CASA VISURILOR TALE (1)

„Ştim… că… avem o clădire în cer…” (2 Corinteni 5:1)

     Puține lucruri în viață se compară cu entuziasmul pe care îl simți atunci când te muți în „casa visurilor” tale! Dar dacă ești un copil răscumpărat al lui Dumnezeu, iată ce urmează: indiferent cât de frumoasă este casa visurilor tale de pe pământ, ea este o nimica toată în comparație cu cea pe care o vei avea în veșnicie! De aceea Domnul Isus a zis: „În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc.” (Ioan 14:2). Când vine vorba despre casa în care vrem să locuim, apar anumite întrebări. Iar prima dintre ele este: cât costă? Răspuns: Mai mult decât ne-am putea permite vreodată! Pentru a te răscumpăra și a te duce în cer, Dumnezeu „a dat pe singurul Său Fiu…” (Ioan 3:16). Nimeni din cer nu va spune vreodată: „Uite ce am realizat eu împreună cu Domnul Isus.” Asta l-ar face co-răscumpărător cu Hristos. Ar fi o insultă la adresa crucii. Te-ai face vinovat de o așa mândrie, încât ar fi imposibil să poți locui acolo! Horatius Bonar (socotit între altele „prințul compozitorilor de imnuri creștine” din Scoția sec. al. 19-lea) scria la un moment dat: „Peste viața ce n-am trăit-o eu, peste moartea ce nu e a mea, viața, dar și moartea altuia, o pun ca garanție pentru veșnicia mea.” Biblia vorbește despre „truda” și „munca” pentru Dumnezeu… însă nu le amesteca! Nu putem lucra pentru a fi mântuiți; lucrăm pentru că suntem mântuiți. Noi nu lucrăm pentru răscumpărarea noastră; noi lucrăm pentru răsplata noastră. Dumnezeu ne va arăta „în veacurile viitoare nemărginita bogăţie a harului Său, în bunătatea Lui faţă de noi în Hristos Isus” (Efeseni 2:7). Așadar, vrei să ai o casă în cer? Este posibil – doar să te încrezi în Cel care o pregătește!