ANUL ACESTA TRĂIESTE CONFORM FERICIRILOR (8)

„Ferice de cei prigoniţi din pricina neprihănirii” (Matei 5:10)

     În Parcul național Yellowstone, există un copac interesant care se numește pinul Lodgepole. Conurile lui pot atârna de copac ani de zile înainte să cadă. Chiar și căzute ele rămân  închise. Ele se deschid doar când se află în contact cu o căldură intensă. De fiecare dată când izbucnesc incendii în pădure și toți copacii sunt distruși, căldura face ca aceste conuri speciale să se deschidă. Ca rezultat, ele sunt primele care ajută  la repopularea pădurii. Domnul Isus le-a spus ucenicilor: „Ferice de cei prigoniţi din pricina neprihănirii, căci a lor este Împărăţia cerurilor!” Există un potențial în fiecare dintre noi care se activează numai când ne aflăm sub presiune sau când trecem printr-o încercare de foc. Iov a descoperit lucrul acesta când Dumnezeu a îngăduit ca Satana să-l pună la încercare. Iov a pierdut tot ce avea, inclusiv copiii. Și pentru a adăuga insultă la rănile sale, el a fost obligat să îndure batjocura soției și a prietenilor datorită credinței lui neclintite. Când totul s-a terminat, Iov, care a primit de două ori mai mult decât a pierdut, s-a rugat: „Urechea mea auzise vorbindu-se de Tine; dar acum ochiul meu Te-a văzut” (Iov 42:5). E una să auzi cum lucrează Dumnezeu pe baza experienței altcuiva și alta e să vezi lucrul acesta în mod direct când te întrebi: „ce am făcut să merit asta?” sau „dacă Dumnezeu este într-adevăr acolo, eu de ce sunt aici?” De ce? 1) Deoarece în foc descoperi o nouă perspectivă a purtării de grijă a lui Dumnezeu faţă de tine și a caracterului Său.     2) Ce transformă carbonul fără valoare în diamante? Căldura! Presiunea! 3) În mijlocul focului descoperi că atunci când ceilalți te abandonează, Dumnezeu rămâne credincios.