BIRUINTA  ÎN  ÎNCERCARE

„Ne bucurăm chiar şi în necazurile noastre; căci ştim că necazul aduce răbdare” (Romani 5:3)

     Cu toții ne dorim „cununa vieții” pe care ne-a promis-o Domnul Isus (Iacov 1:12) – dar nu ne dorim „necazurile” care dezvoltă în noi „biruința în încercare” (Romani 5:4). Dar altfel nu se poate. Iată despre ce învățăm în vremuri de necaz: 1) Despre bucurie. „Să priviţi ca o mare bucurie când treceţi prin felurite încercări” (Iacov 1:2). Doar când treci de încercările prin care te trece El vei fi umplut cu bucuria Sa. Așa că scoate vaietele din rugăciunile tale și înlocuieşte-le cu „aleluia”. Nu uita, durerea este inevitabilă – nefericirea este opțională! 2) Despre creștere. Psalmistul a scris: „scoate-mă la loc larg, când sunt la strâmtoare” (Psalmul 4:1). Aproape toate lucrurile pe care le știm cel mai bine le-am învățat în condițiile cele mai grele. Cel mai mare progres al nostru vine în urma celei mai mari suferințe; așadar, Dumnezeu nu ne scapă de ea, ci ne întărește în ea. 3) Despre iluminare. Biblia spune: „Celui fără prihană îi răsare o lumină în întuneric” (Psalmul 112:4). Noi nu ne dăm seama cât de puțin cunoaștem până nu trecem prin locurile întunecoase ale vieții și până ce Dumnezeu nu aprinde lumina. 4) Despre răbdare. Iacov scrie: „Iată că plugarul aşteaptă roada scumpă a pământului, şi o aşteaptă cu răbdare, până primeşte ploaie timpurie şi târzie. Fiţi şi voi îndelung răbdători, întăriţi-vă inimile” (Iacov 5:7-8). Nu poți scurta anotimpurile și nu poți grăbi secerișul, așa că ai răbdare. Și fii atent. În timp ce aștepți, Dumnezeu lucrează. Bruce Wilkinson spune: „Încercările credinței sunt teste și provocări care te invită să renunți la ceva de valoare în favoarea lui Dumnezeu, chiar și când ai tot dreptul să n-o faci”.