CELE TREI HAINE ALE LUI IOSIF (3)

„Faraon… l-a îmbrăcat cu haine din in subțire…” (Geneza 41:42)

     Cea de-a treia haină pe care a purtat-o Iosif a fost „haina destinului”. Întrucât Iosif L-a onorat pe Dumnezeu în cele mai grele împrejurări, el a fost așezat în fruntea Egiptului, fiind îmbrăcat cu haina de domnie și împlinindu-și destinul. În Psalmul 105:17-21 scrie că Dumnezeu „le-a trimis înainte pe un om; Iosif a fost vândut ca rob. I-au strâns picioarele în lanțuri, l-au pus în fiare, până la vremea când s-a întâmplat ce vestise el, și până când l-a încercat Cuvântul Domnului. Atunci împăratul a trimis să-i scoată lanțurile, și stăpânitorul popoarelor l-a izbăvit. L-a pus domn peste casa lui, și dregătorul tuturor averilor lui.” Încercările și ispitele cu care te confrunți, te pregătesc pentru viitorul tău și pentru destinul tău! Toată viața ta poate consta în pregătirea pentru un singur anotimp ori pentru o singură misiune. Cu cât e mai mare misiunea, cu atât mai mare va fi atacul care va veni împotriva ta. De cinci ori în capitolul 39 din Geneza, Biblia spune: „Domnul a fost cu Iosif.” Dar asta nu l-a scutit de trădare din partea familiei sale; ori de ispite repetate din partea soției șefului său; sau de defăimare și închisoare pe nedrept; sau de dezamăgire din partea pitarului cu care s-a împrietenit în închisoare. Cu toate acestea, privind în urmă, Iosif și-a dat seama că toate aceste experiențe au fost o „pregătire pentru domnie.” Când a fost întrebat de ce folosește lemn numai de la copacii care au rezistat celor mai năprasnice furtuni pentru a-și face viorile, Stradivarius a răspuns: „Lemnul bătut de vreme face muzica cea mai dulce.” Deci, perseverează, încrede-te în continuare în Dumnezeu… și vei cânta cântarea biruinței la fel ca Iosif!