ASA LUCREAZĂ DUMNEZEU (3)

„L-a apucat de mâna dreaptă, şi l-a ridicat în sus” (Faptele Apostolilor 3:7)

     Câteva observații importante: 1) Petru i-a dat voie lui Dumnezeu să-i schimbe planurile. „Petru şi Ioan se suiau împreună la Templu, la ceasul rugăciunii: era ceasul al nouălea” (v. 1). Este rugăciunea importantă? Da, cea mai importantă! Dar poți să fii atât de prins în activitățile bisericii încât să-i treci cu vederea pe cei suferinzi care stau pe treptele bisericii. Trebuie să fii sensibil la nevoile oamenilor, să stai la dispoziția lui Dumnezeu și să fii dispus să-ți schimbi planurile cât ai bate din palme. 2) Petru a folosit Numele care este mai mare decât orice problemă. „În Numele lui Isus Hristos din Nazaret, … umblă!” (v. 6). Și așa a fost! Pavel scrie: „în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi … şi orice limbă să mărturisească … că Isus Hristos este Domnul” (Filipeni 2:10-11). Tu spui: ce poate fi într-un nume? În cazul acesta – totul! La auzul Numelui lui Isus se-nfioară dracii, este iertat păcatul, sunt vindecate boli și sunt desființate viciile încăpățânate. 3) Petru a făcut mai mult decât să rostească o simplă rugăciune; el a întins o mână de ajutor. „L-a apucat de mâna dreaptă, şi l-a ridicat în sus. Îndată i s-au întărit tălpile şi gleznele; dintr-o săritură a fost în picioare, şi a început să umble”. Astăzi suntem înconjurați de oameni care au nevoie de ajutor pentru a se pune pe picioare spiritual, emoțional, fizic și financiar. Du-te la ei cu dragoste și ridică-i! Ei nu au nevoie de sprijinul tău pentru tot restul vieții lor, ci au nevoie de o mână care să-i ridice – și de prezentarea Celui care are putere și așteaptă să le împlinească nevoile. Dumnezeu l-a folosit pe Petru pentru a-i aduce acestui om izbăvirea și El te poate folosi și pe tine. Dar trebuie să fii pregătit.