CÂND MOARE UN CREDINCIOS (1)

„Să nu vă întristaţi ca ceilalţi, care n-au nădejde” (1 Tesaloniceni 4:13)

     Cultura noastră face ca moartea să fie un subiect de evitat sau despre care se vorbește cu tristețe. Când se ridică acest subiect, chiar și creștinii încearcă să se sustragă de la clipa fatală, căutând scăpare în metafore vagi, irelevante și fără conținut. Dar Cuvântul lui Dumnezeu face ca moartea să fie clară și neamenințătoare pentru cei ce se încred în Hristos. „Dragi frați și surori, dorim să știți ce s-a întâmplat cu acei credincioși care au murit, ca să nu jeliți ca cei ce nu au nici o nădejde”. Cuvântul lui Dumnezeu este direct, concret și încurajator la acest subiect. „Scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiţi de El” (Psalmul 116:15). Din perspectiva Tatălui nostru ceresc, moartea nu face decât să deschidă ușa pentru ca El să se bucure de o părtășie perfectă, eternă și minunată cu fiecare dintre copiii Săi răscumpărați. „Am auzit un glas din cer, care zicea: „Scrie: Ferice de acum încolo de morţii, care mor în Domnul!” -„Da” zice Duhul „ei se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează!” (Apocalipsa 14:13). Biblia îi asigură pe toți credincioșii că moartea lor nu este o tragedie, ci o intrare triumfătoare în cer. O altă versiune a Biblie vorbește despre „bucurie” (a fi fericit, a fi invidiat). Dumnezeu i-a spus lui Ioan: „Scrie aceasta”. De ce? Deoarece Dumnezeu înțelege că atunci când pierdem o persoană dragă, avem tendința de a uita perspectiva Lui și de a adopta o perspectivă condusă de emoții. Bucură-te, credinciosule căci „fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului” (Romani 14:8). Și Dumnezeu are mare grijă de ceea ce Îi aparține!