CE S-A ÎNTÂMPLAT CU DIMA? (1)

„Dima … m-a părăsit” (2 Timotei 4:10)

     Pavel scrie unul dintre cele mai triste versete din Scriptură: „Dima, din dragoste pentru lumea de acum m-a părăsit”. Alergătorul s-a împiedicat. Lumina din viața unui credincios s-a stins. De ce? 1) L-a durut oare statutul său de creștin minoritar? Se spune că nu a existat numai unul, ci doi Martin Luther în istoria bisericii. Și amândoi au primit aceeași revelație a îndreptățirii prin credință ca fiind calea spre mântuire. Dar primul a scris-o și a ascuns-o în zidul unei mănăstiri deoarece se temea de autorități. Cel de-al doilea a lipit-o pe ușa Bisericii Tuturor Sfinților din Wittenberg și a pornit Reforma. Hristos ne-a promis că mesajul nostru va fi unul plin de putere și nu unul plin de popularitate: „Nu te teme, turmă mică” (Luca 12:32). Poartă-ți statutul minoritar ca pe un stindard al onoarei! 2) A fost oare ucis de sabia doctrinei? Noi avem mesajul pe care oamenii trebuie să-l audă, dar ei nu vor întotdeauna să-l audă. Chiar și unii creștini refuză să-l audă. „Mulţi din ucenicii Lui, după ce au auzit aceste cuvinte, au zis: „Vorbirea aceasta este prea de tot: cine poate s-o sufere?” Din clipa aceea, mulţi din ucenicii Lui s-au întors înapoi, şi nu mai umblau cu El” (Ioan 6:60,66). Poate spui: „Dar dacă suntem prea stricți cu oamenii, îi vom pierde”. Dacă suntem legaliști, așa va fi, dar dacă suntem biblici, vom zidi oameni pentru Dumnezeu care vor străluci ca niște lumini într-o lume plină de întuneric. Domnul Isus a spus: „Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi” (Ioan 8:32). Uneori, înainte ca oamenii să fie slobozi ei sunt trecuți prin încercări! Dar cu toate acestea, noi trebuie să propovăduim adevărul.