ADAPTEAZĂ-TE SCHIMBĂRILOR

„Îi voi povăţui pe cărări neştiute de ei” (Isaia 42:16)

     Schimbările ne obligă să ieșim din perimetrul confortului nostru și să intrăm în perimetrul disconfortului lucrurilor neștiute. Și în timp ce lucrul acesta îți poate întoarce universul pe dos, vei fi obligat să te confrunți cu cele mai mari temeri ale tale și să te confrunți cu lucruri care îți fură bucuria, pacea și încrederea. Schimbarea poate fi prietenul tău sau dușmanul tău, depinde cum o folosești. Dacă fugi de ea, devine dușmanul tău; dacă o îmbrățișezi și înveți din ea, devine unul din cei mai mari aliați ai tăi. C. Neil Strait a spus: „Schimbarea este întotdeauna mai grea pentru omul care și-a găsit făgașul, căci el și-a croit viața după lucrurile pe care le poate gestiona în mod confortabil și nu primește nici o schimbare sau provocare care l-ar putea duce mai sus”. Când te confrunți cu necunoscutul, în loc să te setezi automat pe modul opoziției, „ochii tăi să privească drept și… toate căile tale să fie hotărâte” (Proverbe 4:25-26). Întreabă-te: Ce încearcă Dumnezeu să mă învețe? Cum pot deveni mai puternic și mai înțelept? Ce oportunități mi se deschid? John Mason spune: „Corectarea și schimbarea duc întotdeauna la rodire. O schimbare face loc alteia, oferindu-ți oportunitatea de a crește. De fiecare dacă când crezi că ești gata să fii absolvent al școlii experienței, cineva inventează un nou curs. Dacă poți înțelege când trebuie să stai drept și când să te pleci, ai reușit”. Nu trebuie să te temi de ceea ce se află în fața ta. „Îi voi povăţui pe cărări neştiute de ei; voi preface întunericul în lumină, înaintea lor… şi nu-i voi părăsi”. Dumnezeu nu închide niciodată ușa fără să deschidă alta – dar trebuie să fii dispus să intri pe ea.