CÂND TE CHEAMĂ DUMNEZEU (1)

„Sporiţi totdeauna în lucrul Domnului…” (1 Corinteni 15:58)

     Cariera ne-o alegem; chemarea – o primim din Cer! Cariera e ce facem noi pentru noi, chemarea e ceea ce facem pentru Dumnezeu. Cariera ne promite un statut, bani și putere; chemarea ne promite greutăți, suferință și onoarea de a fi folosit de Dumnezeu. Cariera se poate încheia cu pensionarea și cu niște acumulări, poate ceva avuții; chemarea nu se încheie decât când ai plecat în veșnicie. Cariera poate fi întrerupă de o serie de evenimente, însă chemarea o putem împlini cu ajutorul lui Dumnezeu chiar și în cele mai dificile împrejurări! Pentru unii oameni din Scriptură, ascultarea de chemarea lui Dumnezeu a însemnat sclavie, captivitate, exil sau moarte. Traiectoria carierei lor nu a fost promițătoare… și cu toate acestea și-au împlinit chemarea într-un mod neașteptat. Chuck Colson, fondatorul organizației Prison Fellowship a avut cândva una dintre cele mai încurajatoare cariere din America. A avut acces la putere și influență la Casa Albă în timpul președintelui Nixon, și cu toate acestea a ajuns la închisoare. El a scris mai târziu: „Adevărata moștenire a vieții mele a fost cel mai mare eșec al meu: faptul de a fi fost-pușcăriaș. Cea mai mare umilire a mea – faptul că am stat în închisoare – a fost începutul celei mai fructuoase lucrări în care m-a folosit Dumnezeu! El a ales acea experiență care nu-mi aducea laude și a folosit-o spre slava Lui!” În providența Lui, Dumnezeu poate decide ca sfârșitul carierei să fie începutul chemării tale. Așadar, indiferent ce te-a chemat Dumnezeu să faci, Biblia spune: „sporiţi totdeauna în lucrul Domnului, căci ştiţi că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică”.