CA SĂ CREȘTI, TREBUIE SĂ TE CONFRUNȚI CU ÎMPOTRIVIRI

„În toate privinţele, arătăm că suntem nişte vrednici slujitori ai lui Dumnezeu…” (2 Corinteni 6:4).

     Viața de creștin este însoțită de binecuvântări, și de lupte! Nu le poți avea pe unele fără celelalte. Apostolul Pavel descrie lucrurile acestea astfel: „în toate privinţele, arătăm că suntem nişte vrednici slujitori ai lui Dumnezeu, prin multă răbdare, în necazuri, în nevoi, în strâmtorări, în bătăi, în temniţe, în răscoale, în osteneli, în vegheri, în posturi; prin curăţie, prin înţelepciune, prin îndelungă răbdare, prin bunătate, prin Duhul Sfânt, printr-o dragoste neprefăcută, prin cuvântul adevărului, prin puterea lui Dumnezeu, prin armele de lovire şi de apărare pe care le dă neprihănirea; în slavă şi în ocară, în vorbire de rău şi în vorbire de bine. Suntem priviţi ca nişte înşelători, cu toate că spunem adevărul; ca nişte necunoscuţi, cu toate că suntem bine cunoscuţi; ca unii care murim, şi iată că trăim; ca nişte pedepsiţi, măcar că nu suntem omorâţi; ca nişte întristaţi, şi totdeauna suntem veseli; ca nişte săraci, şi totuşi îmbogăţim pe mulţi; ca neavând nimic, şi totuşi stăpânind toate lucrurile” (2 Corinteni 6:4-10). Dumnezeu va lupta alături de tine pe câmpul de luptă, te va scoate din furtună și va transforma vremurile de împotrivire în vremuri de creștere. Când ai o credință arzătoare, ea atrage puterea lui Dumnezeu și aduce harul Său în situația în care te afli. Biblia spune despre Domnul Isus că deși „era Fiu, a învăţat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit” (vezi Evrei 5:8). Așa că, bucură-te: alături de Domnul nu vei avea nimic de pierdut, ci numai de câștigat!