are puteri înfricoșătoare, însă faptul că ele pot fi exercitate numai după bunul plac al lui Dumnezeu ne dă speranță. Satan nu este liber să creeze haos printre oameni după cum dorește.” Satan nu vrea să știi lucrul acesta; el încearcă să te facă să crezi că este o forță independentă, cu puteri nelimitate. Dar nu este așa! Și ar vrea ca tu să nu fi citit niciodată aceste cuvinte ale lui Ioan (cu care începem și încheiem aceste gânduri): „Cel ce este în voi, este mai mare decât cel ce este în lume.”

CINE EȘTI ÎN HRISTOS

„Eşti al Meu” (Isaia 43:1)

     Am auzit și am citit despre oameni care au fost eliberați din închisoare deoarece s-a dovedit că fuseseră condamnați pentru crime pe care nu ei le comiseseră. Asta înseamnă identificare eronată. A identifica pe cineva înseamnă a avea capacitatea de a recunoaște și de a spune exact cine este acea persoană. Satan dorește să te identifici cu ceea ce spun oamenii despre tine, și nu cu ceea ce spune Dumnezeu. Și dacă nu știi cine ești în ochii lui Dumnezeu, Satan te va asalta cu sentimente de condamnare și de lipsă de valoare. Harul lui Dumnezeu și dragostea Sa necondiționată pentru tine sunt temelia sigură pe care îți poți fundamenta mântuirea și valoarea. Astăzi El îți spune: „Nu te teme de nimic, căci Eu te izbăvesc, te chem pe nume: eşti al Meu.” Domnul Isus S-a identificat numai cu opinia lui Dumnezeu: „Eu ştiu de unde am venit şi unde Mă duc” (Ioan 8:14). Oamenii au spus lucruri îngrozitoare despre Domnul Isus, dar cu toate acestea, iată ce a spus Dumnezeu despre El: „Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului clădirii.” (Psalmul 118:22). Uneori suntem atât de preocupați ca să le spunem oamenilor ce să facă, încât omitem să le spunem și cine sunt ei. Când știi cine ești în Hristos, ai încredere și poți ține capul sus. Ești „neprihănit” datorită relației tale cu Hristos (vezi 2 Corinteni 5:21). Odată ce accepți lucrul acesta, nu te vei mai simți incapabil. Când ai bani la bancă și trebuie să-i scoți, nu te simți presat, deoarece știi că banii se află într-un cont și tu ești titularul. Tot așa, nu trebuie să te lupți pentru aprobarea celorlalți, când știi că ești iubit și acceptat de Dumnezeu.

LIBER FAȚĂ DE PĂREREA OAMENILOR

„Căutăm să vorbim aşa ca să plăcem nu oamenilor, ci lui Dumnezeu” (1 Tesaloniceni 2:4)

     Este o diferență ca de la cer la pământ între a face ceva pentru a avea aprobarea oamenilor, și a fi liber să lucrezi, pentru nevoile lor, știind că ai deja aprobarea lui Dumnezeu. A te lupta să obții aprobarea oamenilor este la fel ca în cazul drogurilor; nu-i destul niciodată. Și la fel ca toți dependenții, devii agitat când nu mai ai „drogul”. Ajungi să fii dependent de părerile celorlalți – și prin urmare, trăiești ca pe un tobogan emoțional. Însă nu așa dorește Dumnezeu să trăiești! Pavel a fost liber să spună adevărul în dragoste: să-i mângâie pe oameni sau să fie blând cu ei. Când cineva i-a spus lui Pavel că nu-i place de el, Pavel nu a făcut insomnie din cauza asta, pentru că siguranța lui și stima sa de sine nu se bazau pe acceptarea lor. „Vorbim aşa ca să plăcem nu oamenilor, ci lui Dumnezeu” (1 Tesaloniceni 2:4). Pavel nu și-a trăit viața comparându-se cu ceilalți, demonstrându-și superioritatea și încercând să fie cel mai bun sau cel care ține totul sub control. Știind că are deja aprobarea lui Dumnezeu, el a fost eliberat de asemenea anxietăți și s-a putut bucura de viața și slujirea la care l-a chemat Dumnezeu. Când suntem imaturi, ne îngrijorează ceea ce cred ceilalți despre noi, însă pe măsură ce ne maturizăm mai mult, ne dăm seama că de cele mai multe ori ei nu se gândesc la noi. Sunt prea ocupați gândindu-se la ei înșiși – sau făcându-și griji pentru ceea ce credem noi despre ei! Știind că ai aprobarea lui Dumnezeu, ai puterea de a înfrunta critica și conflictul, întrucât ai siguranța identității tale proprii – adică: răscumpărat, chemat și aprobat de Dumnezeu.

ADU-ȚI AMINTE SĂ IERȚI!

„Să iertaţi orice aveţi împotriva cuiva” (Marcu 11:25)

     Indiferent cât de mult se iubesc două persoane, în mod sigur vor apărea conflicte – or, acestea necesită manifestarea bunătății și a iertării. Știai că familiile care sunt fericite și care își păstrează căsnicia au același număr de certuri și de neînțelegeri ca și familiile care sunt nefericite și divorțează? Este dovedit statistic! Deci, nu absența conflictului face ca o căsnicie să se păstreze, ci abilitatea de a gestiona conflictul atunci când apare. Așadar, cum gestionezi conflictul? Practicând acea stăpânire de sine care împiedică un conflict să degenereze și să ducă la despărțire. Totodată înseamnă să știi ce să faci cu sentimentele rănite, cum ar fi mânia, dezamăgirea și speranțele distruse. Cu alte cuvinte, înseamnă să știi să ierți și să uiți. Dar suferința emoțională și situațiile încordate sunt aproape imposibil de uitat; cu cât încercăm mai mult, cu atât mai mult ni le vom aminti. Așadar, care este răspunsul? Adu-ți aminte să ierți! Încearcă să te porți cum Se poartă Dumnezeu cu noi. El alege să nu ne învinuiască de ceea ce știe despre noi. El spune în cuvântul Său: „Eu, Eu îţi şterg fărădelegile, pentru Mine, şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele tale.” (Isaia 43:25). Asta înseamnă că dacă ai ceva împotriva soțului sau soției tale, există o singură soluție: iartă și uită. Poate nu vei uita niciodată cum ai fost rănit, dar poți alege să ierți și să mergi mai departe. Nu, nu e ușor, dar o poți face. Cum? Amintindu-ți de lucrurile, știute sau neștiute de alții, pentru care te-a iertat Dumnezeu pe tine, și extinzând același har față de soțul sau soția ta.