CE AI DE FĂCUT ÎNTR-O CRIZĂ (3)

„La urmă pierdusem orice nădejde de scăpare” (Faptele Apostolilor 27:20)

     Nu dispera. „Furtuna era aşa de puternică … că la urmă pierdusem orice nădejde de scăpare”. Ultimul lucru pe care îl aruncăm peste bord când întâmpinăm o criză este – nădejdea. Și când ne-am pierdut-o, suntem pe marginea prăpastiei. Te lupți cu o problemă care te-a secătuit de tot? Ai ajuns în punctul în care ai dat totul la o parte și acum ai ajuns în culmea disperării? Adu-ți aminte că marinarii de pe corabia lui Pavel „la urmă au pierdut orice nădejde de scăpare” pentru că au uitat că Dumnezeu este în control. Ei au uitat că El are un plan. Și au uitat că El poate reda speranța într-o situație absolut deznădăjduită. Când Biblia vorbește despre „nădejde”, nu se referă la noroc, la șansă sau la accident.  Nu, ci se referă la credință! „Fiţi tari, şi îmbărbătaţi-vă inima, toţi cei ce nădăjduiţi în Domnul!” (Psalmul 31:24). „Iată, ochiul Domnului priveşte peste cei ce se tem de El, peste cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui, ca să le scape sufletul de la moarte, şi să-i ţină cu viaţă în mijlocul foametei. Sufletul nostru nădăjduieşte în Domnul; El este Ajutorul şi Scutul nostru. Da, inima noastră îşi găseşte bucuria în El, căci avem încredere în Numele Lui cel Sfânt” (Psalmul 33:18-21). „Pentru ce te mâhnești, suflete, şi gemi înăuntrul meu? Nădăjduieşte în Dumnezeu, căci iarăşi Îl voi lăuda; El este mântuirea mea şi Dumnezeul meu” (Psalmul 42:11). „Tot ce a fost scris mai înainte, a fost scris pentru învăţătura noastră, pentru ca, prin răbdarea şi prin mângâierea pe care o dau Scripturile, să avem nădejde” (Romani 15:4). Așadar, cuvântul pentru tine astăzi este acesta: Nu dispera, ci „pune-ți nădejdea în Dumnezeu”.