CEA MAI IMPORTANTĂ POLIȚĂ DE ASIGURARE

„Domnul este Păstorul meu… în toate zilele vieţii mele.” (Psalmul 23:1, 6)

     Majoritatea companiilor de asigurări sunt demne de încredere. Ele îți oferă acoperire în majoritatea anotimpurilor și necazurilor vieții. Dar nu toate companiile de asigurări sunt așa. În unele cazuri, în momentul în care ai o plângere împotriva lor, fie vor mări primele de asigurare, fie îți vor anula polița. Dar polița de asigurare pe care o ai la Dumnezeu este uimitoare. Prima de asigurare a fost plătită cu sângele Domnului Isus Hristos, pe cruce, când El a rostit acele cuvinte cutremurătoare: „S-a isprăvit!”, care înseamnă „plătit pe deplin.” Există multe feluri de asigurări, care acoperă domenii și situații precum: cutremurul, incendiul, bunurile imobiliare, furtul, boala, automobilul sau moartea. Dar singura poliță de asigurare care te poate acoperi dincolo de moarte este cea pe care ți-o oferă Dumnezeu. Și nu trebuie să te îngrijorezi că nu ai citit ce scrie cu „litere mici”, pentru că El nu o va anula! Apostolul Pavel așază această poliță de asigurare înaintea noastră: „Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea sau prigonirea sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdia sau sabia?” În toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit. Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălţimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru.” (Romani 8:35, 37-39). Te-ai pocăit de păcatele tale? Ți-ai pus încrederea în Hristos? Este El Mântuitorul tău? Atunci ești acoperit pentru vecie și poți să cânți cu încredere: „Dureri, batjocuri, prigoniri, Adese-am întâlnit / Prin harul marii Lui iubiri, Eu toate-am biruit!” Nu uita astăzi că beneficiezi de „polița” măreață a harului!