DUMNEZEU TE VA OCROTI

„El a izbăvit pe Daniel din ghearele leilor!” (Daniel 6:27)

     Un învățător biblic scrie: „Au existat perioade în care mi-am dorit ca Dumnezeu să mă izbăvească din anumite gropi, dar nu a făcut-o. De ce? Pentru că a dorit să învăț că harul Său îmi era îndeajuns în groapă. Întrebarea nu este: „Ce va face Dumnezeu când toți din jurul meu îmi doresc pieirea?” Întrebarea este: „Ce voi face eu?” Poate nu voi fi în stare să înving leii, dar nici nu este nevoie – este sarcina lui Dumnezeu. Daniel a zis: „Dumnezeul meu a trimis pe îngerul Său și a închis gura leilor… pentru că am fost găsit nevinovat înaintea Lui.” (v. 22). Poate nu voi putea opri legislația să acționeze împotriva mea, dar Îl pot chema pe Dumnezeul meu, asemenea lui Daniel. El „de trei ori pe zi… se ruga” (v. 10). Nu te mai obosi să te lupți cu dușmanul și cu împrejurările în care te găsești, pentru că te vor copleși. Sprijină-te pe Dumnezeu și ignoră acuzațiile făcute de către cei invidioși sau cărora le este frică pentru că văd relația ta cu Dumnezeu și cu oamenii. Dumnezeu nu l-a scos pe Daniel din groapă, ci l-a izbăvit de puterea dușmanului în timp ce se afla în groapă. Leii erau tot acolo când a plecat Daniel, și își așteptau următoarea victimă… dar nu au avut nicio putere asupra lui! Pentru că ești copil răscumpărat al lui Dumnezeu, ei nu au putere nici asupra ta. Daniel a continuat să fie prosper în împărăție și acesta este planul lui Dumnezeu și pentru tine.” Biblia ne spune: „El izbăvește și mântuiește… El a izbăvit pe Daniel din ghearele leilor!” Când umbli cu Dumnezeu, poți conta pe faptul că El te va ocroti și te va izbăvi. Amin?

UNITATE PRIN DUHUL SFÂNT

„Voi turna din Duhul Meu peste orice făptură” (Faptele Apostolilor 2:17)

     Domnul Isus a fost numit „un prieten… al păcătoșilor” (Matei 11:19). De ce? Pentru că El nu i-a analizat și nu i-a etichetat pe oameni. El nu a venit la cei bogați și la cei manierați. I-a inclus, dar nu s-a limitat la tovărășia lor. El i-a căutat pe cei marginalizați și ostracizați de societate și a mers la ei cu dragostea lui Dumnezeu. „Dar cum rămâne cu practicile lor păcătoase?” întrebi tu. „Nu s-ar putea interpreta că le aprobăm modul de viață?” Într-o zi, Fariseii au adus o femeie la Domnul Isus, spunând: „femeia aceasta a fost prinsă chiar când săvârșea preacurvia.” (Ioan 8:4). Să remarcăm ce a făcut Isus: a coborât la nivelul ei, și a ridicat-o la nivelul Său! Numai după aceea a zis: „Du-te și să nu mai păcătuiești” (v. 11). Dacă oamenii și-ar putea spăla păcatele înainte de a veni la Domnul, ei nu ar mai avea nevoie de El. Biserica a luat naștere când Duhul lui Dumnezeu a fost turnat peste oameni din orice loc, rasă și cultură. Nu poți avea parte de o revărsare autentică a Duhului Sfânt peste oameni murdari, învrăjbiți și divizați. Când lumea va vedea că ne strângem laolaltă în unitate sub aceeași ungere, ei vor alerga iarăși în „camera de sus” strigând: „Ce să facem?” (Faptele Apostolilor 2:37). Pavel a scris: „mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a Iudeului (cei dinăuntru), apoi a Grecului (cei din afară)” (Romani 1:16). În calitate de creștini, noi deținem formula prin care cei zdrobiți pot fi vindecați. Însă înainte de-a le-o putea împărtăși, pentru a avea credibilitate, noi creștinii trebuie să fim uniți prin Duhul. Așa să ne ajute Dumnezeu!

ȘCOALA SUFERINȚEI

„Întristările noastre… lucrează pentru noi…” (2 Corinteni 4:17)

     Contrar a ceea ce am putea crede noi, mediul ideal pentru copiii noștri nu este o viață lipsită de probleme și de încercări. Deși ne este greu să acceptăm, copiii noștri au nevoie de micile greutăți și dezamăgiri care le ies în cale. Cum vor putea ei să facă față problemelor și frustrărilor când vor fi adulți, dacă în primii lor ani din viață au fost complet lipsiți de ele? Natura ne dovedește lucrul acesta. Un copac dintr-o pădure tropicală nu are nevoie să-și adâncească rădăcinile în căutarea apei. În consecință, el este slab ancorat și poate fi doborât chiar și de cea mai slabă rafală de vânt. În schimb, copacul care crește în deșertul arid este amenințat de mediul ostil. Cum reușește să supraviețuiască? Adâncindu-și rădăcinile la 10 m. sau chiar mai mult sub pământ în căutarea apei. Prin adaptarea și acomodarea la condiții neprielnice, copacul bine înrădăcinat devine puternic și rezistent în fața tuturor intemperiilor. Copiii noștri sunt asemenea celor două specii de copaci. Copiii care au învățat cum să-și rezolve problemele sunt mai bine ancorați și mai capabili decât cei care nu s-au confruntat niciodată cu ele. Așadar, sarcina ta nu este să elimini toate provocările cu care se confruntă copilul tău, ci să-l slujești ca un aliat de încredere, încurajându-l în frământările lui, intervenind atunci când amenințarea devine copleșitoare și fiind disponibil când se ivesc momente de criză. Tu trebuie să-i pui la dispoziție uneltele cu care să facă față problemelor și presiunilor inevitabile ale vieții. Pavel exprimă lucrul acesta în felul următor: „Căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi.” Așa că, suferințele prin care trecem ne ajută să devenim mai puternici și mai rezistenți.

PLINĂTATEA DUHULUI SFÂNT ÎN VIAȚA TA

„Nu vă îmbătați de vin… fiți plini de Duh.” (Efeseni 5:18)

     Uneori oamenii consumă alcool în exces încercând să umple un gol lăuntric. Dar fără niciun rezultat. După cum a glumit cineva: „Seara șampanie, dimineața jelanie.” Înțelegând că ucenicii Săi nu vor supraviețui după plecarea Lui la cer, Domnul Isus a spus: „Eu voi ruga pe Tatăl, și El vă va da un alt mângâietor, care să rămână cu voi în veac; și anume, Duhul adevărului…” (Ioan 14:16). Când înțelegi lucrarea Duhului Sfânt, nu vei mai dori să trăiești nicio zi fără ajutorul Său. Haideți să vedem împreună ce face Duhul Sfânt. 1) El ne va călăuzi pașii pe calea adevărului (vezi Ioan 16:13). 2) Când ai îndoieli cu privire la mântuire, El îți va confirma faptul că ești cu adevărat un copil răscumpărat al lui Dumnezeu (vezi Romani 8:16). 3) În situații dificile, când nu știi ce să spui, El îți va da cuvintele potrivite, la momentul potrivit (vezi Faptele Apostolilor 1:8). 4) El va reproduce natura Sa în tine (vezi Galateni 5:22). Aceasta este denumită „roada Duhului” și nu are de-a face cu eforturile firii pământești. Rodul nu se luptă să crească; el pur și simplu extrage viața din copacul la care este conectat și crește viguros. Pavel scrie: „Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh.” De obicei îți dai seama că cineva este beat din felul cum vorbește și cum merge. Când cineva este beat, spunem că „este sub influența alcoolului.” Ideea lui Pavel este clară: pentru cei credincioși, umblarea și vorbirea trebuie să fie „sub influența” Duhului Sfânt. Așadar, roagă-L pe Dumnezeu să te umple cu Duhul Său, și vei deveni plin de Duhul Sfânt – prin citirea Cuvântului Său și prin rugăciune.

GÂNDURI PENTRU VISĂTORI

„Iosif a visat un vis și l-a istorisit fraților săi, care l-au urât și mai mult” (Geneza 37:5)

     În primul rând, visătorii sunt dispuși la concesii. Când Dumnezeu pune un vis în inima ta, trebuie să faci anumite schimbări, cum ar fi: să-ți pierzi popularitatea pentru a atinge excelența, și plăcerea pe termen scurt pentru împlinirea pe termen lung. Pavel a înțeles acest principiu: „Duhul Sfânt mă înștiințează din cetate în cetate că mă așteaptă lanțuri și necazuri. Dar eu nu țin numaidecât la viața mea” (Faptele Apostolilor 20:23-24). În al doilea rând, visătorii nu sunt mereu apreciați. „Iosif a visat un vis și l-a istorisit fraților săi, care l-au urât și mai mult.” Unii nu vor aprecia visul tău deoarece ei nu au avut niciodată un vis sau le reamintește de visul pe care ei l-au abandonat. Și când vor încerca să te convingă să renunți la visul tău, ei vor de fapt să te aducă în zona lor de confort. Îți vor prezenta toate scuzele „raționale” pe care și le-au spus lor înșiși. Așadar, cum trebuie să reacționezi? Iubește-i, ajută-i dacă îți este cu putință, dar nu te lăsa influențat de cei care au renunțat la visul lor. Autorul John Mason spune: „Dacă mergi cu Dumnezeu, vei fi criticat. Singurul mod de a evita critica este să nu faci nimic și să nu reprezinți nimic.” În al treilea rând, visătorii sunt învingători. Visul lui Iosif l-a ajutat să biruie ispita când a ajuns în mâinile soției lui Potifar, să ierte trădarea familiei sale, să suporte închisoarea pe nedrept, și multe alte lucruri care ne fac să renunțăm. Scopul lui Dumnezeu ar trebui să fie substanța din care este făcut visul tău. Pentru a-ți descoperi visul, trebuie să te cunoști: să-ți cunoști calitățile și defectele. Vezi care este locul în care te-a pus Dumnezeu, caută sfatul Său și oportunități, caută legături cu Împărăția Sa. Făcând astfel, El îți va da un vis pentru viața ta și te va ajuta să-l împlinești.

NU TE MAI PLÂNGE DE PĂRINȚII TĂI!

„Ascultă pe tatăl tău… și nu nesocoti pe mamă-ta…” (Proverbele 23:22)

     A fi părinte nu se învață la școală sau la facultate, ci „la fața locului.” Facem multe greșeli, și când vom privi în urmă la unele dintre ele ne vom rușina. Dar cu toate acestea, ne iubim copiii și ne dorim tot ce e mai bun pentru ei. Ce vreau să spun de fapt? Dacă părinții tăi te-au dezamăgit, probabil că ai răni care trebuie să se vindece. Unul din numele prin care Se prezintă Dumnezeu este: „Domnul care te vindecă.” (Iahweh-Rafa, Exodul 15:26). Dar nu te lăsa prins în capcana autocompătimirii, ajungând să-ți închipui că provii dintr-o „familie disfuncțională.” Unele familii sunt mai bune decât altele, dar toate au probleme în anumite domenii. Privește în urmă și gândește-te la circumstanțele părinților tăi și la unele provocări cu care s-au confruntat în timp ce te creșteau, și poate vei fi în stare să privești cu mai multă compasiune greșelile pe care le-au făcut. Și părinții sunt ființe omenești, la fel ca tine; sunt supuși greșelilor, la fel ca tine. Nimeni nu este perfect. Prin faptul că dai dovadă de compasiune față de ei, vei putea arăta mai multă compasiune față de tine însuți, atunci când în mod inevitabil vei face și tu greșeli cu pruncii tăi. Și un lucru foarte important de care ar trebui să ții cont: Când copiii tăi vor vedea că ești plin de har față de părinții tăi, vor arăta la rândul lor bunătate față de tine. Așadar, dacă trebuie să-ți ierți părinții, fă-o astăzi și mergi mai departe. Nu aminti mereu de lucrul acesta. Ți-ar plăcea ca Dumnezeu să-ți reamintească mereu păcatele pentru care te-a iertat? Nu, așa-i?! Atunci încearcă să arăți același har și compasiune. Și roagă-te pentru ei! De ce? Deoarece atunci când te rogi pentru cineva, e greu să te plângi de acea persoană!

FII PUTERNIC! FII REZISTENT!

„Lungește-ți funiile, și întărește-ți țărușii!” (Isaia 54:2)

     Podul Golden Gate, din San Francisco, se poate deplasa cu până la 6 m în ambele direcții în partea de mijloc. Toate componentele sale, inclusiv șoseaua de beton, șinele de oțel și balustradele, sunt conectate de la o îmbinare la alta prin intermediul unui vast sistem de cabluri la doi stâlpi de susținere de dimensiuni considerabile (cel mai înalt: 227 m!), apoi la o fundație din piatră sub Pacific. Iată două adevăruri biblice importante pe care le putem afla de aici: 1) Trebuie să fii puternic! Pavel scrie: „Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți ținea piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea, luați toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea, și să rămâneți în picioare, după ce veți fi biruit totul. Stați gata, deci, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii.” (Efeseni 6:10-15). 2) Trebuie să fii rezistent! Podul Golden Gate a supraviețuit cutremurelor pentru că a fost construit să se balanseze. Înțelegi ideea? Este estetic, flexibil și rezistent – și tu trebuie să fii la fel. Pavel a scris: „Suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu la strâmtoare; în grea cumpănă, dar nu deznădăjduiți; prigoniți, dar nu părăsiți; trântiți jos, dar nu omorâți.” (2 Corinteni 4:8-9). Deci cuvântul pentru tine astăzi e: fii puternic! Rezistă!

STAI ÎN PICIOARE PENTRU HRISTOS!

„Nu voi fi dat de rușine cu nimic” (Filipeni 1:20)

     Aproape jumătate dintre creștinii actuali trăiesc în Lumea a treia, cu preponderență în medii anti-creștine. Chinezii care participă la închinare, duminica, sunt mai numeroși decât toți cei din adunările vest-europenilor. În Liban, 40% dintre locuitori sunt creștini; în Sudan, 5%, iar în Egipt aproximativ 10%. Majoritatea acestor sfinți se închină cu riscul și cu prețul vieții lor. Poate și tu ești sau cunoști vreunul dintre ei. Poate ești singurul creștin care studiază la o universitate din Irak, sau poate ești o femeie arabă care se roagă în tăcere, ori un evreu mesianic ce trăiește la Ierusalim. Sau poate trăiești într-o societate care se bucură de libertate religioasă, dar faci parte dintr-o comunitate care exercită opresiune spirituală. Membrii familiei tale își bat joc de credința ta. Profesorii de la facultate te înjosesc pentru convingerile tale. Colegii tăi de clasă râd cu subînțeles pe seama alegerilor tale. Colegii de muncă fac presiuni asupra ta ca să îți compromiți integritatea, și te urmăresc să te prindă într-un moment de slăbiciune. Dacă ești într-o asemenea situație, stai de partea lui Isus! Pavel a scris următoarele cuvinte din celula închisorii în care se găsea: „Căci știu că lucrul acesta se va întoarce spre mântuirea mea prin rugăciunile voastre și prin ajutorul Duhului lui Isus Hristos. Mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine cu nimic; ci că acum, ca totdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig.” (Filip. 1:19-21). Un compozitor a scris: „Stați în picioare pentru Isus, voi ai crucii soldați! Ridicați spre cer stindardul Lui regesc și nu vă lăsați. Din biruință-n biruință, El armata Și-o conduce. Până lupta s-a sfârși, și-n glorie-o va duce.” Așa că, astăzi, stai în picioare pentru Hristos!

ÎNVĂȚĂTURI DE LA FRUNTAȘUL CEL TÂNĂR ȘI BOGAT (2)

„Toate aceste lucruri” I-a zis el „le-am păzit din tinerețea mea.” (Luca 18:21)

     Cred că fruntașul cel tânăr și bogat ar fi undeva pe primele locuri într-un clasament al celor mai religioși oameni din Scriptură. El ținea toată Legea! Vedem însă că este posibil să nu greșești cu nimic, și totuși să nu faci nimic bun. Conform definiției, neprihănirea înseamnă să faci ceva ce este considerat bun. Noi însă am redus acest concept la a nu face nimic greșit. Rămânem fixați asupra păcatelor cu voia: nu face asta, nu face cealaltă – și așa vei fi un om bun. Asta înseamnă „sfințenie prin sustragere”. Păcatele de omitere – ce ai fi făcut, ce ai fi putut face și ce ar fi trebuit să faci – sunt cele care frâng inima Tatălui nostru ceresc. Dacă ești părinte, înțelegi. Îți place când copiii nu fac nimic rău, dar îți place și mai mult când fac o faptă bună! Ai fost mântuit ca să slujești! Pavel spune că Dumnezeu ne-a zidit „în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit… mai dinainte, ca să umblăm în ele.” (Efeseni 2:10). Dumnezeu are un plan special pentru viața ta, și anume „voia Sa.” Dar nu poți sta numai în defensivă, trebuie să te lansezi și în ofensivă. Nu se poate numai să nu faci fapte rele, trebuie să faci și fapte bune. Tu nu ai fost chemat să respecți reguli și tradiții, ci ai fost chemat să-L urmezi pe Domnul Isus. Dacă îți pare rău pentru fruntașul cel bogat, nu ar trebui să simți asta din cauza a ceea ce i-a spus Isus să facă, ci a ocaziei uriașe pe care el a ratat-o. Imaginează-ți că a refuzat trei ani de practică împreună cu Creatorul, și veșnicia împreună cu El! Renunțarea pe care i-a cerut-o Domnul tânărului bogat, era nimic în comparație cu ce-i oferise Isus în schimb. Din nefericire, el a spus nu. Dar tu poți spune da – și astfel vei începe să trăiești viața cea mai frumoasă cu putință!

ÎNVĂȚĂTURI DE LA FRUNTAȘUL CEL TÂNĂR ȘI BOGAT (1)

„Îți mai lipsește un lucru…” (Luca 18:22)

     Doctorul Luca scrie în Evanghelia sa (cap. 18) despre un om de frunte care „a întrebat pe Isus: „Bunule Învățător, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică?” „…Știi poruncile: ‘Să nu preacurvești; să nu ucizi; să nu furi; să nu faci o mărturisire mincinoasă; să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta.” „Toate aceste lucruri”, i-a zis el, „le-am păzit din tinerețea mea.” Când a auzit Isus aceste vorbe, i-a zis: „Îți mai lipsește un lucru: vinde tot ce ai, împarte la săraci și vei avea o comoară în ceruri. Apoi, vino și urmează-Mă.” Când a auzit el aceste cuvinte, s-a întristat de tot, căci era foarte bogat.” (v. 18-23). Acest tânăr bogat avea două probleme, iar Domnul Isus a pus degetul pe amândouă. Mai întâi, el a descoperit că respectarea unor reguli religioase nu poate umple golul din suflet; numai o relație cu Hristos o poate face. În al doilea rând, a descoperit că nu el deține avuții, ci că avuțiile îl dețin pe el și îl împiedică să-L urmeze pe Hristos. Deși avea un potențial așa de mare și și-ar fi putut folosi resursele, relațiile și energia pentru cauza Împărăției, el a preferat să păstreze totul pentru sine. Scriptura a rezumat întreaga lui viață în patru cuvinte: „s-a întristat de tot.” Ce a urmat? Fruntașul cel tânăr și bogat a devenit probabil fruntașul cel bătrân și bogat. Oare își va fi amintit el vreodată, până în clipa morții, cuvintele Domnului Isus: „vino și urmează-mă”? Cred că da! Și cu siguranță a regretat. Domnul Isus îți face și ție aceeași ofertă. Dacă spui nu, la sfârșitul vieții vei regreta. Dacă spui da, vei avea ca răsplată bucuria și binecuvântarea la un nivel pe care nu îl credeai cu putință.