DUMNEZEU TE CHEAMĂ (1)

„Pavel, rob al lui Isus Hristos, chemat să fie apostol…” (Romani 1:1)

     Dumnezeu a căutat acea parte din trecutul lui Pavel care s-a format înainte ca el să devină creștin și a găsit câteva lucruri foarte utile. Și nu toate au fost lucruri spirituale… au fost și aspecte academice și culturale. Chiar dacă Pavel părea necalificat din cauza urii sale monumentale față de creștini, trecutul său l-a făcut să fie calificat într-un fel unic. Ca fost fariseu, el înțelegea Scripturile și mentalitatea celor care aveau să i se împotrivească. Și fosta sa orbire spirituală i-a dat compasiune pentru cei pierduți. Dumnezeu S-a folosit atât de experiențele bune, cât și de cele rele din viața apostolului Pavel. Și El poate face la fel și cu tine! Gândește-te: când Dumnezeu a căutat un bărbat care să fie unul dintre primii slujitori ai Bisericii Sale, să scrie teologia bisericii Sale, să poarte dezbateri cu conducătorii religioși care combăteau Biserica lui Hristos, să înainteze cauza lui Hristos în arenele politice și sociale, să ducă mesajul Evangheliei de la cei mai de jos de pe stradă la tronul Cezarului – Dumnezeu a găsit un bărbat care avea deja pregătirea necesară, și acesta a fost Pavel. Iată cum lucrează Dumnezeu: mai întâi te caută, apoi te pregătește, apoi te așează într-un loc, apoi îți dă putere să faci ce știe că poți face în modul cel mai eficient. Și chemarea lui Dumnezeu este singurul lucru care te va face complet fericit, deși nu întotdeauna știi lucrul acesta dinainte. Așadar, te cheamă Dumnezeu? Simți că te pregătește? Te-a așezat într-un loc anume? Cea mai mare bucurie și împlinire din viață o experimentezi atunci când te predai lui Dumnezeu și Îi spui „da”!

POZIȚIA ȘI STAREA TA

„Suntem socotiţi neprihăniţi prin sângele Lui…” (Romani 5:9)

     Biblia spune că: „Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi. Deci, cu atât mai mult acum, când suntem socotiţi neprihăniţi prin sângele Lui, vom fi mântuiţi prin El de mânia lui Dumnezeu… Şi nu numai atât, dar ne şi bucurăm în Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos, prin care am căpătat împăcarea” (Romani 5:8-9, 11). Și mai mult de atât, El te consideră nevinovat. De ce? Deoarece pe „Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El.” (2 Corinteni 5:21) Să reținem cuvintele „în El”. Imaginează-ți că pui o scrisoare într-un plic și apoi îl sigilezi. Nu mai poți vedea scrisoarea și nici nu-i mai poți citi conținutul pentru că ea se află „în” plic. Înțelegi ideea? Nu uita niciodată că există o diferență între poziția ta și starea ta. Când îți pui încrederea în Hristos, poziția ta înaintea lui Dumnezeu este aceea de om „neprihănit.” Tu spui: „Dar starea mea care este? Eu încă mai păcătuiesc…” Sarcina Duhului Sfânt care locuiește în tine este să aducă starea ta la nivelul poziției tale. Biblia ne spune că: „Suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului.” (2 Corinteni 3:18). Cum face Duhul Sfânt lucrul acesta? El te trage înapoi la locul pocăinței, unde ești curățat… Poziția ta în Hristos nu se schimbă, dar starea ta se schimbă constant – pe măsură ce te asemeni tot mai mult cu Hristos!

PREGĂTEȘTE-TE PENTRU ISPITĂ!

„Daniel s-a hotărât să nu se spurce… cu vinul…” (Daniel 1:8)

     Oare continui să faci lucruri pe care nu vrei să le faci și te complaci în gânduri care te fac să rătăcești? Ești copleșit mereu de aceleași vechi ispite? Iată o veste tristă: omul născut din nou nu se descotorosește de firea pământească; de fapt, ea intensifică lupta dintre trupul tău și duhul tău. Dar iată vestea cea bună: poți trăi victorios! Cum? 1) Rugându-te! Domnul Isus le-a spus ucenicilor Săi: „Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită; duhul, în adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă.” (Matei 26:41). Dacă ai obosit să te rogi pentru iertare după ce ai păcătuit, începe să te rogi înainte să vină ispita. Nu, nu poți alunga ispita prin rugăciune, dar te poți pregăti dinainte s-o biruiești. Și dacă ai nevoie de ajutor, cheamă întăriri. Găsește pe cineva care să stea alături de tine în rugăciune: Biblia spune: „Mai bine doi decât unul, căci iau o plată cu atât mai bună pentru munca lor.” (Eclesiastul 4:9) 2) Luând o hotărâre. „Daniel s-a hotărât să nu se spurce.” Modalitatea prin care îți poți supune pornirile este prin activarea voinței – dinainte. Când faci lucrul acesta, Dumnezeu îți dă putere prin Duhul Său cel Sfânt. De unde a avut Daniel tărie să-și atingă scopul? De la Dumnezeu. El se ruga de trei ori în fiecare zi (vezi Daniel 6:10). Nu te pregăti pentru eșec; ci dă-te la o parte din calea răului. Când soția lui Potifar a încercat să-l seducă pe Iosif, el „a fugit afară din casă” (Geneza 39:12). Așadar, Iosif și Daniel s-au rugat și știau ce să facă înainte ca ispita să bată la ușă! Și tu trebuie să faci la fel!

REFUZĂ SĂ TRĂIEȘTI CU TEAMĂ (4)

„Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră?” (Romani 8:31)

     Pentru a învinge teama, trebuie să crezi că Dumnezeu este cu tine. Și asta este cheia destoiniciei tale de a fi ascultător și de a face ce-ți spune El să faci. Pe măsură ce devii încrezător că El este cu tine, teama ta se va micșora. Când tânărul David s-a oferit să se lupte cu Goliat, regele Saul i-a zis: „Nu poţi să te duci să te baţi cu filisteanul acesta, căci tu eşti un copil, şi el este un om războinic din tinereţea lui.” (1 Samuel 17:33). David a răspuns: „Domnul… mă va izbăvi şi din mâna acestui filistean.” (1 Samuel 17:37). Tu nu ești singur în această luptă – Domnul este cu tine! Când ești convins de asta, teama va scădea. Poate nu vei ști mereu ce va face Dumnezeu, dar te poți relaxa știind că El va face ce trebuie la timpul potrivit. Când te gândești la viitor și la toate necunoscutele lui, e ușor să-ți fie teamă. Dar poți vizualiza viitorul în două moduri: fie prin a fi pesimist și plin de teamă, fie spunând: „Lupta e a Domnului, și El nu a pierdut niciodată nicio luptă!” Poate nu vei ști întotdeauna ce să faci în situații tensionate, dar Dumnezeu știe! El știe totul înainte să se întâmple, și El are deja un plan pentru izbăvirea ta. Nu trebuie să-L vezi pe Dumnezeu, sau să-L simți – pentru a crede că El este cu tine. Credința este o chestiune de inimă și nu de simțuri naturale. Dumnezeu este cu tine! Crede lucrul acesta, și refuză să trăiești cu teamă!

REFUZĂ SĂ TRĂIEȘTI CU TEAMĂ (3)

„Dragostea desăvârşită izgoneşte frica…” (1 Ioan 4:18)

     Când Dumnezeu îți spune „Nu te teme!”, El vrea să-ți spună de fapt „Trebui să te confrunți cu frica, ca s-o poți învinge! Poți acționa în ciuda fricii!” Biblia spune: „dragostea desăvârşită izgoneşte frica.” Uneori credem în mod eronat că Sfânta Scriptură spune că dacă-L iubim pe Dumnezeu suficient de mult, nu ne va fi teamă. Nu, singura dragoste perfectă este dragostea lui Dumnezeu pentru tine. Este necondiționată. Faptul că știi că întotdeauna te iubește, că merge alături de tine, că te apără și te susține, și că ți-a promis că te va binecuvânta în tot ce faci – iată ce izgonește frica. Și mai face și altceva: îți întărește credința. „Fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui” (Evrei 11:6). Când știi că Dumnezeu Își găsește plăcerea în tine, începi să te ridici deasupra fricilor pe care le ai! Când frica bate la ușă și te găsește plin de credință, ea nu poate intra! De aceea trebuie să meditezi continuu la Cuvântul lui Dumnezeu și să lași ca gândurile și conversațiile tale să fie pline de credință. Dacă ești obișnuit să-ți lași mintea să zboare unde dorește, meditarea la Cuvântul lui Dumnezeu îți va cere să-ți formezi un nou obicei. Nu deveni descurajat dacă descoperi că ai intenții bune, dar numeroase eșecuri. Biblia spune: „umblăm prin credinţă” (2 Corinteni 5:7). Cum ai învățat să umbli? Ridicându-te de mai multe ori decât ai căzut, până când în cele din urmă ai reușit. Când îți setezi mintea să rostească cuvinte pline de credință care sfidează teama, Duhul Sfânt îți va veni în ajutor și te va întări. După cum spunea un slujitor creștin: „Curajul nu înseamnă absența fricii, ci înseamnă progres în prezența ei.” Așadar, continuă să progresezi și vei ajunge la destinație!

REFUZĂ SĂ TRĂIEȘTI CU TEAMĂ (2)

„Domnul este de partea mea, nu mă tem de nimic…” (Psalmul 118:6)

     Dumnezeu te-a creat pentru o viață de creștere, de acțiuni îndrăznețe și de provocări. Dar trebuie să faci pași îndrăzneți prin credință! Și nu poți face lucrul acesta dacă ești mulțumit să trăiești în „zona de confort”! Chiar și când simți teamă, nu lăsa ca aceasta să te oprească! Chiar dacă simți frică, acționează! Poate spui: „Of, oare voi scăpa vreodată de frică?” Da – când vei ajunge în cer! Sentimentul de teamă face parte din viață. Vei experimenta frică atunci când încerci ceva pentru prima dată, când obstacolele din calea ta par de netrecut, sau când ai impresia că resursele tale nu se ridică la înălțimea provocării. Niciuna din acestea nu înseamnă că ești laș, înseamnă doar că ești ființă umană. Ești laș numai atunci când permiți ca frica să-ți controleze faptele și deciziile. Sentimentul de frică este pur și simplu tentația de a fugi de lucrurile pe care ar trebui să le înfrunți. A simți teamă nu e același lucru cu a-ți fi teamă, pentru că a-ți fi teamă înseamnă a lăsa ca sentimentele de teamă să preia controlul asupra ta. Dar nu trebuie să fie așa! Poți simți mânie și cu toate acestea să alegi să nu-i dai curs, ci în schimb să reacționezi cu iertare și dragoste. În același fel, poți simți teamă și totuși să n-o lași să decidă în locul tău. „El Însuşi a zis: „Nicidecum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi.” Aşa că putem zice plini de încredere: „Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme. Ce mi-ar putea face omul?” (Evrei 13:5-6). Să reținem aceste două expresii: „El Însuși a zis” și „putem zice plini de încredere…” Așadar, încrede-te în Cuvântul lui Dumnezeu și declară ferm: „Nu voi mai trăi cu teamă!”

REFUZĂ SĂ TRĂIEȘTI CU TEAMĂ (1)

„Frica are cu ea pedeapsa…” (1 Ioan 4:18)

     Ann Landers, editorialist în domeniul consilierii, primea aproximativ 10.000 de scrisori și mesaje pe lună. Când a fost rugată să numească problema cea mai obișnuită din viețile cititorilor ei, ea a răspuns: „Teama! Oamenii se tem să nu-și piardă sănătatea, averea, pe cei dragi… Oamenii se tem de viața însăși.” Dacă nu ești atent, frica te poate controla, și consuma! „Frica are cu ea pedeapsa” și până ce puterea ei nu este învinsă, ea va continua să te chinuie. Când frica îți stăpânește viața, nu te mai poți bucura de nimic din ce faci. Și cu siguranță că nu te poți bucura nici de binecuvântările lui Dumnezeu. Dr. Caroline Leaf (neurolog și susținătoare a sănătății mentale, autoare și conferențiară de succes), afirmă că frica determină „peste 1400 de reacții fizice și chimice cunoscute și activează peste 30 de hormoni și neurotransmițători diferiți.” Ea stă la rădăcina oricărui stres. Când frica produce în noi o reacție de stres cronic, ea de fapt „marinează” trupul nostru în substanțe chimice care, în doze mari, pot fi dăunătoare. Lucrul acesta este, desigur, extrem de nesănătos și amenințător pentru starea noastră de bine din punct de vedere fizic. Teama de a nu fi acceptat de ceilalți te poate face să dezvolți o personalitate falsă, reprimând adevăratul sine și ascunzând ceea ce Dumnezeu te-a făcut să fii. Teama de eșec te va împiedica să încerci lucruri noi sau să te forțezi să faci mai mult decât te simți confortabil să faci. Teama de viitor te poate face să nu te bucuri de viața ta prezentă. Teama este un duh și ea nu vine de la Dumnezeu. „Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste şi de chibzuinţă” (2 Timotei 1:7). Respinge duhul de frică! Primește puterea lui Dumnezeu, crede că El te iubește necondiționat și începe să exersezi „chibzuința” pe care ți-a dat-o. Așadar, începând de-acum, refuză să mai trăiești cu teamă!

ÎNCEPE SĂ SPUI „POT”!

„Cât de mulţi zic despre mine: „Nu mai este scăpare pentru el…” (Psalmul 3:2)

     Poate că de-a lungul vieții tale ai auzit sau ai pronunțat adesea cuvintele „nu pot/nu poți”. Multora le place să spună altora ce nu pot face. Le-ai auzit probabil și la cei de la care nu te-ai fi gândit că sunt împotriva ta – părinți, membri ai familiei, lideri din biserică, profesori, antrenori sau prieteni – și care de multe ori nu înțeleg puterea cuvintelor rostite asupra vieților celor tineri. Mulți dintre noi am crescut având în minte acest „nu pot” când lucrul acesta nu era de fapt deloc adevărat! Indiferent cât de des ai auzit aceste cuvinte, încrede-te în Cuvântul lui Dumnezeu și spune: „Da, pot!” Iar minunea se produce prin convingerea că putem face tot ce trebuie prin Hristos care este tăria noastră (vezi Filipeni 4:13). Dumnezeu îți este alături și acum e momentul ca și tu să crezi în ce poate face El în tine și prin tine. Astăzi este o nouă zi! Lasă trecutul și toate remarcile descurajante în urma ta. Cuvintele care semnifică eșec vin de la Satan, nu de la Dumnezeu, așa că ia chiar acum hotărârea de a nu mai permite să te mai afecteze puterea lui „nu pot”. Spre deosebire de Satan, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu te încurajează și va face totul ca să te îndemne spre biruință în toate domeniile vieții tale. Iosua trebuia să se confrunte cu provocările Țării promise, așa că Dumnezeu i-a spus de trei ori „Întăreşte-te şi îmbărbătează-te” (Iosua 1:9). Să nu uiți că atunci când te simți descurajat, lucrul acesta vine de la diavolul. Și dacă te simți încurajat, e de la Dumnezeu. Ia hotărârea să fii în acord cu Dumnezeu și spune: „Da, pot!” Lasă de astăzi ca puterea Cuvântului lui Dumnezeu să aibă autoritate asupra oricăror vorbe negative care ți-au fost adresate vreodată, sau care s-au spus despre tine!

CUM SĂ DEPINZI MAI MULT DE DUMNEZEU

„Harul Meu îţi este de ajuns, căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârşită…” (2 Corinteni 12:9)

     Secretul ca să poți face ceea ce trebuie este să înțelegi că singur nu poți face nimic, ci doar prin harul lui Dumnezeu care îți dă putere. Dumnezeu i-a zis lui Pavel: „Harul Meu îți este de ajuns” – unde cuvântul „har” include ideea de Dumnezeu. Adică, tot ceea ce vei avea nevoie vreodată, pentru orice circumstanță din viață. Ce promisiune! Uneori avem impresia că trebuie să facem noi totul. Uităm că puterea lui Hristos lucrează prin noi, așa că suntem învinși înainte să începem măcar. Biblia ne spune că: „Noi suntem împreună-lucrători cu Dumnezeu…” (1 Corinteni 3:9) Noi nu putem face partea lui Dumnezeu și El nu Se va grăbi să facă partea noastră. El dorește să Îi urmăm sfatul, dar insistă să depindem de El la fiecare pas. Pentru eu-ul nostru e greu, căci el spune: „Pot și singur!” Uneori trebuie să fim trântiți la pământ ca să renunțăm la acest fel de gândire. Când știm că avem anumite daruri și talente, facem greșeala să presupunem că le putem folosi pentru a reuși prin propria noastră putere. Nu, dacă harul lui Dumnezeu nu lucrează prin darul tău, nu vei fi potrivit pentru provocare. Biblia spune: „avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat” (Romani 12:6). Harul este asemenea curentului electric: ca să acționeze eficient, trebuie să rămâi conectat. Domnul Isus a zis: „După cum mlădiţa nu poate aduce rod de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi nu puteţi aduce rod dacă nu rămâneţi în Mine… despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic.” (Ioan 15:4-5). Așadar, fii dependent de Dumnezeu în orice lucru, în orice clipă și în orice loc.

PRIN HRISTOS, TOTUL ESTE POSIBIL!

„Pot totul în Hristos, care mă întăreşte.” (Filipeni 4:13)

     Apostolul Pavel este autorul acestei declarații memorabile: „Pot totul în Hristos, care mă întăreşte.” Adică, sunt gata de orice, pentru că El îmi insuflă din puterea Sa lăuntrică! Hristos îmi este de ajuns!” Apostolul Pavel a crezut că poate gestiona orice situație cu care s-ar fi putut întâlni în viață. Crezi și tu lucrul acesta? Care sunt lucrurile care îți declanșează frica și te fac să spui: „N-aș putea face asta niciodată!”?! Pierderea bruscă a cuiva drag? Confruntarea cu o boală neașteptată? Faptul că pruncul tău adult de-acum, și care are la rândul său copii, s-a mutat într-o altă casă și tu ai rămas cu cuibul gol pentru restul vieții? Ținerea unei diete drastice pentru că viața ta depinde de asta? Faptul că trebuie să strângi cureaua ca să nu-ți pierzi casa? Faptul că dintr-odată trebuie să ai grijă de un părinte bolnav și bătrân? Majoritatea oamenilor se confruntă cu situații care li se pare grele, chiar imposibile, ceva ce ei cred că nu pot gestiona. Adevărul este că, deși unele situații pot părea extrem de neplăcute și de solicitante, Dumnezeu spune că poți face tot ce ai de făcut în viață. El nu spune că totul va fi simplu în ceea ce te privește; El nu promite că te vei bucura de tot ce faci, ci că poți avea bucurie în mijlocul acestora. Cum? Prin puterea Celui care „infuzează putere în tine.” Când ai nevoie de bani, îi retragi din contul tău bancar. Când rămâi fără combustibil în rezervor, alimentezi de la pompă. Deci, când viața devine copleșitoare, roagă-te – și vei primi harul, dragostea, puterea și călăuzirea de la Dumnezeu!