CÂND MOARE UN CREDINCIOS (2)

„Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Isus pe cei ce au adormit în El” (1 Tesaloniceni 4:14)

     Confruntarea cu moartea ne împarte în două categorii: cei ce au speranță și cei deznădăjduiți. Cei deznădăjduiți cred că nu au la ce să privească. Pierderile lor par a fi permanente – sfârșitul vieții și a tot ce este bun. Dar cei ce au speranță au la ce să privească înainte. Pierderile lor sunt temporare – începutul unei vieți veșnice plină de cele mai extraordinare daruri ale lui Dumnezeu. Dumnezeu nu dorește „să fiţi în necunoştinţă despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristaţi ca ceilalţi, care n-au nădejde” (v. 13). Speranța noastră vine din cunoașterea acestor adevăruri: 1) „Credem că Isus a murit şi a înviat” (v. 14). Orice speranță începe de aici: crezând în moartea Domnului Isus pentru păcatele noastre și în învierea Lui din morţi asta ne reprezintă înaintea lui Dumnezeu. 2) Crezând acest lucru, credem și că Domnul Isus revine. Credința în revenirea fizică a lui Hristos pe pământ ne dă încredere că „Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Isus pe cei ce au adormit în El”. Dumnezeu ne va învia din locurile noastre de odihnă și ne va readuce la un loc cu Hristos (Romani 8:11). În acel moment „El va schimba trupul stării noastre smerite, şi-l va face asemenea trupului slavei Sale” (Filipeni 3:21). Niciodată nu vei mai fi vulnerabil față de cancer, diabet, boli de inimă, artrită, infarcturi, paralizie, handicapuri, oboseală, slăbiciune, durere, teamă, depresie, ispită, dependențe, eșec, remușcare, gânduri sinucigașe, boală de stres post-traumatic sau orice alt fel de boli. Vei fi transformat după chipul lui Hristos. Nu-i așa că este un lucru minunat?