CERE ÎNȚELEPCIUNE DE LA DUMNEZEU!

„Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu…” (Iacov 1:5)

     Înțeleptul Solomon a spus: „Dobândeşte înţelepciune, dobândeşte pricepere; nu uita cuvintele gurii mele şi nu te abate de la ele! N-o părăsi, şi ea te va păzi; iubeşte-o, şi te va ocroti! Iată începutul înţelepciunii: dobândeşte înţelepciunea şi, cu tot ce ai, dobândeşte priceperea. Înalţ-o şi ea te va înălţa; ea va fi slava ta dacă o vei îmbrăţişa.” (Proverbele 4:5-8). Există multe căi prin care poți căpăta înțelepciune: 1) Să înveți din cunoștințele și învățămintele altora. „Prin mândrie se aţâţă numai certuri, dar înţelepciunea este cu cel ce ascultă sfaturile.” (Proverbele 13:10). 2) Să ai o gândire în afara tiparelor. Afirmații precum: „Așa am făcut mereu lucrurile!” justifică o verificare amănunțită, atunci când suntem obișnuiți să apărăm metode care nu mai sunt valabile. 3) Să scrii și să reflectezi la ce ai aflat prin experiență. 4) Să nu tragi concluzii pripite. Creșterea este întotdeauna o lucrare în desfășurare. Creativitatea este spontană și poate fi deranjantă. Capacitatea de a-ți păstra concentrarea și credința în mijlocul schimbărilor este un semn al creșterii și al maturității. Acum, căile acestea sunt bune, dar izvorul nesecat al înțelepciunii supreme este Cuvântul lui Dumnezeu! „Domnul dă înţelepciune; din gura Lui ies cunoştinţa şi priceperea” (Proverbele 2:6); „Înţelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi paşnică, blândă, uşor de înduplecat, plină de îndurare şi de roade bune, fără părtinire, nefăţarnică.” (Iacov 3:17); „Eu, zice Domnul, te voi învăţa şi-ţi voi arăta calea pe care trebuie s-o urmezi, te voi sfătui şi voi avea privirea îndreptată asupra ta.” (Psalmul 32:8). Așadar, refuză să mai trăiești în derivă, refuză să mai duci o viață fără angajamente și lipsită de călăuzire! Astăzi, roagă-te și cere înțelepciune de la Dumnezeu!