ADÂNCESTE-TE ÎN CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU

„Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi” (Ioan 1:14)

     În Vechiul Testament, Dumnezeu a vorbit în mod curent poporului. În toate cele treizeci și nouă de cărți, El le-a dat porunci și promisiuni în anumite condiții. Unii au înțeles ce dorea El să spună, alții nu. Unii au încercat să le respecte, reușind mai mult sau mai puțin, pe când alții le-au respins și s-au hotărât să trăiască după plăcerea lor. Atunci, Dumnezeu a făcut un lucru de necrezut: „Cuvântul S-a făcut trup, şi a locuit printre noi, plin de har, şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl” (v. 14). Domnul Isus a fost o Biblie vie! Ioan ne spune: „Cuvântul a fost Dumnezeu” (v. 1), deci, cu cât te adâncești mai mult în Cuvânt și cu cât el pătrunde mai adânc în ființa ta, cu atât mai mult din Dumnezeu strângi în inima ta. Poate spui: „Uneori nu pricep prea mult când citesc Biblia”. Iată un cuvânt pentru cei înțelepți: când începi să studiezi Biblia, nu o face pentru a descoperi noi adevăruri, pe care nu le-a mai găsit nimeni vreodată. Fă-o cu această atitudine: „Doamne, ce crezi despre mine?” Problema pe care o avem majoritatea dintre noi nu este interpretarea pasajelor dificile, ci să ascultăm de cele pe care le înțelegem deja! Cuvântul lui Dumnezeu îți oferă şi următoarele două lucruri: 1) Ocrotire. Psalmistul a spus: „Dacă n-ar fi fost Legea Ta desfătarea mea, aş fi pierit în ticăloşia mea. Niciodată nu voi uita poruncile Tale, căci prin ele mă înviorezi” (Psalmul 119:92-93). 2) Călăuzire. „Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele, şi o lumină pe cărarea mea” (v. 105). Ai nevoie de călăuzire? Ai nevoie de ocrotire? Adâncește-te în Cuvântul lui Dumnezeu!