CÂT  DE DEDICAT ESTI?

„Ca să fim un fel de pârgă a făpturilor Lui” (Iacov 1:18)

     Fii atent când stai în preajma oamenilor care nu se prețuiesc pe ei înșiși deoarece ei nu sunt capabili să te prețuiască. Caută compania celor ce te dezvoltă, nu te inhibă, care îți hrănesc mintea și îți întăresc credința. Când ești în preajma lor, îți vei vedea cele mai bune calități ca într-o oglindă și vei fi hrănit de cuvintele ce vin de pe buzele lor. Când întâlnești pe cineva care îți spune că nu ai nimic de oferit, să râzi negreșit – e nepoliticos să auzi o glumă și să nu râzi. Când Dumnezeu te-a creat, El a făcut un pas înapoi și a spus: „iată că erau foarte bune” (Geneza 1:31). Așa că nu mai întreține părerile contrare. Ai un potențial atât de mare încât cuvântul „posibilitate” este scris pe toată ființa ta. Prin harul lui Dumnezeu, poți să fii tot ce dorește El. „El, de bună voia Lui, ne-a născut prin Cuvântul adevărului, ca să fim un fel de pârgă a făpturilor Lui”. Poate spui: „Dar am atât de multe regrete”. Dacă ți-a părut rău și ai învățat din ele, ațintește-ți privirea spre viitor! Dragostea lui Dumnezeu nu se bazează pe faptele tale. El nu te-a ales datorită virtuților tale. „Pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi” (Romani 5:8). El este Dumnezeul celei     de-a doua șanse, dar și celei de-a treia șanse. Pavel scrie: „Sunt încredinţat că Acela care a început în voi această bună lucrare, o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos” (Filipeni 1:6). Dumnezeul care te-a adus până aici te va conduce și în restul drumului – El îți este credincios. Dar asigură-te că și tu Îi ești dedicat Lui.