CARE  ESTE MISIUNEA TA ?

„Evanghelia … al cărei slujitor am fost făcut eu, Pavel” (Coloseni 1:23)

     Cine sunt eu? Care este chemarea mea? Apostolul Pavel, care s-a considerat „cu nimic mai pe jos de apostolii aceştia „nespus de aleşi!” (2 Corinteni 11:5), ne dă un răspuns simplu: „Eu sunt Pavel. Rolul meu este să slujesc. Eu sunt un slujitor al Evangheliei și al trupului lui Hristos”. Anumiți oameni din biserica primară au încercat să stabilească care dintre apostoli este mai mare. Unii au pretins că Pavel și alții Apolo. Dar Pavel i-a provocat: „Cine este Pavel? Şi cine este Apolo? Nişte slujitori ai lui Dumnezeu, prin care aţi crezut” (1 Corinteni 3:5). Oricare ar fi chemarea ta, că ești pastor al unei biserici sau un membru de rând, nu ești nici mai mult – nici mai puțin – decât un slujitor. În împărăția lui Dumnezeu, distincțiile de clasă nu contează. „Nu mai este nici Iudeu, nici Grec; nu mai este nici rob nici slobod; nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toţi sunteţi una în Hristos Isus” (Galateni 3:28). Noi suntem chemați să facem voia lui Dumnezeu, oriunde vom sluji! Când slujești, te eliberezi de „presiunea de a juca un rol”. Nimeni nu are dreptul să te judece decât Stăpânul tău. „Cine eşti tu, care judeci pe robul altuia? Dacă stă în picioare sau cade, este treaba stăpânului său” (Romani 14:4). Ar trebui să ne preocupe ceea ce-i place lui Dumnezeu, nu oamenilor. Numai El poate evalua slujirea noastră. Domnul Isus L-a slujit pe Tatăl Său, spunând: „nu caut să fac voia Mea, ci voia Tatălui, care M-a trimis” (Ioan 5:30). Și El te-a trimis și pe tine să faci voia lui Dumnezeu, promițându-ți: „Dacă Îmi slujeşte cineva, Tatăl îl va cinsti” (Ioan 12:26).