BENEFICIILE MEDITAȚIEI

„Mă voi gândi la toate lucrările Tale şi voi lua aminte la toate isprăvile Tale.” (Psalmul 77:12)

     Ce înseamnă cuvântul „a medita”? „A cugeta profund asupra unui lucru, a se angaja în contemplare sau reflectare.” Psalmistul Asaf a promis: „Mă voi gândi la toate lucrările Tale, şi voi lua aminte la toate isprăvile Tale.” Întrebare: Dacă nu meditezi adânc la Cuvântul lui Dumnezeu, poți oare spune oamenilor ceva care să aducă o schimbare reală în viața lor?! Tot ce vei putea face va fi să-ți împărtășești opinia, ceea ce înseamnă doar un simplu punct de vedere, ca multe altele… Nu vei putea vorbi în mod convingător și nu vei putea aduce o schimbare reală în viața persoanelor cu care vorbești! Cuvântul lui Dumnezeu, și nu cuvintele tale, schimbă viețile oamenilor! Așadar, haideți să reținem împreună, astăzi, zece consecințe benefice ale meditării asupra Cuvântului lui Dumnezeu: 1) Cultivă în tine o dragoste pentru Dumnezeu și pentru Cuvântul Său. 2) Îți dă perspective noi și o înțelegere spirituală. 3) Este o sursă de liniștire și de tărie. 4) Îți dă putere să fii un martor autentic al lui Isus Hristos. 5) Îți înnoiește mintea. 6) Te ferește de păcat. 7) Îți restaurează sufletul și emoțiile. 8) Te ajută să te încrezi în Domnul din toată inima ta. 9) Face ca duhul tău să revină la viață. 10) Te asistă în înțelegerea lui Dumnezeu, a celorlalți și a propriei tale persoane. Cuvântul lui Dumnezeu conține o mare putere, iar meditația îți dă acces la acea putere. Biblia spune (2 Petru 1:3-4): „Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea Celui ce ne-a chemat prin slava şi puterea Lui, prin care El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi firii dumnezeieşti, după ce aţi fugit de stricăciunea, care este în lume prin pofte.” Începe de aici meditația!