CÂND EȘTI ATACAT (5)

„Cu noi este Domnul Dumnezeul nostru, care ne va ajuta şi va lupta pentru noi…” (2 Cronici 32:8)

     Nașterea din nou stârnește o luptă asiduă între firea ta cea veche și cea nouă, și tu trebuie să înveți cum să lupți. În ultimele zile, ne-am uitat la câteva strategii biblice pentru a ieși învingător. Astăzi vom mai găsi câteva; astfel: 1) Umple-ți mintea cu Sfânta Scriptură! În Psalmul 119:92, citim: „Dacă n-ar fi fost Legea Ta desfătarea mea, aş fi pierit în ticăloşia mea… (iar în vers. 95) dar eu iau aminte la învățăturile Tale.” Mintea ta este ca solul: din el va crește orice plantă pe care ai semănat-o, bună sau rea. Când semeni cuvinte rostite de Dumnezeu, culegi putere, viață și nădejde – în duhul tău. Cuvântul lui Dumnezeu este ca un vaccin: îl dezbracă pe Satan de puterea de a te infecta cu teamă și cu necredință. De unde știm asta? Tot din Biblie! Psalmistul spune că „nu i se clatină pașii” celui care are Cuvântul lui Dumnezeu „în inima lui” (vezi Psalmul 37:31); 2) Răspândește Evanghelia. Din Biblie aflăm că: „Domnul a adus pe Iov iarăşi în starea lui de la început, după ce s-a rugat Iov pentru prietenii săi. Şi Domnul i-a dat înapoi dublu decât tot ce avusese.” (Iov 42:10). Ți se pare ciudat? O fi ciudat în sistemele oamenilor, dar nu în Împărăția lui Dumnezeu! Tu ești soluția la problema altcuiva, și – când îți întinzi brațele spre acea persoană – Dumnezeu Își va întinde brațele spre tine (vezi Efeseni 6:8). Dacă nu crezi, încearcă! 3) Nu uita că circumstanțele se schimbă. David a remarcat că „seara vine plânsul, iar dimineaţa, veselia” (Psalmul 30:5). Acest atac nu va dura pentru totdeauna, va veni dimineața! Oamenii se schimbă și împrejurările se schimbă. Așadar, crede că Dumnezeu va schimba lucrurile în locul tău. A promis că o va face… și El întotdeauna Se ține de promisiune!