CÂND FAMILIA NU TE ÎNȚELEGE

„Căci oricine face voia lui Dumnezeu, acela Îmi este frate, soră şi mamă”. (Marcu 3:35)

     Citim în a doua Evanghelie că: „Mulţimea şedea în jurul Lui, când I-au spus: „Iată că mama Ta şi fraţii Tăi sunt afară şi Te caută.” El a răspuns: „Cine este mama Mea, şi fraţii Mei?” Apoi, aruncându-Şi privirile peste cei ce şedeau împrejurul Lui: „Iată” a zis El „mama Mea şi fraţii Mei! Căci oricine face voia lui Dumnezeu, acela Îmi este frate, soră şi mamă.” (Marcu 3:31-35). Unul dintre cele mai importante teste ale credinței tale va veni din partea membrilor familiei care nu te înțeleg sau care nu-ți împărtășesc valorile și viziunea. Și testul acesta cere înțelepciune și har din partea ta. În pofida incapacității familiei Sale de a-L înțelege, Domnul Isus a continuat să îngrijească de ei și să-i respecte. Cu toate acestea, El nu le-a permis să-i influențeze sau modifice misiunea pe care o primise de la Dumnezeu-Tatăl. Prioritatea Sa au fost mereu oamenii, care se adunau să asculte ce avea El de spus. Te simți neînțeles și respins de familia ta (poate chiar în aceste clipe)? Atunci, poți rosti o rugăciune – ca aceasta: „Tată, ajută-mă să trăiesc așa cum a trăit Domnul Isus! Să stau cu fruntea sus în fața celor care nu mă înțeleg, să le ascult vorbele și să simt înțepătura acuzațiilor – și totuși să pot să continuu ignorând toate acestea. Ajută-mă să fiu plin de bunătate față de persoanele a căror viață este înecată de resentiment, sau paralizată de teamă… Adu-mă într-un loc al păcii, așa încât indiferent cine este persoana care nu mă înțelege, să fiu în stare să merg înainte, așa cum a făcut-o Domnul Isus – până la cruce… până la înviere… până la premiul alergării! În Numele lui Hristos mă rog, Amin!”