VISUL TĂU ÎNCĂ ARE VIAȚĂ

„Duhul tatălui lor Iacov s-a înviorat.” (Geneza 45:27)

     Dacă visul care crezi că ți-a fost dat de Dumnezeu pare mort, citește următoarele cuvinte din Scriptură: „Şi i-au spus: „Iosif tot mai trăieşte şi chiar el cârmuieşte toată ţara Egiptului.” Dar inima lui Iacov a rămas rece, pentru că nu-i credea. Când i-au istorisit însă tot ce le spusese Iosif şi a văzut carele pe care le trimisese Iosif ca să-l ducă, duhul tatălui lor Iacov s-a înviorat.” (Geneza 45:26-27). Ani de-a rândul, Iacov a crezut ce-i spuseseră fiii săi: că Iosif, făuritorul de vise, a murit. Dar era o minciună. Şi Biblia spune că Iacov s-a însuflețit, deşi era foarte bătrân, când a văzut carele pline de bogății care au fost trimise ca să-l ducă să-și vadă fiul care era acum prințul Egiptului. Dar să reținem: când Iacov a auzit prima oară, el „nu i-a crezut” (vers. 26). Când ai trăit în eșec și descurajare timp de atâția ani, e greu să anticipezi victoria. Nicio problemă, Dumnezeu are răbdare! El va lucra în continuare în tine. Își va arăta harul și bunătatea, așa încât vei începe să te încrezi în El din nou. Iacov s-a înviorat când „a văzut” şi tu te vei înviora când vei vedea mâna lui Dumnezeu la lucru. Nu crede că visul tău a murit, căci atunci el nu se va împlini niciodată. Și nu-i crede pe aceia care-ți spun că ești prea bătrân să-ți împlinești visul pe care ți l-a dat Dumnezeu. În ultimele capitole din viața ta, poți aduna mai multe comori decât ai adunat în cele de dinainte! Biblia spune că: „Bătrânii voştri vor visa visuri…” (Ioel 2:28). Dumnezeu este dătătorul viselor. Și El nu Se oprește aici: El le readuce la viață și îți dă putere să le împlinești. Nu ești niciodată prea bătrân! Crede că ce a făcut Dumnezeu pentru Iacov, poate face şi pentru tine, chiar astăzi!

TU CUM TE DEZVOLȚI? (3)

„Cine îşi iubeşte viaţa o va pierde şi cine îşi urăşte viaţa în lumea aceasta o va păstra pentru viaţa veşnică.” (Ioan 12:25)

Astăzi vom vorbi despre încă două domenii în care Dumnezeu dorește să te dezvolți și să înflorești: 1) Relațiile tale. Din punct de vedere relațional, sinele tău care suferă este deseori tulburat. Îți lipsește disciplina în ceea ce spui și uneori recurgi la sarcasm, bârfă și lingușeală. Te izolezi. Ești dominator. Ești ofensiv. Te retragi. Pe de altă parte, sinele tău înfloritor caută binecuvântarea celorlalți. Ei îți dau energie. Poți să-ți dezvălui gândurile și sentimentele într-un mod care îi invită pe ceilalți să se deschidă. Ești grabnic să-ți recunoști greșelile și să-i ierți pe ceilalți de bună voie. 2) Experiențele tale. Dumnezeu te crește pentru că dorește să te folosească în planul Său de a-i răscumpăra pe oameni: de aceea vei vedea că-ți va schimba experiențele. Sinele tău înfloritor are dorința de a contribui. Trăiești având sentimentul chemării. Bineînțeles, dorința ta lăuntrică de a deveni ceea ce ai fost creat să fii este un mic ecou a dorinței lui Dumnezeu de a face din tine o nouă creație. Rabinii au numit lucrul acesta tikkun olam – „a repara lumea”. Concentrat pe propria ta persoană, viața ta e la fel de măruntă ca un grăunte de grâu. Dar, oferită lui Dumnezeu, e ca și cum acel grăunte este sădit într-un sol bogat și crește devenind parte a unui proiect mai măreț. Domnul Isus a spus: „Dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce multă roadă. Cine îşi iubeşte viaţa o va pierde şi cine îşi urăşte viaţa în lumea aceasta o va păstra pentru viaţa veşnică.” (Ioan 12:24-25). Așadar, dezvoltă-te și înflorește spre slava lui Dumnezeu!

TU CUM TE DEZVOLȚI? (2)

„Cei sădiţi în Casa Domnului înverzesc în curţile Dumnezeului nostru.” (Psalmul 92:13)

     În interiorul tău se dă o luptă între sinele tău aflat în procesul dezvoltării – persoana care ai fost creată de Dumnezeu să fii – și sinele tău aflat în suferință, adică ceea ce ești. Sinele tău suferind se simte incomod și nemulțumit, și atunci vei fi atras de obiceiuri rele, cum ar fi: uitatul la televizor fără să te gândești la nimic, consumarea alcoolului, întreținerea unor relații greșite, cheltuirea excesivă a banilor – lucruri menite să-ți anestezieze temporar durerea… Gândurile tale zboară automat în direcția fricii și a mâniei… Te gândești aproape tot timpul la propria ta persoană. În schimb, dezvoltarea (înflorirea, creșterea și prosperarea) are loc: 1) În duhul tău; ai senzația că primești idei și energie dintr-o sursă din exterior – și așa este: primești putere de la Duhul lui Dumnezeu. Noi discutăm despre a fi inspirat, care literal înseamnă „a primi suflarea lui Dumnezeu.” Dumnezeu suflă peste tine suflare de viață; tu vii la viață și simți că ai un scop pentru care să trăiești. 2) În mintea ta; gândurile tale sunt marcate de bucurie și pace. Ai dorința de a iubi și de a învăța. Ești transformat prin „înnoirea minții” (Romani 12:2). 3) În timpul tău: te trezești în fiecare dimineață cu sentimentul entuziasmului și îți dai seama că nu ești niciodată prea tânăr sau prea în vârstă ca să „înverzești”. Mozart a compus muzica sa extraordinară de când avea 5 ani. Apostolul Pavel i-a zis lui Timotei: „Nimeni să nu-ţi dispreţuiască tinereţea…” (1 Timotei 4:12) În același timp, îți dai seama că nu ești prea bătrân ca să te dezvolți. Ann Mary Robertson (cunoscuta pictoriță supranumită Bunica Moses) avea 69 de ani când s-a apucat de pictură, iar un artist precum Marc Chagall a realizat cele mai bune lucrări ale sale la 90 de ani. Este o dovadă de smerenie să recunoști că nu poți face tot ce-ți dorești. Dar odată ce accepți lucrul acesta, și cauți să profiți la maximum de ceea ce te-a creat Dumnezeu să fii, începi să te dezvolți!

TU CUM TE DEZVOLȚI? (1)

„El ne-a făcut, ai Lui suntem…” (Psalmul 100:3)

     Ai nevoie de o încurajare astăzi? Să luăm ca exemplu un palmier. Ce-am putea învăța de la el? 1) Îl poți tăia, dar nu-l poți ucide! Mineralele și nutrienții de care au nevoie majoritatea copacilor pentru a supraviețui se găsesc la suprafață, nu sub scoarță, deci atunci când îi tai, ei mor. Dar nu și la palmier. Viața lui vine din interior, deci el se dezvoltă chiar și când este atacat. Ascultă ce spune Biblia: „Comoara aceasta o purtăm în nişte vase de lut…” (2 Corinteni 4:7). Ce minunat; chiar dacă vasele de lut pe dinafară pot fi tăiate și rănite, comoara dinăuntru este în siguranță și dușmanul nu ajunge la ea! 2) Se îndoaie, dar nu se rupe. Vânturile tropicale pot rupe majoritatea copacilor, dar nu și palmierii. Cu cât mai puternic este vântul, cu atât mai tare se îndoaie – uneori, până la pământ! Cu toate acestea, când furtuna încetează, el se îndreaptă iarăși și devine mai puternic în locul în care s-a îndoit. Ce imagine! Noi am fost meniți să ne plecăm, dar nu să ne rupem! – pentru că Dumnezeu ne întărește „cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare şi îndelungă răbdare cu bucurie.” (Coloseni 1:11) 3) Adâncimea îi depășește înălțimea! În timp ce rădăcinile plantelor obișnuite înaintează poate câțiva metri sub pământ, rădăcinile palmierului pot ajunge până la zeci sau sute de metri în căutarea apei. Psalmistul David spune: „Cum doreşte un cerb izvoarele de apă, aşa Te doreşte sufletul meu pe Tine, Dumnezeule!” (Psalmul 42:1). Așadar, caută profunzimea, lucrează la relația ta cu Dumnezeu – și nu vei fi niciodată scos din rădăcini, neroditor sau frânt!

CÂNTECUL COCOȘULUI

„Pe când vorbea el încă, a cântat cocoşul.” (Luca 22:60)

     Citim întreaga secvență din Evanghelie: „pe când vorbea el încă, a cântat cocoşul. Domnul S-a întors şi S-a uitat ţintă la Petru. Şi Petru şi-a adus aminte de vorba pe care i-o spusese Domnul: „Înainte ca să cânte cocoşul, te vei lepăda de Mine de trei ori.” Şi a ieşit afară şi a plâns cu amar.” (Luca 22:60-62). Înainte ca Dumnezeu să-ți încredințeze o misiune importantă, El îi va îngădui lui Satan să te pună la încercare. De ce? Pentru a-ți scoate la iveală slăbiciunile și calitățile pe care le ai în acel domeniu. Dumnezeu va îngădui să cazi într-un domeniu mărunt, pentru a te împiedica să păcătuiești într-unul mai mare, și să te rănești – pe tine, dar și pe alții. Una dintre minunile vieții creștine este aceea că Domnul Isus poate folosi molozul, poate construi ceva frumos cu el. Petru a promis că nu se va lepăda niciodată de Domnul Isus, dar înainte să cânte cocoșul, el s-a lepădat de El de trei ori. Eșec repetat! Îți sună cunoscut? Ai spus că nu-ți vei pierde niciodată cumpătul, dar ai făcut-o. Cucuriguuu! Ai spus că nu vei cădea niciodată în ispită, dar ai făcut-o. Cucuriguuu! Când cântă cocoșul? În zorii zilei… Asta înseamnă că anunță începutul unei noi zile. După cea mai groaznică zi din viața sa și plină de eșec, soarele a răsărit pentru Petru… Și va răsări și pentru tine! Prin harul lui Dumnezeu, tu poți să iei viața de la capăt astăzi. Așa că poți să te pocăiești de păcat, poți merge mai departe și poți face mari lucrări pentru Domnul. Petru a ajuns să câștige mari mulțimi de oameni pentru Hristos, și să conducă Biserica. Așadar, indiferent cât de tare ai căzut, Dumnezeu te va ierta, dacă te pocăiești de păcatul tău, te va restaura și îți va călăuzi din nou pașii.

DUMNEZEU TE CHEAMĂ (3)

„Eu M-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credinţa ta…” (Luca 22:32)

     Dumnezeu dorește să faci voia Sa, dar tu singur nu vei ajunge niciodată la acea maturitate spirituală în care diavolul să nu mai aibă nicio șansă de câștig. Îl poți învinge, dar nu-l poți elimina. Uită-te la apostolul Petru. El a avut o singură viteză: hiperactivitatea. Mereu era în centrul tuturor lucrurilor care se întâmplau, dar nu era totdeauna pe locul întâi. Cel care a ajuns să fie liderul Bisericii s-a lepădat mai întâi de calitatea lui de ucenic al lui Hristos. Trist, dar adevărat! Dar, știți ceva? Nimic din ce facem noi nu-L surprinde pe Dumnezeu! El nu te cheamă să-ți spună: „Sper că ești persoana potrivită.” Nu, Domnul Isus i-a zis lui Petru: „Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul. Dar Eu M-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credinţa ta.” (Luca 22:31-32) Nu-i așa că e o încurajare uimitoare? Chiar și atunci când nu știi cum să te rogi pentru tine însuți, Domnul Isus Se roagă pentru tine: „El… trăieşte pururea ca să mijlocească pentru ei.” (Evrei 7:25). Domnul Isus i-a zis lui Petru: „După ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întăreşti pe fraţii tăi.” (Luca 22:32). Din „dezordinea” în care te găsești astăzi poate rezulta o lucrare pentru alții. Dumnezeu nu Se limitează la a-ți restaura viața, ci El te poate folosi ca să restaureze și viețile altora. Și încă ceva: Dumnezeu nu consideră că trebuie să fii „cernut” dacă nu faci ceva bun. Cernerea este o metodă de purificare, de decantare a gunoiului și de rafinare a ceea ce rămâne. Asta înseamnă că a existat ceva în tine, de la început, acel ceva ce merită salvat. Dumnezeu te cheamă astăzi, așa că nu mai pierde nici o secundă; predă Lui viața ta!

DUMNEZEU TE CHEAMĂ (2)

„Eu te pusesem deoparte şi te făcusem proroc al neamurilor.” (Ieremia 1:5)

     Expresia „pus deoparte” înseamnă „rezervat pentru folos exclusiv.” Cuvântul „a face” înseamnă aici „am dat comanda conform unui plan.” Iată două lucruri pe care trebuie să le știi: Dumnezeu nu irosește nimic din ce a creat și nu irosește nimic din ce poate folosi. Înainte să fii mântuit, Dumnezeu a permis să ai experiențe, atât bune cât și rele, care te-au echipat pentru împlinirea planului Său. Din acestea fac parte părinții tăi, locul de unde ei provin, unde ai fost educat, câți ani ai petrecut în școală, locurile de muncă pe care le-ai avut și instruirea pe care ai primit-o. De asemenea, sunt incluse lucrurile pe care le-a pus Dumnezeu în tine când te-ai născut, chiar dacă unele dintre ele au părut că lucrează împotriva ta în perioada creșterii tale. Dacă ești o persoană care ține cu dinții de ideile și principiile sale, Dumnezeu poate folosi lucrul acesta. Dacă ești o persoană care se grăbește să-i confrunte pe alții, și să-l înfrunte pe diavol, Dumnezeu poate folosi lucrul acesta. Dacă îți place să studiezi cu atenție cărți și să cercetezi lucruri, Dumnezeu poate folosi asta. Poate azi ai impresia că te afli în locul greșit, că faci lucruri greșite cu persoanele nepotrivite. Poate te întrebi cum o să ieși singur din groapă sau cum îți vei pune viața în ordine. Și sincer vorbind, răspunsul ar putea fi că nu poți. Dar Dumnezeu poate. El poate transforma greșelile tale în chip miraculos. Așa că, dă-I Lui lucrurile din viața ta care nu sunt bune, cele de care nu ești mândru, și spune: „Doamne, iată-le. Aș vrea ca viața mea să fie altfel, dar nu este. Aș vrea s-o pot schimba, dar nu pot!” Apoi, lasă-L pe Dumnezeu să lucreze!

DUMNEZEU TE CHEAMĂ (1)

„Pavel, rob al lui Isus Hristos, chemat să fie apostol…” (Romani 1:1)

     Dumnezeu a căutat acea parte din trecutul lui Pavel care s-a format înainte ca el să devină creștin și a găsit câteva lucruri foarte utile. Și nu toate au fost lucruri spirituale… au fost și aspecte academice și culturale. Chiar dacă Pavel părea necalificat din cauza urii sale monumentale față de creștini, trecutul său l-a făcut să fie calificat într-un fel unic. Ca fost fariseu, el înțelegea Scripturile și mentalitatea celor care aveau să i se împotrivească. Și fosta sa orbire spirituală i-a dat compasiune pentru cei pierduți. Dumnezeu S-a folosit atât de experiențele bune, cât și de cele rele din viața apostolului Pavel. Și El poate face la fel și cu tine! Gândește-te: când Dumnezeu a căutat un bărbat care să fie unul dintre primii slujitori ai Bisericii Sale, să scrie teologia bisericii Sale, să poarte dezbateri cu conducătorii religioși care combăteau Biserica lui Hristos, să înainteze cauza lui Hristos în arenele politice și sociale, să ducă mesajul Evangheliei de la cei mai de jos de pe stradă la tronul Cezarului – Dumnezeu a găsit un bărbat care avea deja pregătirea necesară, și acesta a fost Pavel. Iată cum lucrează Dumnezeu: mai întâi te caută, apoi te pregătește, apoi te așează într-un loc, apoi îți dă putere să faci ce știe că poți face în modul cel mai eficient. Și chemarea lui Dumnezeu este singurul lucru care te va face complet fericit, deși nu întotdeauna știi lucrul acesta dinainte. Așadar, te cheamă Dumnezeu? Simți că te pregătește? Te-a așezat într-un loc anume? Cea mai mare bucurie și împlinire din viață o experimentezi atunci când te predai lui Dumnezeu și Îi spui „da”!

POZIȚIA ȘI STAREA TA

„Suntem socotiţi neprihăniţi prin sângele Lui…” (Romani 5:9)

     Biblia spune că: „Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi. Deci, cu atât mai mult acum, când suntem socotiţi neprihăniţi prin sângele Lui, vom fi mântuiţi prin El de mânia lui Dumnezeu… Şi nu numai atât, dar ne şi bucurăm în Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos, prin care am căpătat împăcarea” (Romani 5:8-9, 11). Și mai mult de atât, El te consideră nevinovat. De ce? Deoarece pe „Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El.” (2 Corinteni 5:21) Să reținem cuvintele „în El”. Imaginează-ți că pui o scrisoare într-un plic și apoi îl sigilezi. Nu mai poți vedea scrisoarea și nici nu-i mai poți citi conținutul pentru că ea se află „în” plic. Înțelegi ideea? Nu uita niciodată că există o diferență între poziția ta și starea ta. Când îți pui încrederea în Hristos, poziția ta înaintea lui Dumnezeu este aceea de om „neprihănit.” Tu spui: „Dar starea mea care este? Eu încă mai păcătuiesc…” Sarcina Duhului Sfânt care locuiește în tine este să aducă starea ta la nivelul poziției tale. Biblia ne spune că: „Suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului.” (2 Corinteni 3:18). Cum face Duhul Sfânt lucrul acesta? El te trage înapoi la locul pocăinței, unde ești curățat… Poziția ta în Hristos nu se schimbă, dar starea ta se schimbă constant – pe măsură ce te asemeni tot mai mult cu Hristos!

PREGĂTEȘTE-TE PENTRU ISPITĂ!

„Daniel s-a hotărât să nu se spurce… cu vinul…” (Daniel 1:8)

     Oare continui să faci lucruri pe care nu vrei să le faci și te complaci în gânduri care te fac să rătăcești? Ești copleșit mereu de aceleași vechi ispite? Iată o veste tristă: omul născut din nou nu se descotorosește de firea pământească; de fapt, ea intensifică lupta dintre trupul tău și duhul tău. Dar iată vestea cea bună: poți trăi victorios! Cum? 1) Rugându-te! Domnul Isus le-a spus ucenicilor Săi: „Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită; duhul, în adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă.” (Matei 26:41). Dacă ai obosit să te rogi pentru iertare după ce ai păcătuit, începe să te rogi înainte să vină ispita. Nu, nu poți alunga ispita prin rugăciune, dar te poți pregăti dinainte s-o biruiești. Și dacă ai nevoie de ajutor, cheamă întăriri. Găsește pe cineva care să stea alături de tine în rugăciune: Biblia spune: „Mai bine doi decât unul, căci iau o plată cu atât mai bună pentru munca lor.” (Eclesiastul 4:9) 2) Luând o hotărâre. „Daniel s-a hotărât să nu se spurce.” Modalitatea prin care îți poți supune pornirile este prin activarea voinței – dinainte. Când faci lucrul acesta, Dumnezeu îți dă putere prin Duhul Său cel Sfânt. De unde a avut Daniel tărie să-și atingă scopul? De la Dumnezeu. El se ruga de trei ori în fiecare zi (vezi Daniel 6:10). Nu te pregăti pentru eșec; ci dă-te la o parte din calea răului. Când soția lui Potifar a încercat să-l seducă pe Iosif, el „a fugit afară din casă” (Geneza 39:12). Așadar, Iosif și Daniel s-au rugat și știau ce să facă înainte ca ispita să bată la ușă! Și tu trebuie să faci la fel!