CĂLĂUZIREA DIVINĂ (3)

„Avem nădejde că ne va mai izbăvi încă.” (2 Corinteni 1:10)

     Pavel a scris credincioșilor din Corint: „nu voim să vă lăsăm în necunoştinţă despre necazul care ne-a lovit în Asia, de care am fost apăsaţi peste măsură de mult, mai presus de puterile noastre, aşa că nici nu mai trăgeam nădejde de viaţă. Ba încă ne spunea gândul că trebuie să murim, pentru ca să ne punem încrederea nu în noi înşine, ci în Dumnezeu care înviază morţii. El ne-a izbăvit şi ne izbăveşte dintr-o astfel de moarte, şi avem nădejde că ne va mai izbăvi încă.” (2 Corinteni 1:8-10) Pentru Pavel, ceea ce părea a fi sfârșitul drumului era doar o infuzie de putere și bunăvoință din partea lui Dumnezeu în viața sa. Drept rezultat, el a continuat spunând că prin toate acestea a învățat să nu se încreadă în el însuși, ci în Dumnezeu care înviază morții.” Când planurile tale par lipsite de viață, puterea de înviere a lui Dumnezeu începe să acționeze în viața ta cu o mai mare măsură. Câtă vreme ai un Tată ceresc iubitor, la care să apelezi, un cuvânt de la Domnul în care să te încrezi și credința care să-l activeze, ai toate motivele să te bucuri. Așa că, astăzi începe să-L chemi pe Dumnezeu! Și fă-o prin credință, nu îndoindu-te! Crede că El își va arăta puterea pentru tine; apoi privește cum va schimba situația spre binele tău. De ce? Pentru că începi să te încrezi în Acela care poate orice! Și va face ceva! Nu uita că indiferent cât de puternic ești sau plin de succes, nu va exista niciodată vreun moment în viața ta în care să nu ai nevoie de harul și călăuzirea lui Dumnezeu. Cu cât înveți lucrul acesta mai repede, cu atât mai bine va fi de tine.