CEI TREI SPINI (1)

„Spini … să-ţi dea” (Geneza 3:18)

     În Scriptură, există trei spini care înfățișează imaginea mântuirii. Să ne uităm la ei și să vedem ce putem învăța. 1) Creația condamnată să facă spini. Când Adam și Eva au păcătuit, Dumnezeu a spus: „blestemat este acum pământul din pricina ta. … spini şi pălămidă să-ţi dea, şi să mănânci iarba de pe câmp” (v. 17-19). Totul s-a schimbat pentru noi atunci. Trandafirii au început să facă spini, părtășia cu Dumnezeu s-a rupt și omul, care a fost creat să trăiască veșnic, trebuia să moară. A fost tragic, dar Dumnezeu a avut o soluție. 2) Un Mântuitor încoronat cu spini. „Au împletit o cunună de spini pe care     I-au pus-o pe cap” (Matei 27:29). Blestemul rostit într-o grădină a fost ridicat în cealaltă grădină! Când Dumnezeu i-a alungat pe Adam și pe Eva din grădina Eden, El a pus un înger cu săbii de foc la poartă ca să-i împiedice să mai intre. Dar la cruce, Hristos, al doilea Adam, a fost lovit de sabia judecății lui Dumnezeu, devenind Mântuitorul nostru. Acum putem reintra în prezența lui Dumnezeu. Ce a pierdut Adam? Părtășia cu Dumnezeu, nemurirea și neprihănirea. La cruce, Hristos le-a recâștigat și ni le-a redat pe toate acestea. „Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi” (2 Corinteni 5:17). Să remarcăm cuvintele: în Hristos”. În Noul Testament, citim aceste cuvinte de treizeci și unu de ori. Asta înseamnă unul pentru fiecare zi din lună. Bucură-te! Dumnezeu te iubește și te primește „în Hristos”.