ISPITA (1)

„Isus a fost dus … ca să fie ispitit” (Matei 4:1)

     Ispitirea lui Hristos în pustie răspunde la următoarele două întrebări: 1) Cine este ispitit? Toți! Dacă Domnul Isus a fost ispitit, și tu vei fi ispitit. Poți învinge ispita, dar nu poți alunga ispita prin rugăciune. Satana a încercat modalități diferite cu Domnul Isus și el va face același lucru și cu tine. Faptul că ești ispitit nu înseamnă că nu ești în voia lui Dumnezeu, ci înseamnă că Satana nu renunță la domnia lui în viața ta fără luptă. Lupta începe în clipa în care te hotărăști să‑L slujești pe Dumnezeu, iar atacurile vin asupra ta în fiecare zi. Așadar, „îmbrăcați‑vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți ținea pept împotriva uneltirilor diavolului” (Efeseni 6:11). 2)  Când ești ispitit? Când ai un rol important în planul lui Dumnezeu ești o țintă prețioasă pentru diavol. Matei scrie: „Isus a fost dus de Duhul în pustie, ca să fie ispitit de diavolul” (Matei 4:1). Dar să remarcăm ce s‑a întâmplat înainte de asta: „De îndată ce a fost botezat, Isus a ieșit afară din apă. Și în clipa aceea cerurile s‑au deschis, și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu        pogorându‑Se în chip de porumbel și venind peste El. Și din ceruri s‑a auzit un glas, care zicea: „Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care Îmi găsesc plăcerea” (Matei 3:16‑17). Așadar ispita este un compliment; ea dovedește că umbli în voia Lui. După ce a fost ispitit, citim: „Isus, plin de puterea Duhului, S‑a întors în Galilea” (Luca 4:14). Și tu poți face la fel!