CUM SĂ PRIMEȘTI „O ÎNDOITĂ MĂSURĂ”

„Te rog, să vină peste mine o îndoită măsură din duhul tău!” (2 Împărați 2:9)

     În Vechiul Testament, în 2 Împărați 2:9-10 scrie: „Ilie a zis lui Elisei: „Cere ce vrei să-ți fac, înainte ca să fiu răpit de la tine.” Elisei a răspuns: „Te rog, să vină peste mine o îndoită măsură din duhul tău!” Ilie a zis: „Greu lucru ceri. Dar, dacă mă vei vedea când voi fi răpit de la tine, așa ți se va întâmpla”. Elisei a primit acea „dublă măsură” și a săvârșit de două ori mai multe minuni decât mentorul său, Ilie. Fraza cheie este aceasta: „dacă mă vei vedea când voi fi răpit de la tine”… cu alte cuvinte: „Stai aproape de mine, și poți avea ce ai cerut.” Să vedem unde l-a urmat Elisei pe Ilie: 1) La Ghilgal. Este locul în care iudeii au fost circumciși, ceea ce înseamnă „tăierea împrejur” (vezi Iosua 5:8). Trebuie să fii condus de Duhul lui Dumnezeu și să spui NU firii tale pământești – acesta e „lucrul greu” pe care îl ai tu de făcut. 2) La Betel. Este locul în care Iacov a avut un vis de la Dumnezeu (vezi Geneza 28:19). Dacă nu ai o viziune care vine de la Dumnezeu, vei trăi fără niciun scop în viață. 3 ) La Ierihon. E locul în care Iosua a avut o întâlnire față în față cu „Căpetenia oștirii Domnului” și s-a rugat: „Ce spune Domnul meu robului Său?” (Iosua 5:14). Numai când te predai lui Dumnezeu poți experimenta izbânda. 4) La Iordan. Pentru că râul Iordan se varsă în Marea Moartă, el reprezintă moartea. Așa că, trăiește ca și cum ar urma să mori – în fiecare zi (vezi 1 Corinteni 15:31). Și-n același timp: mori față de tine, în fiecare zi! Pavel a spus: „Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine” (Galateni 2:20). Vrei și tu „o îndoită măsură din Duhul” lui Dumnezeu? O poți avea, dacă întrunești condițiile!

PUNE-L PE DUMNEZEU LA ÎNCERCARE!

„Aduceți… toate zeciuielile… puneți-Mă astfel la încercare” (Maleahi 3:10)

     Dumnezeu face planuri cu multă meticulozitate. De exemplu, El a planificat un banchet numit „ospățul nunții Mielului” cu mii de ani înainte să aibă loc (vezi Apocalipsa 19:9). L-a instruit pe Noe cum să construiască o corabie de „trei sute de coți în lungime, cincizeci de coți în lățime și treizeci de coți în înălțime” (Geneza 6:15). I-a indicat lui Moise culorile și materialele specifice pe care El dorea să fie folosite la construirea cortului (vezi Exodul 26). Și gândește-te cât de precis a orânduit anotimpurile și a poziționat stelele pe cer. Ți-ai putea imagina ca un astfel de Dumnezeu să nu aibă niciun plan pentru finanțele tale – rodul muncii tale? Firește că nu! În Scriptură, El spune: „Aduceți însă la casa vistieriei toate zeciuielile… puneți-Mă astfel la încercare”, zice Domnul oștirilor, „și veți vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare.” Cuvântul original pentru „toate” este „neatinse”, ceea ce înseamnă înainte de impozite și alte rețineri. De ce? Pentru că El dorește să fie întâiul în toate în viața ta, inclusiv în domeniul financiar. Dumnezeu a mai spus poporului Său: „Se cade să înșele un om pe Dumnezeu…? Cu zeciuielile și darurile de mâncare” (Maleahi 3:8). Stai și gândește-te la cuvântul „dar.” Când vinzi o casă, te gândești dacă accepți sau nu „oferta” pe care ți-o face cumpărătorul. Și în acest verset Dumnezeu ne spune: „Până nu-Mi dai ceea ce îmi aparține de drept (zeciuiala), de ce să accept alte daruri?” Zeciuiala nu se referă numai la bani; ea implică credința și ascultarea. Când dai zeciuială din venitul tău, te poți aștepta ca Dumnezeu să-Și toarne binecuvântarea peste tine așa cum a promis. Ai posibilitatea de a trăi sub cerul deschis; alegerea îți aparține. Dumnezeu spune: „Puneți-Mă la încercare.” Pune-L pe Dumnezeu la încercare… și vezi ce se întâmplă!

EVITĂ „ÎNTREBĂRILE NEBUNE”!

„Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe, se va întâmpla la fel…” (Luca 17:26)

     Dacă doctorul tău de familie ar pune diagnostice greșite la fel de des cum eșuează prezicerile unor „experți” în profețiile biblice, ai mai avea încredere în el și ai mai lua medicamentele prescrise? Un asemenea așa-zis „profet” a vândut milioane de exemplare a unei cărți în care a stabilit Răpirea Bisericii în 1988. Dar Biserica este încă pe pământ! Apoi, fără scuze sau explicații, a scris o a doua carte în care indica anul 2007. A mai existat un alt prezicător TV care a tot oferit diverse „date ale răpirii” începând cu anul 1975. El spunea și că steagul sovietic va flutura probabil deasupra clădirii Independence Hall din Philadelphia în 1976. Apoi a fixat data răpirii pentru anul 1992. Plin de curaj, în următoarea sa carte a schimbat anul cu 2012. (Șocant este și faptul că el se referă la Nostradamus, clarvăzătorul ocult al secolului al XVI-lea, ca la un „eminent student în studiu biblic.”) Biblia ne spune să ne ferim de „întrebările nebune” (2 Timotei 2:23). De ce? Pentru că ne fac să părem „nebuni” în ochii lumii! Cine va da crezare unei biserici care stabilește date greșite în mod repetat, când Domnul Isus Însuși ne-a spus că nu termenele și soroacele sunt treaba noastră?! „Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe, se va întâmpla la fel și în zilele Fiului omului: mâncau, beau, se însurau și se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie; și a venit potopul și i-a prăpădit pe toți” (Luca 17:26-27). Dumnezeu nu i-a dat lui Noe o dată… ci i-a dat o sarcină de îndeplinit. Și sfârșitul nu a venit până când el nu a dus-o la bun sfârșit. Domnul Isus a zis: „Despre ziua aceea și despre ceasul acela, nu știe nimeni… ci numai Tatăl.” (Matei 24:36). Mai există locuri în lume în care trebuie să ajungă Evanghelia, așa că în loc să stabilim soroace, mai bine ne-am sufleca mânecile și ne-am apuca de lucru! Da, chiar de azi!

ÎNCREDE-TE ÎN CARACTERUL NESCHIMBĂTOR AL DOMNULUI!

„Nu-L pot descoperi” (Iov 23:9)

     Uneori, nu vei simți prezența lui Dumnezeu. Acelea vor fi vremuri dificile. În mijlocul necazului, Iov a zis: „Dacă mă duc la răsărit, nu este acolo; dacă mă duc la apus, nu-L găsesc: dacă are treabă la miazănoapte, nu-L pot vedea; dacă Se ascunde la miazăzi, nu-L pot descoperi.” (Iov 23:9-10). Iov s-a simțit departe de Dumnezeu. În ciuda incapacității sale de a-L simți pe Dumnezeu, el a încheiat: „El știe ce cale am urmat și, dacă m-ar încerca, aș ieși curat ca aurul.” (vers. 10). Zilele dificile necesită decizii luate prin credință. David a spus: „Ori de câte ori mă tem, eu mă încred în Tine.” (Psalmul 56:3). Când nu reușești să înțelegi căile Domnului, încrede-te în caracterul neschimbător și plin de dragoste al lui Dumnezeu. Răsfoiește Biblia și fă o listă a trăsăturilor de caracter ale lui Dumnezeu și ține-le la îndemână pentru zile grele. Un autor scrie: „În lista mea se pot citi următoarele: „El este încă Suveran. El încă îmi cunoaște numele. Îngerii răspund încă la chemarea Sa. Inimile stăpânitorilor se înclină încă la porunca Sa. Moartea Domnului Isus încă mântuiește suflete. Duhul lui Dumnezeu încă mai locuiește în sfinți. Raiul este la o depărtare de numai câteva bătăi de inimă. Mormântul este încă o locuință temporară. Dumnezeu este încă credincios. El nu poate fi prins cu garda jos. El folosește totul spre slava Sa și spre binele meu suprem. El folosește tragedia pentru a-și împlini voia, iar voia Sa este bună, plăcută și desăvârșită. Poate seara vine plânsul, dar dimineața sigur vine bucuria!” În vremurile tulburi, încrede-te cu tărie în caracterul neschimbător al lui Dumnezeu!

ROAGĂ-L PE DUMNEZEU SĂ TE FOLOSEASCĂ

„Domnul i-a deschis inima, ca să ia aminte la cele ce spunea Pavel.” (Faptele Apostolilor 16:14)

     Lidia despre care e vorba nu era preot sau predicator, ci o femeie de afaceri care a fost câștigată pentru Hristos prin lucrarea apostolului Pavel. Drept consecință, casa ei a devenit prima clădire de biserică menționată în Scriptură în care se adunau credincioșii. Renunță la ideea că numai preoții sau predicatorii vorbesc oamenilor despre Dumnezeu. Din cele 168 de ore ale unei săptămâni, preoții sau predicatorii reuşesc să le vorbească oamenilor numai 5-6 ore. Cine va vorbi pentru Dumnezeu în cele 162 de ore care au mai rămas? India are peste un miliard de locuitori și acolo există o istorie interesantă despre modul în care Evanghelia a ajuns pentru prima oară în regiunea Telugu. Nu s-a întâmplat printr-un predicator, ci printr-un inginer constructor, pe nume John Clough, care s-a oferit să meargă pentru a ajuta o misiune nou înființată. Cei din Comitetul misiunii au avut îndoieli, întrucât el nu absolvise vreo școală biblică, însă i-au admirat zelul, așa că au autorizat călătoria. În timpul unei lungi perioade de foamete, Clough a supravegheat săpăturile pentru Canalul Buckingham. Postul pe care îl ocupa i-a dat posibilitatea să angajeze mii de oameni flămânzi, iar aceștia au putut câștiga un salariu ca să-și cumpere hrană. Dar ceva mult mai important s-a întâmplat. În acele condiții, Dumnezeu a deschis inimile mulțimilor ca să primească Cuvântul lui Dumnezeu, auzit de ei pentru prima dată, iar astăzi biserica înflorește în India! Dumnezeu spune: „Hotărârile Mele vor rămâne în picioare și Îmi voi aduce la îndeplinire toată voia Mea.” (Isaia 46:10). Dumnezeu are deja un plan; dar El este în căutarea unor lucrători care sunt dispuși să ajute la împlinirea lui. Și tu poți fi unul dintre ei!

CALEA LUI DUMNEZEU PENTRU LIDERI

„Dacă vei face lucrul acesta… vei putea face față lucrurilor” (Exodul 18:23)

     Oare de ce insistăm să facem toate lucrurile singuri? Din trei motive: 1) Ne este teamă că ceilalți nu vor face lucrurile la fel de bine ca noi – dar cum altfel vor putea ei învăța? 2) Ne este teamă că ne vor eclipsa. Biblia afirmă: „În cinste, fiecare să dea întâietate altuia” (Romani 12:10). 3) Avem impresia că Dumnezeu așteaptă ca noi să facem totul. Socrul lui Moise i-a zis: „Acum ascultă glasul meu; am să-ți dau un sfat… fii tălmaciul poporului înaintea lui Dumnezeu și du pricinile înaintea lui Dumnezeu… Alege din tot poporul oameni destoinici… pune-i peste popor drept căpetenii peste o mie, căpetenii peste o sută, căpetenii peste cincizeci și căpetenii peste zece. Ei să judece poporul în tot timpul; să aducă înaintea ta toate pricinile însemnate, iar pricinile cele mai mici, să le judece ei înșiși. În felul acesta, îți vei ușura sarcina, căci o vor purta și ei împreună cu tine. Dacă vei face lucrul acesta și dacă Dumnezeu îți va porunci așa, vei putea face față lucrurilor, și tot poporul acesta va ajunge fericit la locul lui.” (Exodul 18:19-23). Așadar, evaluează care sunt lucrurile pe care numai tu le poți face, și delegă lucrurile pe care le pot face alții. Dacă sarcina este prea mare pentru tine, ia-o ca pe un semn prin care Dumnezeu îți spune: „Nu încerca singur!” Asta nu înseamnă să lași lucrurile în seama oricui. Dacă te asociezi cu persoana nepotrivită pentru a face ceva care pentru respectivul nu înseamnă nimic, va urma dezastrul. Așa că va trebui: 1) să găsești persoana potrivită; 2) să dai sarcina potrivită; 3) să ai încredere că va face ceea ce trebuie. Fă aceste trei lucruri, și vei trăi suficient de mult ca să te bucuri că ai putut „face față lucrurilor.”

BIRUIND URIAȘII (4)

„Domnul, care m-a izbăvit… mă va izbăvi” (1 Samuel 17:37)

     David a avut izbândă pentru că a înțeles puterea care a stat în spatele biruințelor din trecut! El i-a spus regelui Saul: „Domnul, care m-a izbăvit din gheara leului și din laba ursului, mă va izbăvi (și din mâna uriașului).” Să remarcăm: 1) Cei ce biruie uriașii clădesc pe reușitele din trecut. O succesiune de reușite îți sporește avântul și te ajută să găsești proporția corectă de „încredere în Dumnezeu” și „încredere în tine” necesară pentru a te face de neoprit. 2 Samuel 3:1 spune: „Războiul a ținut mult între casa lui Saul și casa lui David. David era tot mai tare, și casa lui Saul mergea slăbind.” David a înțeles că de fiecare dacă când câștigi sau îți aduci dușmanul la picioare, încrederea ta în Dumnezeu și în tine însuți crește. Așa că, rememorează-ți victoriile trecute și fii sigur că Dumnezeul care te-a ajutat atunci te va ajuta din nou! 2) Biruitorii își creează propriul stil. David nu putea purta armura lui Saul – la fel cum tu nu poți acționa potrivit darurilor altcuiva. Tu ai propriile tale arme, propria ta armură și propriul tău stil. Ești echipat în mod unic pentru a-ți înfrânge dușmanul. David l-a învins pe Goliat cu o praștie. Moise a despărțit Marea Roșie cu un toiag de păstor. Apostolul Pavel a învins bolile și opresiunea demonică cu „basmale sau șorțuri atinse de trupul lui” (vezi Faptele Apostolilor 19:11-12). Simon Petru îșî manifesta puterea asupra bolii chiar și prin umbra sa. (vezi Faptele Apostolilor 4:15), Domnul Isus de multe ori rostea „doar un cuvânt”. Împotrivește-te îndemnului de a purta „armura lui Saul”, și poartă încrezător armura pe care ți-a dat-o Dumnezeu! Rămâi la darurile tale. Rămâi în ungerea ta. Rămâi la misiunea ta. Această combinație câștigătoare de a clădi pe reușitele trecute și de a-ți crea propriul stil bazat pe Domnul, te va face să emani încredere și forță, două dintre armele secrete ale oricărui biruitor!

BIRUIND URIAȘII (3)

„A ales din pârâu cinci pietre netede…” (1 Samuel 17:40)

     În vremea lui David, se puteau duce lupte „prin reprezentanți”: unul sau câțiva oameni erau desemnați să lupte cu reprezentanții adverși, iar țara care pierdea devenea supusă țării din care făcea parte războinicul învingător. Partea bună a acestei situații este evidentă, nu-i așa? Nu trebuiau să moară mulți! Așadar, David împotriva uriașului Goliat însemna de fapt poporul Israel împotriva poporului filistean. A fost un concurs unu la unu: câștigătorul lua totul. Ne este cunoscută victoria lui David împotriva uriașului, prin credință, cu o piatră și o praștie. Cu toate acestea, Scriptura ne spune că a ales nu una, ci „cinci pietre netede.” De ce? Nu a fost o lipsă de credință; el știa că uriașul Goliat mai avea frați uriași. (vezi 2 Samuel 21:15-22) Să remarcăm: 1) Învingătorii își dau seama că uriașul lor scoate în evidență probleme mai mari. Uriașul nu este niciodată singur; în spatele lui stau cauzele. Mâncatul excesiv, dependența, abuzul, mânia sunt toate determinate și susținute de alte probleme. Undeva în spatele uriașului, evident, sunt frații săi care îl susțin: suferința, vinovăția, eșecul, rușinea… David s-a pregătit cu cinci pietre – una pentru Goliat și câte una pentru cei patru frați ai lui. Ce se află în spatele uriașului tău? Cu ajutorul lui Dumnezeu, poți învinge atât uriașul, cât și echipa care îl susține. 2) Învingătorii nu sunt copleșiți de provocări. Nu lăsa niciodată ca temerile să-ți copleșească credința! Biblia spune că „Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință” (2 Timotei 1:7). Teama va alimenta eșecurile trecutului, dar nu poți lăsa ca eșecul de ieri să copleșească credința de astăzi. Așa că, notează-ți eșecurile pe o foaie de hârtie și scrie următorul titlu cu litere îngroșate: „Lucruri pe care nu trebuie să le mai încerc încă o dată! Învățătură însușită!”

BIRUIND URIAȘII (2)

„Cine este credincios în cele mai mici lucruri este credincios și în cele mari.” (Luca 16:10)

     Să remarcăm: 1) Cei ce-au venit de hac uriașilor nu au fost întotdeauna biruitori de uriași. David a fost un simplu păstor și cântăreț, și un fiu neglijat. Credincioșia a fost avantajul lui. Încrederea în talantul său, responsabilitatea față de turma tatălui său și credincioșia față de Dumnezeu l-au mobilizat. Pentru faptul că a fost credincios în lucrurile mici, mai târziu a devenit stăpân peste lucruri mari. Credincioșia este o trăsătură obișnuită pentru cei ce au parte de realizări spirituale ieșite din comun. Matei a început ca vameș; Petru ca pescar; Elisei ca fermier; Domnul Isus ca tâmplar. Te-ai gândit vreodată că Domnul Isus a petrecut mai mulți ani ca tâmplar, decât ca predicator? El a fost credincios în lucrurile mici. Dumnezeu nu a chemat niciodată o persoană inactivă sau neproductivă. Fiecare aspirant a demarat o acțiune înainte de a deveni victorios asupra uriașilor. Cei ce biruie uriașii nu sunt de la început așa, dar ei încep! 2) Cei ce biruie uriașii știu că răsplata este întotdeauna mai mare decât riscul! Viața răsplătește riscul și acțiunea, dar Satan îți va șopti la ureche cuvinte care să-ți inspire teamă și neliniște, pentru a micșora răsplata și pentru a mări riscul. Cu toate acestea, adevărul rămâne: „Dumnezeu… răsplătește pe cei ce-l caută” (vezi Evrei 11:6). Trebuie să crezi că promisiunea este mai mare decât problema, că obiectivul este mai mare decât obiecțiile, că Dumnezeu este mai mare decât uriașul cu care te confrunți. Convingerea că „Dumnezeu este mai mare” reprezintă esența unei credințe care rezistă și triumfă în fața fricii. Frica este arma cu care Satan te paralizează; credința este arma cu care Dumnezeu te mobilizează. Așa că fii dependent de Dumnezeu, confruntă-ți uriașul și alătură-te armatei victorioase a lui Dumnezeu!

BIRUIND URIAȘII (1)

„Astfel… David a fost mai tare decât filisteanul.” (1 Samuel 17:50)

     Capitolul 17 din 1 Samuel prezintă contextul în care se desfășoară duelul dintre David și Goliat… în care păstorul doboară războinicul… băiatul învinge uriașul! Dumnezeu îi dă izbândă lui David în fața uriașului, ca să ne inspire și pe noi să ne înfruntăm proprii noștri uriași. Uriașii pot fi tangibili sau intangibili: lucruri pe care nu le putem birui deoarece, fermecați de teamă, credem că nu suntem în stare. Pot fi și idealuri de neatins, proiecte neterminate sau vise neîmplinite – „lucrurile neterminate” ale vieții care ne fac să rămânem împotmoliți în mediocritate. Uriașii sunt toate acele lucruri sau persoane care ne împiedică să fim sau să facem ceea ce Dumnezeu dorește să fim sau să facem. Uriașii pot fi interiori sau exteriori, reali sau imaginari, de natură fizică sau emoțională. Uriașii pot fi atitudini, obiceiuri, convingeri, filosofii sau amintiri. Ar putea fi persoane care stau între tine și Dumnezeu; între ceea ce ești și ceea ce vrea Dumnezeu să fii; între situația în care te găsești și locul în care dorește Dumnezeu să ajungi; între ceea ce crezi și ceea ce dorește Dumnezeu să crezi. Uriașii au un scop: să te oprească să avansezi și să te împiedice să-ți împlinești destinul. Dar cei ce biruie uriașii văd izbânda în umbra înfrângerii! Ei percep fiecare luptă ca pe un test în care provocarea este transformarea unui lucru negativ într-unul pozitiv. Conflictul este acceptat și împotrivirea este anticipată. Pentru ei, conflictul înseamnă creștere și înfrângerea unui dușman este condiția preliminară pentru a fi promovat. Uriașii ne pot scoate la lumină calitățile, pot fi unitatea de măsură a creșterii noastre și pot alimenta încrederea noastră în Dumnezeu. Cei ce biruie uriașii văd șansă în împotrivire, potențial în probleme, și biruință în umbra înfrângerii. Cu ajutorul lui Dumnezeu, și tu poți deveni un biruitor de uriași!