ATINTESTE-TI PRIVIREA LA DOMNUL ISUS (2)

„Isus … umbla din loc în loc, făcea bine, şi vindeca pe toţi cei ce erau apăsaţi de diavolul” (F. A. 10:38)

     Biblia spune: „Doamne” I-a răspuns Petru „dacă eşti Tu, porunceşte-mi să vin la Tine pe ape.” „Vino!” i-a zis Isus. Petru s-a coborât din corabie, şi a început să umble pe ape ca să meargă la Isus. Dar, când a văzut că vântul era tare, s-a temut; şi fiindcă începea să se afunde, a strigat: „Doamne, scapă-mă!” Îndată, Isus a întins mâna, l-a apucat, şi i-a zis: „Puţin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit?” Şi după ce au intrat în corabie, a stat vântul. Cei ce erau în corabie, au venit de s-au închinat înaintea lui Isus, şi I-au zis: „Cu adevărat, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu!” (Matei 14:28-33). Principalul mesaj pentru tine din această relatare este acesta – la ce să te uiți în mijlocul furtunii. Când privești în față cancerul, boala de inimă sau vreo altă boală ce-ți amenință viața, câteva din primele întrebări care îți vin în minte sunt acestea: „Cine este doctorul? Ce experiență are? Este capabil? Este disponibil?” Da, Isus este! În CV-ul Domnului Isus scrie: „Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt şi cu putere pe Isus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine, şi vindeca pe toţi cei ce erau apăsaţi de diavolul; căci Dumnezeu era cu El”. Să remarcăm cuvintele „toți”. El îți poate împlini toate nevoile. Așa că ațintește-ți privirea la Isus și ia putere de la El. Cel ce „umbla din loc în loc, făcea bine, şi vindeca pe toţi” este astăzi de partea ta.