A FĂCUT-O PENTRU TINE!

„Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi…” (2 Corinteni 5:21)

     Soldații romani l-au țintuit pe Domnul Isus pe cruce, dar ce l-a ținut acolo? Biblia ne oferă răspunsul: „Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El”. Motivul pentru care Domnul Isus nu a chemat o armată de îngeri ca să-L salveze, așa cum ar fi putut face, a fost pentru că a preferat să renunțe la viața Sa, decât să renunțe la viața ta! Ne străduim și nu e ușor să înțelegem o asemenea dragoste, întrucât nu avem cu ce s-o măsurăm sau s-o comparăm. Nimeni nu ne-a iubit ca Domnul Isus, și nimeni nu ne va iubi vreodată! Prin răstignirea Lui putem „să ne apropiem, deci, cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare şi să găsim har, ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie” (Evrei 4:16). Pastorul și autorul american W.A. Criswell scria: „L-am văzut pe Mântuitorul în vis. Avea spatele gol și un soldat își ridica mâna și cobora acele nuiele teribile. M-am ridicat, i-am prins mâna și i-am ținut-o. Atunci, soldatul s-a întors uimit și s-a uitat la mine. Și când m-am uitat la el, l-am recunoscut – eram eu!” În filmul lui Mel Gibson „Patimile lui Hristos”, oameni din lumea întreagă au fost mișcați de scena cutremurătoare a crucificării. Acele imagini continuă să transmită cel puțin două mesaje clare: 1) Acesta a fost prețul cerut pentru răscumpărarea fiecăruia dintre noi, preț pe care numai Domnul Isus l-a putut plăti! 2) De așa ceva avem nevoie ca să ne oprim și să ne gândim, de fiecare dată când suntem ispitiți să păcătuim și să nu-L ascultăm pe Dumnezeu!