BAZEAZĂ-TE PE CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU (4)

„Împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea…” (1 Corinteni 10:13)

     Ia aminte la Cuvântul lui Dumnezeu când încalci legământul căsătoriei! Când faci lucrul acesta, încalci Cuvântul lui Dumnezeu, frângi inima soțului/soției tale, faci de rușine cauza lui Hristos, trăiești cu teama de a nu fi descoperit și alegi plăcerea de o clipă pentru suferința de durată. Așadar, înainte să te implici într-o asemenea relație, caută ajutorul lui Dumnezeu și bazează-te pe Cuvântul Său. „Căsătoria să fie ţinută în toată cinstea, şi patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari şi pe preacurvari” (Evrei 13:4). „Omorâţi mădularele voastre care sunt pe pământ: curvia, necurăţia, patima, pofta rea…” (Coloseni 3:5). „Să trăim frumos, ca în timpul zilei, nu în chefuri şi în beţii; nu în curvii şi în fapte de ruşine; nu în certuri şi în pizmă; ci îmbrăcaţi-vă în Domnul Isus Hristos, şi nu purtaţi grijă de firea pământească, ca să-i treziţi poftele.” (Romani 13:13-14). „Fugiţi de curvie! Orice alt păcat, pe care-l face omul, este un păcat săvârşit afară din trup; dar cine curveşte, păcătuieşte împotriva trupului său. Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt, care locuieşte în voi, şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri? Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi, deci, pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru” (1 Corinteni 6:18-20). „Nu v-a ajuns nicio ispită, care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre; ci, împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda” (1 Corinteni 10:13). Dacă cochetezi cu ideea unei relații extraconjugale, dacă ești deja în una sau dacă încerci să scapi de ea – întoarce-te la Dumnezeu, bazează-te pe Cuvântul Lui și crede că El îți poate da izbânda. Așadar, mărturisește-ți păcatul înaintea lui Dumnezeu și întoarce-te la El!