CAUTĂ SĂ TE ASEMENI CU HRISTOS!

„La aceasta aţi fost chemaţi … să călcaţi pe urmele Lui” (1 Petru 2:21)

     La creație, Dumnezeu a spus: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră” (Genesa 1:26). Din acest verset înțelegem că intenția lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi a fost să reflectăm chipul Său, caracterul Său, planurile Sale, gândurile Sale și căile Sale. Dacă dorești să știi cum arată toate acestea, analizează viața lui Hristos. Pavel a spus: „El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi-născut din toată zidirea” (Coloseni 1:15). Așadar, scopul tău suprem, mai ales dacă dorești să fii folosit de Dumnezeu, trebuie să fie asemănarea cu Hristos. Asta înseamnă că trebuie să te străduiești să te confrunți cu toate situațiile așa cum a făcut-o El și să te porți cu oamenii așa cum ar face-o El. Petru scrie: „la aceasta aţi fost chemaţi (ceva ce nu se poate separa de chemarea voastră); fiindcă şi Hristos a suferit pentru voi, şi v-a lăsat o pildă, ca să călcaţi pe urmele Lui”. Domnul Isus este exemplul tău în următoarele trei privințe: 1) Suferința. Când a fost batjocorit, în loc să se răzbune, El a răspuns prin dragoste, răbdare și bunătate. 2) Slujirea. El s-a aplecat ca să spele picioarele ucenicilor Săi, după care le-a spus: „şi voi să faceţi cum am făcut Eu … robul nu este mai mare decât domnul său” (Ioan 13:15-17). 3) Supunerea. El a spus: „nu caut să fac voia Mea, ci voia Tatălui, care M-a trimis” (Ioan 5:30). Iată care e vestea cea bună: Dumnezeu va lucra mai departe în tine – negreșit; El și-a luat acest angajament – acela de a te modela până acolo că, în fiecare împrejurare a vieții, vei acționa în același fel ca Domnul Isus. Vrei?