LUCRAREA LĂUNTRICĂ A DUHULUI SFÂNT (3)

„Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mângâietor, care să rămână cu voi în veac”. (Ioan 14:16)

     În relatarea din Noul Testament, Domnul Isus le-a spus ucenicilor Săi că El va ruga pe Tatăl, să le dea un alt Mângâietor, care să rămână cu ei în veac. Cuvântul grecesc pentru „mângâietor” este parakletos, care înseamnă „cel ce stă alături” sau „cel care mijlocește”. Misiunea Lui este să te întărească, să te încurajeze și să te sfătuiască. Cât de bun este lucrul acesta? Când te simți descurajat, confuz și lipsit de putere, tu ai acces la un ajutor înțelept, plin de compasiune și competent, care se va arăta ca să te sprijine și să-ți asigure lucrurile de care ai nevoie. Așadar, în loc să te lupți să mergi singur, învață să te bazezi pe El, să iei din puterea Sa, și să crezi că El Își va face lucrarea plină de putere în tine. Apostolul Pavel ne spune să umblăm „cârmuiţi de Duhul, şi să nu împlinim poftele firii pământeşti.” (Galateni 5:16). Lupta Duhului împotriva cărnii este neobosită. Și firea noastră pământească nu poate fi niciodată potolită de gândirea omenească; lucrul acesta nu face decât să producă înfrângere și descurajare. Care este răspunsul? Duhul Sfânt îți va spune unde să mergi și ce să faci. Și mai există un beneficiu minunat pe care ți-l aduce locuirea de către Duhul Sfânt: „toţi cei ce sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu” (Romani 8:14). Să te rogi, și apoi să faci lucrurile după mintea ta – nu este calea lui Dumnezeu. Călăuzirea Duhului Sfânt – și nu faptele făcute la nimereală – trebuie să caracterizeze viața ta. Așadar, Cuvântul lui Dumnezeu pentru tine astăzi este acesta: sprijină-te, contează pe lucrarea lăuntrică a Duhului Sfânt!