ASCULTĂ ȘI FII DISPUS SĂ URMEZI SFATURILE!

„Un om care se împotrivește tuturor mustrărilor va fi zdrobit deodată și fără leac.” (Proverbele 29:1)

     Cu ani în urmă, inginerii constructori au analizat un dig din Pennsylvania care controla apele mai multor râuri care curgeau spre o luncă unde se afla un oraș. Îngrijorați de ceea ce au văzut, le-au comunicat oficialităților acelui oraș: „Digul este nesigur și vă aflați într-un mare pericol. Trebuie să vă mutați.” Oficialii au răspuns: „Am mai auzit asta. Digul nu are nimic.” Un an mai târziu, inginerii au vizitat digul și s-au întors spunându-le din nou: „Vă avertizăm; sunteți în pericol în fiecare oră.” De data aceasta raportul inginerilor s-a răspândit și printre locuitorii orașului, dar ei au râs de el spunând: „Nu vor decât să ne sperie.” După câteva luni, inginerii au emis aceeași avertizare, și din nou a fost ignorată. După cincisprezece zile de la ultima avertizare, un băiat călare gonea de-a lungul văii strigând: „Fugiți și salvați-vă viața. Digul s-a rupt și vine apa!” Dar oamenii au râs de el, fiind siguri că băiatul dorea să-i sperie. Deodată, un val uriaș de apă și noroi a năvălit peste ei, și în mai puțin de o jumătate de oră orașul Johnstown a devenit o ruină. În acea zi au murit peste 3.700 de oameni. Întrebare: Te-a avertizat Dumnezeu cu privire la anumite aspecte din viața ta: relații, obiceiuri, atitudini? Dacă da, iată două versete la care ai face bine să te gândești cu atenție: „Calea nebunului este fără prihană în ochii lui, dar înțeleptul ascultă sfaturile” (Proverbele 12:15). „Un om care se împotrivește tuturor mustrărilor va fi zdrobit deodată și fără leac.” (Proverbele 29:1) Cuvântul lui Dumnezeu pentru tine astăzi este acesta: Ascultă și fii dispus să urmezi sfaturile!

PROPĂȘIREA VINE DE LA DOMNUL

„În timpul când a căutat pe Domnul, Dumnezeu l-a făcut să propășească.” (2 Cronici 26:5)

Cineva a spus: „Înainte de-a te urca pe scara succesului, asigură-te că ea se sprijină pe zidul care trebuie!” Să explicăm. Când intenția ta este aceea de a face voia lui Dumnezeu și de a-L slăvi pe El, El îți promite că vei propăși. Este o greșeală să asociezi belșugul cu plăcerile materiale și să-l etichetezi drept „lumesc!” În fiecare generație au existat creștini prosperi și dedicați, care au fost activi în răspândirea evangheliei în lume și au contribuit la lărgirea Împărăției lui Dumnezeu. Citește aceste două promisiuni. Prima este dedicată bărbaților: „El are în casă bogăție și belșug și neprihănirea lui dăinuiește în veci.” (Psalmul 112:3). Cea de-a doua este dedicată femeilor: „În dreapta ei este o viață lungă; în stânga ei, bogăție și slavă.” (Proverbele 3:16). Unii dintre noi au o concepție greșită despre succes. Se spune că trei bărbați discutau despre ce înseamnă pentru ei succesul. Unul a spus: „Succesul înseamnă să fii invitat la Casa Albă la o întâlnire cu președintele.” Cel de-al doilea a zis: „Pentru mine succes ar înseamna să mă întâlnesc cu președintele în Biroul Oval, să văd că în timpul discuției noastre are un apel telefonic de maximă importanță și că îl ignoră.” Cel de-al treilea bărbat a zis: „Pentru mine succesul înseamnă să mă întâlnesc cu președintele în Biroul Oval, să sune telefonul de maximă importanță, președintele să răspundă și să spună: „Este pentru tine.” Dacă intri pe site-ul Amazon.com, descoperi douăzeci și cinci de mii de cărți despre cum să ai succes. Dar tu ai nevoie de o singură carte: Cuvântul lui Dumnezeu. Iată ce scrie în el: „În timpul când a căutat pe Domnul, Dumnezeu l-a făcut să propășească.” Vrei să propășești? Consultă-L pe Domnul!

CUM SĂ TE ASEMENI CU HRISTOS

„Hristos trăiește în mine” (Galateni 2:20)

     Dacă te-ai putea schimba prin propriile tale eforturi, nu ai mai avea nevoie de Domnul! În plus, orice încercare din partea ta de a câștiga sau de a merita harul Său te descalifică. De ce oare se întâmplă așa? Pentru că te zbați să fii sursa propriei tale mântuiri, a propriei tale semnificații sau a propriei tale puteri. Dacă vrei să știi ce Îl supără cu adevărat pe Dumnezeu, este exact ce aminteam adineaori! „Și atunci cum pot eu să mă aseamăn mai mult cu Hristos?” întrebi tu. Trebuie să mori față de tine însuți, adică să ieși cu totul din jocul pentru putere și control și să-L lași pe Hristos să trăiască prin tine! Stai o clipă și cântărește aceste versete: „cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești umblă după lucrurile firii pământești, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului. Și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune Legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Deci cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui. Și dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morții din pricina păcatului, dar duhul vostru este viu din pricina neprihănirii. Și dacă Duhul Celui ce a înviat pe Isus dintre cei morți locuiește în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Isus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său, care locuiește în voi.” (Romani 8:5-11). De unde știi că Hristos este viu și lucrează în tine? Când ceilalți se uită la tine, ei Îl vor vedea. Și când vor merge cu tine, ei Îl vor urma pe El. „Cât durează până când voi fi asemenea lui Hristos?” întrebi tu. Asemănarea se produce zi după zi, timp de o viață întreagă.

DUMNEZEU ȚI-A OFERIT TOTUL

„Dumnezeul meu, îmi luminează întunericul meu” (Psalmul 18:28)

     Dumnezeu nu numai că te-a răscumpărat și te-a chemat să-L slujești, dar El te-a și echipat. Toate lucrurile de care ai nevoie pentru a-ți împlini lucrarea există chiar acum în viața ta, așteptând să le identifici. Tot ce nu este identificat, devine neapreciat; tot ce nu este apreciat devine nerecompensat; și tot ce nu este recompensat în cele din urmă dispare din viața ta. În vremea goanei după aur, din California, un cuplu tânăr a devenit obsedat de căutarea aurului. Și-au vândut ferma și toate avuțiile și au pornit-o spre vest cu speranța îmbogățirii. Au avut eșec după eșec, până la urmă au ajuns la sapă de lemn și s-au mutat în Europa. Mulți ani după aceea, s-au reîntors în America și s-au hotărât să-și viziteze fosta fermă. Dar când au ajuns acolo, au găsit-o înconjurată de agenți de pază și de un gard de sârmă. Când au pus întrebări, au aflat că pe terenul fostei lor ferme se găsea al doilea cel mai mare zăcământ de aur din America – care era acum proprietatea statului! Dumnezeu te-a înconjurat cu resurse și cu oameni pe care tu nu-i vezi. Cele mai mari daruri din viața ta așteaptă încă să fie descoperite, întrucât ele se află în starea de semințe. Și incapacitatea ta de a le identifica te costă scump. Scriindu-le credincioșilor din Efes, apostolul Pavel le-a spus: „Mă rog… să vă lumineze ochii inimii” (Efeseni 1:18). Iar psalmistul s-a rugat: „Deschide-mi ochii, ca să văd lucrurile minunate ale Legii Tale!” (Psalmul 119:18). Uneori nu poți vedea pădurea din cauza copacilor. În tine și în jurul tău se află o comoară pe care nu o vei vedea niciodată până nu ți-o descoperă Dumnezeu. Și El o va face – dacă Îl cauți și Îi ceri ajutorul în rugăciune!

PERSONALIZEAZĂ PROMISIUNILE LUI DUMNEZEU

„Ori de câte ori mă tem, eu mă încred în Tine.” (Psalmul 56:3)

     Ceea ce îți susține teama sunt gândurile. Ele pot fi exprimate public sau pot fi exprimate în particular. Oricum ar fi, trebuie să le oprești și să le schimbi. În caz contrar, ele te vor ține prizonier și te vor controla. Una dintre cele mai puternice arme pe care ți le-a dat Dumnezeu pentru a-ți învinge teama și îngrijorarea este abilitatea de a-ți asuma promisiunile Lui. Iată doar câteva: „Nu te teme de nimic… ești al Meu. Dacă vei trece prin ape, Eu voi fi cu tine; și râurile nu te vor îneca; dacă vei merge prin foc, nu te va arde, și flacăra nu te va aprinde. Căci Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, Sfântul lui Israel, mântuitorul tău!” (Isaia 43:1-3). Care ar trebui să fie răspunsul tău la promisiunea lui Dumnezeu? „Întărește-te și îmbărbătează-te! Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul, Dumnezeul tău, este cu tine în tot ce vei face.” (vezi Iosua 1:9). „Ochiul Domnului privește peste cei ce se tem de El, peste cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui” (vezi Psalmul 33:18). „Spuneți celor slabi de inimă: „Fiți tari, și nu vă temeți! Iată Dumnezeul vostru… va veni, și vă va mântui.” (vezi Isaia 35:4). „Domnul este lumina și mântuirea mea. De cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele, de cine să-mi fie frică? Căci El mă va ocroti în coliba Lui în ziua necazului, mă va ascunde sub acoperișul cortului Lui și mă va înălța pe o stâncă. Iată că mi se și înalță capul peste vrăjmașii mei, care mă înconjoară: voi aduce jertfe în cortul Lui în sunetul trâmbiței, voi cânta și voi lăuda pe Domnul.” (Psalmul 27:1,5-6). Vrei să-ți învingi fricile și îngrijorările? Personalizează promisiunile lui Dumnezeu!

TU POȚI SURPA ÎNTĂRITURILE

„Căci armele cu care ne luptăm noi… sunt… întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile.” (2 Corinteni 10:4)

     Când un tipar al diavolului trece de la o generație la alta, Biblia se referă la lucrul acesta ca la o „întăritură.” David a avut o problemă cu pofta trupească, ceea ce l-a condus la o aventură amoroasă cu soția altcuiva. Același spirit s-a transmis la Amnon, fiul lui David, care și-a necinstit sora (vezi 2 Samuel 13). Când David a auzit de lucrul acesta, s-a mâniat, dar nu a făcut nimic. Ce putea el să spună? Avraam l-a mințit pe regele păgân, spunând că soția lui este sora sa, pentru a-și salva pielea (vezi Geneza 20). În mod uimitor, Isaac, fiul său a făcut exact la fel câteva capitole mai târziu (vezi Geneza 26). Experții spun despre copiii ai căror părinți sunt alcoolici că sunt predispuși și ei să devină alcoolici, și un procentaj ridicat dintre cei ce abuzează copiii au fost ei înșiși abuzați în copilărie. Uneori, tiparele ambilor părinți se pot vedea în tine. Dar există o veste bună: Dumnezeu vindecă familiile disfuncționale – și vindecarea poate începe cu tine! Doar pentru că părinții tăi erau împietriți din punct de vedere emoțional, nu înseamnă că și copiii tăi trebuie să trăiască fără afecțiune. Dumnezeu te poate învăța să surpi acea întăritură, în familia ta, pentru a le putea oferi copiilor tăi ceea ce tu nu ai avut niciodată. Ghedeon a zdrobit altarul ridicat de tatăl său pentru închinarea la idoli (vezi Judecători 6:25), și prin harul lui Dumnezeu și tu poți face la fel în familia ta! Roagă-te pentru copiii tăi. Mărturisește-ți trecutul în fața lui Dumnezeu și proclamă vindecarea și iertarea în Numele lui Isus peste viața ta, iar binecuvântările lui Dumnezeu vor curge prin tine spre copiii tăi. Mergi înainte, treci la fapte și vei culege roadele.

SFATURI PENTRU PEREGRINI (2)

„ În El am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte” (Efeseni 1:11)

     Voia lui Dumnezeu pentru tine nu este doar să supraviețuiești, ci și să propășești (vezi Psalmul 84:11). Satan te va ataca, dar nu te poate despărți de dragostea lui Dumnezeu și nu te poate ține departe de binecuvântările Sale! Satan te va minți și îți va spune că poate, dar de fapt nu e așa. Imaginează-ți cât de frustrat este el din această cauză! Când știi că Dumnezeu ți-a promis ceva, lucrul acesta îți dă putere să învingi ceea ce alții nu pot. Toată apa din mare nu te poate îneca, atâta timp cât nu intră în barca ta. Ceea ce tu lași să intre în viața ta, te face să suferi! Așa că, păzește-ți inima! Păstrează-ți viziunea vie și ea te va ține în viață. Dacă îți dorești premiul, fii dispus să plătești prețul! Motivul pentru care mulți dintre noi greșim este că dăm ceea ce ne dorim cel mai mult în schimbul a ceea ce ne dorim acum. Dar, cu cât e mai mare provocarea, cu atât e mai mare răsplata care ne așteaptă la sfârșit! Apostolul Pavel se uita țintă la premiu, când a scris: „fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, căci știți că osteneala voastră în Domnul nu este zădarnică.” (1 Corinteni 15:58). Singurul lucru pe care ți-l datorează viața este oportunitatea de a crește. Moise a plecat de la palat, Elisei a plecat de la fermă și Luca a părăsit meseria de medic – pentru a-L urma pe Dumnezeu. Lucrul la care ești gata să renunți este ceea ce determină lucrul pe care ți-l poate încredința Dumnezeu. Deci, continuă să întorci paginile vieții tale, continuă să mergi înainte și stai strâns legat de scopul pe care ți l-a dat Dumnezeu. Ceea ce nu ai în prezent poate fi al tău în viitor – dacă îți continui creșterea, dacă stai concentrat asupra țintei și dacă rămâi credincios.

SFATURI PENTRU PEREGRINI (1)

„Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi și vă dă, după plăcerea Lui, și voința, și înfăptuirea” (Filipeni 2:13)

     În timpul călătoriei tale spirituale prin viață, iată două sfaturi pe care să nu le uiți: 1) Cu Dumnezeu nicio experiență nu se pierde vreodată. Aceasta le include și pe cele dureroase sau dificile. Îi putem impresiona pe oameni cu calitățile noastre, dar deseori avem relații mai strânse cu ei când trecem prin încercări. Dacă dorești să motivezi pe cineva, nu-i povesti numai de realizările tale; vorbește-i și despre încercările și testele prin care ai trecut pentru a ajunge acolo. Dacă nu o faci, poți părea că nu faci parte dintre ei… De bună seamă că unele experiențe pe care eziți să le împărtășești pot fi exact ceea ce le va da de gândit. „Dacă Dumnezeu poate face lucrul acesta pentru tine, înseamnă că îl poate face și pentru mine!” Cu alte cuvinte, le vei da speranță. 2) Pentru a avea succes în Împărăția lui Dumnezeu, trebuie să-i slujești pe ceilalți. Să ne uităm la Iosif: el și-a folosit talentul, faima și averea pentru a hrăni lumea în timpul foametei; răsplata lui a venit la sfârșit. Când scopul tău este acela de a împlini nevoile celorlalți, întotdeauna vei fi răsplătit și vei avea un viitor. Domnul Isus nu i-a zis lui Petru să meargă să strângă mulțimile laolaltă numai ca să aibă cui predica. Nu. El a spus simplu: „Paște oile mele.” (Ioan 21:16). Pastore, dacă prea multe scaune din biserică sunt goale duminica dimineața, nu te limita la a te învinovăți sau a da vina pe oameni. Întreabă-te: „Cum este hrana? Cum este slujirea?” Câtă vreme există o foame spirituală pe care nimeni nu o poate satisface, tu ai o sarcină și o lucrare. În timp ce te gândești la aceste două sfaturi pentru peregrini, roagă-te și cere-I lui Dumnezeu să le facă parte din viața ta.

DOBÂNDIND O INIMĂ MULȚUMITOARE

„Gura mea va vesti lauda Ta!” (Psalmul 51:15)

     O inimă mulțumitoare vede fiecare zi ca pe un dar. E ca un magnet care umblă toată ziua și adună motive de recunoștință. Ea îi mulțumește lui Dumnezeu pentru minunea mușchilor cu ajutorul cărora ochii pot citi și creierul poate procesa cuvintele. Îi mulțumește lui Dumnezeu pentru plămânii care pot inspira și expira 11.000 de litri de aer în fiecare zi. Îi mulțumește lui Dumnezeu pentru inima care va bate de aproximativ trei miliarde de ori în timpul vieții, și pentru creier – care este un veritabil generator electric și un supercomputer de mare putere. Îi mulțumește lui Dumnezeu pentru dulceața de pe pâinea prăjită și pentru laptele de pe cereale. Pentru pătura care încălzește și pentru vorba plină de haz care înveselește. Pentru miile de avioane care nu s-au prăbușit astăzi. Pentru soții care nu și-au înșelat soțiile și pentru soțiile care nu și-au provocat soții. Și pentru copiii care, în ciuda presiunii tăcute de a-și dezonora părinții, au hotărât să n-o facă. Bucurându-te pentru lucrurile bune, vei reuși să treci peste lucrurile dificile. „O inimă veselă este un bun leac” (Proverbele 17:22). Mulțumirea este o atitudine pe care noi o alegem, nu o reacție la circumstanțele prin care trecem. „Domnul Isus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine. Și, după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o…” (1 Corinteni 11:23-24). De remarcat faptul că aceste două cuvinte: „vândut” și „a mulțumit” se află în aceeași propoziție, și au avut de-a face cu aceeași inimă. În noaptea în care El a fost vândut, El a mulțumit. Putem face și noi lucrul acesta – când știm că Dumnezeu este în control, că ne călăuzește pașii și că rezolvă totul spre binele nostru!

NU MAI AMÂNA ȘI TRECI LA FAPTE!

„Un altul a zis: „Doamne, Te voi urma, dar lasă-mă întâi să mă duc să-mi iau rămas-bun de la ai mei.” (Luca 9:61)

     Când îți cheltui banii sau îi pierzi, mai sunt șanse să obții alții sau să-i recuperezi. Dar nu la fel este când îți irosești sau îți pierzi timpul! Una dintre cele mai triste povestiri din Scriptură se poate citi în acest verset: „Un altul a zis: „Doamne, Te voi urma, dar lasă-mă întâi să mă duc să-mi iau rămas-bun de la ai mei.” Nu ni se mai spune nicăieri că a ajuns să-L urmeze pe Isus. Amânarea și perfecționismul merg mână în mână. Noi spunem: „Dacă nu pot face un lucru bine, nu-l voi face deloc!” Hm! Înainte de a face ceva corect, cu siguranță vei greși. În toate poveștile de succes există capitole de luptă și eșec, dar acestea sunt capitole de învățătură și de creștere. La Universitatea Yale s-a efectuat un studiu. Studenților din ultimul an li s-a spus despre pericolele tetanosului și li s-a oferit posibilitatea de a primi vaccin gratuit la centrul medical. Chiar dacă majoritatea studenților au fost convinși că au nevoie de vaccin, ghici câți au mers până la capăt și l-au făcut efectiv? 3%! Un alt grup a asistat la aceeași prelegere, dar au primit și o hartă pe care era încercuită locația centrului medical. Apoi li s-a cerut să-și analizeze orarul săptămânal și să vadă când vor avea timp să meargă să primească vaccinul. Și surpriză! Au fost vaccinați de nouă ori mai mulți studenți. Intențiile bune nu sunt suficiente. Trebuie să dai acel telefon sau să faci acea schimbare! Trebuie să stabilești termenul limită sau să-ți faci programarea necesară. „Astăzi” este „mâine”-le despre care vorbeai ieri! Așa că, nu mai amâna și treci la fapte – indiferent de situația în care te găsești!