AJUTOR DE LA DUMNEZEU (2)

„Căci El va porunci îngerilor Săi să te păzească în toate căile tale.” (Psalmul 91:11)

     În ce situație ar putea Dumnezeu să trimită un înger ca să-ți vină în ajutor? Să vedem împreună în Scriptură câteva ipostaze: 1) Când cei pe care îi iubești și în care ai încredere te dezamăgesc. Imaginează-ți cum s-a simțit Agar. De comun acord cu soția sa, Sara, Avraam a lăsat-o însărcinată pe Agar pentru a încerca să-L „ajute” pe Dumnezeu să-Și împlinească promisiunea! Apoi, când s-a născut Isaac un an mai târziu, a alungat-o pe Agar fără niciun ajutor pentru copil. Plângând și sigură că vor muri amândoi, Agar l-a lăsat pe fiul său Ismael sub un tufiș și s-a îndepărtat. Dar Dumnezeu a trimis un înger să-i spună că fiul ei este un copil din care se va naște un popor mare (vezi Geneza 21:18). 2) Când te confrunți cu rușinea și nu te poți apăra. Maria a dorit să se căsătorească și apoi să devină mamă. Dar Dumnezeu a avut un plan diferit. Ea a fost supusă umilirii publice și în același timp, potrivit Legii, trebuia să fie ucisă. Dar Dumnezeu a trimis un înger ca s-o dezvinovățească și să-i spună că ea se afla în centrul voii Sale (vezi Luca 1:34-38). 3) Când jelești moartea cuiva drag și te temi pentru viitorul tău. Maria Magdalena L-a iubit pe Domnul Isus mai mult decât viața, așa că atunci când El a murit și a fost îngropat, ea a fost profund îndurerată. Atunci Dumnezeu a trimis un înger ca s-o anunțe că: „Nu este aici, a înviat!” (Matei 28:6). Biblia spune: „Să nu daţi uitării primirea de oaspeţi, căci unii, prin ea, au găzduit, fără să ştie, pe îngeri.” (Evrei 13:2). Dacă nu ești atent, lumea – care este atât de cinică – te va face să te îndoiești de faptul că Dumnezeu te iubește atât de mult, încât va trimite chiar un înger ca să te ajute. Dar lucrul acesta este adevărat!