CE FEL DE PILDĂ ESTI (4)

„Fii o pildă … în dragoste” (1 Timotei 4:12)

     Domnul Isus a spus: „Voi însă, iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine și dați cu împrumut, fără să nădăjduiți ceva în schimb. Și răsplata voastră va fi mare, și veți fi fiii Celui Prea Înalt; căci El este bun și cu cei nemulțămitori și cu cei răi” (Luca 6:35‑36). Astfel de cuvinte ne fac să ne punem pe genunchi, căci suntem mult prea deficitari în practicarea lor. Pastorul unei mari biserici spune că odată se afla într‑un lift cu un om beat care vomita. Pastorul abia a așteptat să coboare. Tot drumul spre casă nu a făcut decât să‑l critice pe acel om. În acea noapte, Dumnezeu i‑a vorbit și i‑a spus: „Tu ai râs de el, dar Eu l‑am iubit suficient de mult ca să mor pentru el”. Ai grijă ce atitudine ai! Același soare care topește untul face ca lutul să se întărească. Când ai de‑a face mereu cu problemele oamenilor, devii sau insensibil sau plin de compasiune. În ciuda dezamăgirii provocate de oameni, Domnul Isus nu și‑a pierdut niciodată simțul milei. Dragostea nu este un virus cu care te molipsești, este o atitudine pe care trebuie să o practici în fiecare zi. Și există o dimensiune divină a acestui fel de dragoste. „dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, care ne‑a fost dat” (Romani 5:5). Nu poți intra în străfundul propriilor tale emoții pentru a găsi o astfel de dragoste; poți doar să iei dragostea lui Dumnezeu care a fost turnată în inima ta și o poți împărtăși altora. Și dacă dorești să‑L slujești pe Dumnezeu cu toată inima apelează la sursa constantă a dragostei Lui.