ASTEPTĂRI REALISTE (1)

„El însuşi ştia ce este în om” (Ioan 2:25)

     Domnul Isus a văzut ce este mai bun în oameni și a lucrat să scoată lucrul acesta la lumină. Dar El nu a fost naiv; El a înțeles fragilitatea umană. Când oamenii L-au dezamăgit, El nu S-a răzbunat prin mânie și nu S-a distanțat de ei. Ce a făcut El? „Mulţi au crezut în Numele Lui; căci vedeau semnele pe care le făcea. Dar Isus nu Se încredea în ei, pentru că îi cunoştea pe toţi. Şi n-avea trebuinţă să-I facă cineva mărturisiri despre nici un om, fiindcă El însuşi ştia ce este în om” (v. 23-25). Domnul Isus i-a chemat în mod  constant pe oameni la un standard mai înalt, dar El a înțeles că lucrul cel mai bun de care pot da ei dovadă tot  imperfect este. Și tu trebuie să înțelegi lucrul acesta despre cei dragi ai tăi și să te raportezi la ei în mod corespunzător. Relația perfectă, locul de muncă perfect, biserica perfectă și cartierul perfect nu există! Dumnezeu știe asta, așa că ne-a dat învățături despre cum să ne comportăm cu oamenii care ne dezamăgesc: „Purtaţi-vă sarcinile (îndurați, duceți în spate) unii altora, şi veţi împlini astfel Legea lui Hristos” (Galateni 6:2). Poate spui: „Care este legea lui Hristos?” Domnul Isus a spus: „Vă dau o poruncă nouă: Să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii” (Ioan 13:34). Pentru a iubi cum a iubit Domnul Isus, trebuie să iubești fără condiții și fără presiune. E mai ușor să discuți despre cum să-i tratezi pe oamenii enervanți din viața ta decât este să pui în practică trataţia. Dar lucrul extraordinar este că în procesul ducerii la îndeplinire a acestei misiuni, devii tot mai asemănător cu Domnul Isus.