FOLOSEȘTE-ȚI DARUL!

„Fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit.” (1 Petru 4:10)

     Biblia spune: „Ca nişte buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Dacă vorbeşte cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujeşte cineva, să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu: pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Isus Hristos.” (1 Petru 4:10-11) Unii creștini cred că ar trebui să ai parte de-o epifanie, asemănătoare celei pe care a avut-o apostolul Pavel pe drumul Damascului, ca să știe că a fost „chemat”. Nu, darul pe care ți l-a oferit Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, este cheia chemării la lucrarea pe care dorește El s-o faci. Nu poți fi mereu ceea ce dorești să fii, dar poți fi ceea ce Dumnezeu te cheamă să fii. Ce îți place ție să faci cel mai mult și faci bine? Este cumva muzica punctul tău forte? Sau cifrele? Ori învățarea – predarea? Sau să lucrezi cu copiii? „Fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora.” (1 Corinteni 12:7) Asta înseamnă că unele lucruri, pe care alții le consideră plictisitoare pentru ei, pe tine te vor energiza și te vor motiva. Biblia spune că Dumnezeu zidește o „casă duhovnicească” (1 Petru 2:5). Iar în ea există un loc și pentru tine. Asta risipește concepția greșită că tu nu ai valoare doar pentru că nu ai aceleași talente pe care le au alții. De asemenea, îți definește responsabilitatea reală de a distruge mitul că tu trebuie să faci totul. Scopul tău trebuie să fie acela de a rămâne în interiorul granițelor planului pe care Îl are Dumnezeu pentru tine (vezi 1 Corinteni 12:27). Așadar, în loc să-ți plângi de milă pentru competențele pe care nu le ai, despachetează darul pe care ți l-a oferit Dumnezeu și pune-l la lucru.

RUGĂCIUNEA SCHIMBĂ TOTUL!

„Ridică-mă după Cuvântul Tău!” (Psalmul 119:28)

     Afirmația că „rugăciunea schimbă totul” capătă o nouă semnificație atunci când folosești Sfânta Scriptură în rugăciune. Asemenea rugăciuni Îl fac pe Dumnezeu să lucreze pentru tine. În plus, tu ești cel schimbat prin intermediul lor. Când rostești Cuvântul lui Dumnezeu în rugăciunile tale, iată ce se întâmplă: 1) Credința ta crește și te ajută să primești mai mult din ce ți-a promis Dumnezeu. 2) Mintea ta este înnoită și te face să vezi lucrurile diferit. 3) Cunoști voia desăvârșită a lui Dumnezeu. 4) Poți umbla în adevăr. 5) Crești în maturitatea ta spirituală. 6) Te apropii mai mult de Dumnezeu și ai o relație mai profundă cu El. 7) Te deprinzi cu căile Domnului și ele devin căile tale. 8) Înțelegi răspunsurile lui Dumnezeu la rugăciunile tale. 9) Te schimbi în bine. 10) Te uiți la Mielul lui Dumnezeu care este chiar centrul Bibliei! Iată câteva versete din Psalmul 119 pe care le poți spune în rugăciunile tale: „Deschide-mi ochii, ca să văd lucrurile minunate ale Legii Tale!” (vers. 18); „Învaţă-mă orânduirile Tale! Fă-mă să pricep calea poruncilor Tale, şi voi cugeta la lucrurile Tale cele minunate.” (vers. 26-27); „Ridică-mă după Cuvântul Tău!” (vers. 28); „Cât de mult iubesc Legea Ta! Toată ziua mă gândesc la ea. Poruncile Tale mă fac mai înţelept decât vrăjmaşii mei, căci totdeauna le am cu mine.” (vers. 97-98); „Sprijineşte-mă, după făgăduinţa Ta, ca să trăiesc, şi nu mă lăsa de ruşine în nădejdea mea!” (vers. 116); „Dă-mi pricepere, ca să trăiesc!” (vers. 144). Așadar, rostește Cuvântul lui Dumnezeu în rugăciunile tale!

DUMNEZEU SE VA ÎNGRIJI DE TINE!

„N-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmașii lui cerșindu-ți pâinea.” (Psalmul 37:25)

     Dacă îți faci griji că n-o să te descurci, ia Biblia și citește: „Domnul întăreşte paşii omului, când Îi place calea lui; dacă se întâmplă să cadă, nu este doborât de tot, căci Domnul îl apucă de mână. Am fost tânăr, şi am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmaşii lui cerşindu-şi pâinea.” (Psalmul 37:23-25) S-ar putea să te afli astăzi pe marginea prăpastiei, dar Dumnezeu nu te va lăsa să cazi. Și dacă vei cădea, El te va prinde. Biblia spune: „El vă va da… veţi mânca și vă veți sătura, şi veţi lăuda Numele Domnului, Dumnezeului vostru, care va face minuni cu voi…” (Ioel 2:26) Nu mai încerca să înțelegi toate lucrurile, ci începe să te sprijini pe Dumnezeu. David scria: „Încrede-te în Domnul, şi fă binele; locuieşte în ţară, şi umblă în credincioşie. Domnul să-ţi fie desfătarea, şi El îţi va da tot ce-ţi doreşte inima. Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului, încrede-te în El, şi El va lucra!” (Psalmul 37:3-5) Poate Dumnezeu nu-ți va da tot ce-ți dorești, dar El îți va da tot ce ai nevoie! Domnul Isus spune: „Nu vă îngrijoraţi, dar, zicând: „Ce vom mânca?” sau: „Ce vom bea?” sau: „Cu ce ne vom îmbrăca?” Fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc ştie că aveţi trebuinţă de ele. Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.” (Matei 6:31-33) „Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului, şi El te va sprijini…” (Psalmul 55:22) Așadar, nu te îngrijora, Dumnezeu Se va îngriji de tine!

CUM SĂ FACI FAȚĂ DEZAMĂGIRII (3)

„Am ajuns până acolo că m-a apucat o mare deznădejde de toată munca pe care am făcut-o sub soare” (Eclesiastul 2:20)

     Vorbim despre câteva dezamăgiri care ne pot ataca. Al patrulea tip de dezamăgire este cel cauzat de persoanele cu care lucrezi. Tu nu vei reuși în viață fără persoanele potrivite. Dar când cei pe care te bazezi te dezamăgesc, e dureros. Imaginează-ți dezamăgirea simțită de Moise. El îl lăsase pe fratele său Aaron la conducere, în cele patruzeci de zile cât fusese pe Muntele Sinai, ca să primească Cele Zece Porunci. Și când se întoarce, ce găsește? Poporul Israel închinându-se unui vițel… făcut de Aaron! Când Moise avusese nevoie de el cel mai mult, Aaron eșuează lamentabil. Să ne uităm însă la Moise: un lider adevărat care se ridică deasupra dezamăgirii. El îl confruntă pe Aaron, aduce fapta înaintea lui Dumnezeu și se roagă pentru iertarea poporului. Dumnezeu răspunde și apoi îi reamintește lui Moise misiunea sa: „Du-te dar şi du poporul unde ţi-am spus. Iată, Îngerul Meu va merge înaintea ta…” (Exodul 32:34). Dezamăgirea nu-ți anulează misiunea – sau prezența lui Dumnezeu. Așadar, fă ce ți-a spus Dumnezeu! Al cincilea tip de dezamăgire este cel cauzat de cei în care ți-ai investit viața. Să ne uităm din nou la Moise, pastor fondator al „Bisericii din pustie”… Adunarea sa era formată din sclavi eliberați și binecuvântați, care se îndreptau spre Țara promisă, însă fără o fărâmă de loialitate sau recunoștință pentru cel care pusese totul la bătaie și renunțase la multe ca să facă posibile toate acestea. Abia fuseseră eliberați din sclavia Egiptului, și ei s-au întors împotriva lui Moise, acuzându-l, învinovățindu-l și ocărându-l (vezi Exodul 14). A fost Moise dezamăgit și rănit? Da. Însă de fiecare dată când și-a dorit să renunțe, a discutat cu Dumnezeu, s-a rugat pentru turma ce se tot văicărea, a primit instrucțiuni noi „de la centru” și… s-a întors la responsabilitățile sale! Asta fac oamenii lui Dumnezeu atunci când sunt dezamăgiți și doresc să renunțe. Și tu trebuie să faci la fel!

CUM SĂ FACI FAȚĂ DEZAMĂGIRII (2)

„Trăgeam nădejde de lumină, şi când colo, a venit întunericul.” (Iov 30:26)

     După dezamăgirea de sine despre care vorbeam ieri, un al doilea tip este dezamăgirea cauzată de lideri. Ar fi rezonabil să presupunem că te puteai încrede în Eli, marele preot al lui Israel. Asta a crezut și Ana, mama lui Samuel când i l-a încredințat pe fiul ei, convinsă fiind că îl va pregăti să fie un slujitor al lui Dumnezeu. Însă Eli avea o mare slăbiciune de caracter. Era părinte, dar unul care nu s-a implicat atunci când fiii săi au abuzat de privilegiile lor preoțești, acceptând mita și însoțindu-se cu femei ușoare. Cine l-ar fi putut învinovăți pe tânărul Samuel dacă ar fi eșuat, când a aflat că liderul pe care îl stima căzuse atât de jos? Dar nu, el nu și-a manifestat dezamăgirea, ci și-a ațintit privirea spre Dumnezeu! Biblia spune că „Samuel creştea și Domnul era cu el.” (1 Samuel 3:19) Prin urmare, el a devenit unul dintre cei mai mari profeți ai poporului Israel. Cum poți face față dezamăgirii cauzate de un lider? Privind la Domnul! Al treilea tip de dezamăgire este cel cauzat de familie. Să-l luăm ca exemplu pe Iosif. Când Dumnezeu i-a arătat viziunea succesului ce-l aștepta, el s-a gândit că frații săi se vor bucura. Dar ei au reacționat cu ură, și l-au vândut ca sclav. Departe de familie și de prieteni, el a zăcut ani de zile în închisoare pentru o faptă pe care nu o săvârșise. Această situație putea fi o invitație la amărăciune, la discuții nesfârșite despre răul care i-a fost făcut, și chiar la planuri de răzbunare. Dacă Iosif ar fi făcut așa, cred că ar fi murit ca un condamnat de rând, într-o închisoare străină. Dar Iosif L-a lăsat pe Dumnezeu să-l răzbune. Iar Dumnezeu va face la fel și pentru tine. „Orice armă făurită împotriva ta va fi fără putere; şi pe orice limbă care se va ridica la judecată împotriva ta, o vei osândi. Aceasta este moştenirea robilor Domnului, aşa este mântuirea care le vine de la Mine, zice Domnul.” (Isaia 54:17)

CUM SĂ FACI FAȚĂ DEZAMĂGIRII (1)

„Cel neprihănit de şapte ori cade, şi se ridică…” (Proverbele 24:16)

     Pe parcursul câtorva zile vom privi la cinci tipuri diferite de dezamăgire. Azi vorbim despre dezamăgirea cauzată de tine însuți. Este dezamăgirea care te obosește cel mai tare, întrucât te coboară în ochii tăi ca într-o spirală și este greu să-ți revii din ea. Apostolul Petru a experimentat-o. El a promis că Îi va fi loial lui Hristos afirmând: „Chiar dacă toți… eu niciodată…” Cu alte cuvinte: „Sunt al tău până la moarte!” (vezi Matei 26:33) Cu toate acestea, s-a lepădat de Hristos de trei ori. Mai târziu, el și-a amintit de vorbele lui Hristos: „Înainte ca să cânte cocoşul, te vei lepăda de Mine de trei ori.” (Matei 26:34)… cu inima frântă de acest eșec, Petru „a ieşit afară, şi a plâns cu amar.” (Luca 22:62) Este și starea ta de-acum? Te gândești cumva: „Doamne, cum ai putea să folosești pe cineva ca mine?” Domnul Isus nu a fost șocat. El era foarte conștient de slăbiciunile lui Petru de când l-a chemat. Dar a știut și că ucenicul acesta sincer are o inimă delicată și dedicată, așa că a ales să-Și manifeste harul față de el, și nu să-l dea la o parte! După Înviere, îngerul le-a spus „duceţi-vă de spuneţi ucenicilor Lui, şi lui Petru” să se întâlnească cu El în Galilea (vezi Marcu 16:7). Prin aceste cuvinte, Hristos Și-a reafirmat alegerea față de acest ucenic care se lepădase de El! Restul istoriei lui Petru este una fascinantă. Așadar, când păcătuiești sau cazi de la credință dezamăgindu-te pe tine însuți, ce trebuie să faci? 1) Smerește-te și pocăiește-te. Mărturisește-ți păcatul; nu căuta scuze, justificări și nu da vina pe împrejurări sau pe oameni! 2) Primește harul lui Dumnezeu și iertarea Lui prin credință, nu prin sentimente. Nu-l lăsa pe Satan să te convingă că ești în afara puterii și harului lui Dumnezeu. Nu este adevărat! 3) Nu adăuga ocară la rana ta, permițându-i dezamăgirii să te facă să te adâncești în deznădejde și disperare! 4) Primește orice ajutor îți iese în cale pentru a te putea ridica din nou!

FII ÎNȚELEPT CU BANII TĂI!

„Comori de preţ… sunt în locuinţa celui înţelept…” (Proverbele 21:20)

     Cuvântul lui Dumnezeu ne spune ce avem de făcut cu banii noștri. 1) Să semănăm o parte din ei. Biblia spune: „cine seamănă mult, mult va secera” (2 Corinteni 9:6). S-ar putea să spui: „Dar chiar acum sunt cam strâmtorat!” Nu păstra pentru tine de teamă că nu vei avea suficient! Oferă-I lui Dumnezeu o sămânță cu care să lucreze și El Se va asigura că vei avea parte de seceriș atunci când vei avea nevoie! Abilitatea Sa de a purta de grijă nu este limitată de economia lumii. Fă și tu ceea ce a făcut Isaac, când „În ţară a venit o foamete… Isaac a făcut semănături în ţara aceea şi a strâns rod însutit în anul acela; căci Domnul l-a binecuvântat.” (Geneza 26:1, 12) Pe cine a binecuvântat Isaac din punct de vedere financiar? Pe Domnul! Când Dumnezeu îți spune să dăruiești, fă-o prin credință, încrezător că la vremea potrivită, în felul potrivit și exact în locurile potrivite, vei primi și tu „însutit”. Poate că spui: „Nu am încercat niciodată lucrul acesta!” Înainte de-a pleca de pe pământul acesta, încearcă măcar o dată! 2) Să economisim o parte din ei. Biblia ne spune: „Comori de preţ şi untdelemn sunt în locuinţa celui înţelept, dar omul fără minte le risipeşte.” (Proverbele 21:20) Învață să trăiești în limitele mijloacelor tale. Adu-ți aminte că poți trăi fericit fără lucrurile promovate în reclamele de la televizor. Înainte să faci o achiziție, oprește-te și roagă-te. Numai pentru că banca aprobă împrumutul nu înseamnă că Dumnezeu aprobă cheltuiala! Iosif l-a învățat pe Faraon: „Să se strângă toate bucatele din aceşti ani buni care au să vină… Bucatele acestea vor fi provizia ţării, pentru cei şapte ani de foamete…” (Geneza 41:35-36) Trăiește după „principiul lui Iosif” și pune deoparte! Și încă un gând: dacă continui să risipești banii în mod necugetat, de ce ți-ar răspunde Dumnezeu la rugăciune și ți-ar da mai mulți bani, ca să-i risipești?! Așadar, fii înțelept cu banii tăi!

ÎNCREDE-TE ÎNTOTDEAUNA ÎN DUMNEZEU!

„Dumnezeu a privit spre copiii lui Israel şi a luat cunoştinţă de ei.” (Exodul 2:25)

     Biblia ne relatează că: „împăratul Egiptului a murit și copiii lui Israel gemeau încă din pricina robiei şi scoteau strigăte deznădăjduite. Strigătele acestea pe care li le smulgea robia s-au suit până la Dumnezeu. Dumnezeu a auzit gemetele lor şi Şi-a adus aminte de legământul Său făcut cu Avraam, Isaac şi Iacov. Dumnezeu a privit spre copiii lui Israel şi a luat cunoştinţă de ei.” (Exodul 2:23-25). Când israeliții credeau că viața nu poate fi mai grea de-atât, Faraon le-a redus cantitatea de paie și le-a poruncit să producă același număr de cărămizi zilnic. Acesta a fost punctul în care au ajuns la limită! Te afli și tu cumva într-un asemenea moment? Dacă este așa, iată trei lucruri pe care trebuie să le știi: 1) Uneori ajută să-ți împărtășești sentimentele. Mai ales când o faci la vremea potrivită, în modul potrivit și față de persoanele potrivite. Poate fi un lucru terapeutic și vindecător. Dar de cele mai multe ori, ajutorul de care ai nevoie nu se poate găsi la oameni. 2) Vine o vreme când trebuie să strigi către Dumnezeu. Dumnezeu i-a văzut că se luptă să supraviețuiască de la o zi la alta, dar pentru că au discutat doar între ei, dar nu și cu El, nimic nu s-a schimbat. Tu te-ai rugat pentru situația în care te afli? Rugăciunea trebuie să fie prima ta opțiune, nu ultima! Psalmistul a spus: „În mijlocul strâmtorării am chemat pe Domnul: Domnul m-a ascultat şi m-a scos la larg.” (Psalmul 118:5) Rugăciunile psalmistului l-au scos dintr-un loc al „strâmtorării” și l-au pus într-un loc al siguranței lui Dumnezeu. 3) Dumnezeu Își va ține mereu promisiunea. „Şi-a adus aminte de legământul Său… şi a luat cunoştinţă de ei.” (Exodul 2:24-25) Dumnezeu lucrează potrivit planului Său, nu după planul nostru. El are un orar stabilit după care răspunde la rugăciunile tale și te scapă, deci continuă să te rogi și să crezi în El!

GÂNDURI DESPRE BIBLIE (3)

„Cine îşi va adânci privirile în legea desăvârşită, care este legea slobozeniei, şi va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui.” (Iacov 1:25)

     Viața ta trebuie să fie guvernată de Cuvântul lui Dumnezeu, nu de pornirile tale, de gândurile tale sau de părerile celor din jurul tău. Biblia nu reprezintă încercarea lui Dumnezeu de a-ți oferi idei interesante sau sfaturi bune la care să te gândești, ci este sfatul definitiv și perfect al lui Dumnezeu. Domnul Isus a zis: „De aceea, pe orişicine aude aceste cuvinte ale Mele, şi le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care şi-a zidit casa pe stâncă.” (Matei 7:24) Temelia acestui constructor a rezistat furtunilor vieții. Pe de altă parte, Domnul Isus a spus: „Însă orişicine aude aceste cuvinte ale Mele, şi nu le face, va fi asemănat cu un om nechibzuit, care şi-a zidit casa pe nisip.… ea s-a prăbuşit, şi prăbuşirea i-a fost mare.” (Matei 7:26-27) Domnul Isus nu l-a condamnat pe cel de-al doilea pentru că a construit o structură neadecvată sau pentru că nu a auzit, nu a înțeles și nu a crezut cuvintele Sale, ci pentru că nu le-a pus în practică. Apostolul Iacov spune: „Fiţi împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători, înşelându-vă singuri… cine îşi va adânci privirile în legea desăvârşită, care este legea slobozeniei, şi va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui.” (Iacov 1:22, 25) Dacă ai impresia că citirea, cunoașterea și chiar credința în Cuvântul lui Dumnezeu îți împlinește obligația față de el, te înșeli. Pentru că este Cuvântul lui Dumnezeu, învățăturile sale trebuie ascultate! Lucrul acesta necesită nu doar să crezi, dar și să trăiești potrivit Cuvântului. Apostolul Iacov nu a spus că vei fi binecuvântat prin prisma a ceea ce crezi, ci datorită a ceea ce faci. Când Moise le-a citit iudeilor Cuvântul lui Dumnezeu, aceștia au spus: „Vom face şi vom asculta tot ce a zis Domnul.” (Exodul 24:7) Și aceasta trebuie să fie regula și pentru viața ta!

GÂNDURI DESPRE BIBLIE (2)

„Cuvântul Tău, Doamne, dăinuieşte în veci în ceruri.” (Psalmul 119:89)

     Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie fundamentul vieții tale. Cerul este Curtea Supremă; când decide asupra unui caz, lucrul acela este hotărât. Iar dacă acest Cuvânt al lui Dumnezeu este un lucru hotărât în ceruri, întrebarea este următoarea: „Este el și în viața ta un lucru hotărât?” Domnul Isus a zis: „Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.” (Marcu 13:31) Biblia nu are nevoie, niciodată, de actualizare; ea este desăvârșită și nu are nevoie de îmbunătățiri. De aceea Domnul Isus ne spune „să rămână în voi cuvintele Mele” (Ioan 15:7). Cu alte cuvinte, programează-ți mintea în acord cu Sfânta Scriptură. Cum faci lucrul acesta? 1) Conferă-i statutul de rezident permanent, nu doar de vizitator. „Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi…” (Coloseni 3:16) Asimilează-l din belșug, așa cum ai sta la o masă copioasă și îmbelșugată. I-am putea spune „Operațiunea saturare”: citește Biblia, meditează la ea și rostește-o cu voce tare! Da, și poți s-o și cânți: „Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti…” (Coloseni 3:16) 2) Ține-o lângă tine în orice moment. „Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale…” (Iosua 1:8) Rostește-o, gândește-te la ea, trăiește-o! S-ar putea să spui: „Dar memoria mea nu mă ajută prea mult să rețin lucruri!” Nicio problemă! Domnul Isus a spus: „Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl, în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile, şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu” (Ioan 14:26). Așadar, când meditezi la Cuvântul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt va veni în ajutorul unei memorii care nu este perfectă.