CINE ȘTIE? DUMNEZEU ȘTIE!

„Lucrurile ascunse sunt ale Domnului” (Deuteronom 29:29)

     Biblia spune: „Încrede-te în Domnul din toată inima ta, şi nu te bizui pe înţelepciunea ta!” (Proverbe 3:5). E ușor să spunem acest verset, dar e greu să-l trăim, mai ales atunci când tragedia și pierderea ne afectează viețile și nu înțelegem de ce. Vine o vreme în care ne rugăm și Dumnezeu ne dă răspunsuri și vine o vreme când ne rugăm și El ne dă pace. „Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri. Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus.” (Filipeni 4:6-7). În vremuri de suferință și de pierdere, iată două versete pe care te poți baza: 1) „Lucrurile ascunse sunt ale Domnului, Dumnezeului nostru, iar lucrurile descoperite sunt ale noastre.” Când trebuie să înțelegem anumite lucruri – noi avem teritoriul nostru, iar Dumnezeu îl are pe al Său. Al nostru este limitat de ceea ce El decide să ne descopere. Pavel, care a scris jumătate din Noul Testament prin descoperire divină, a recunoscut: „Căci cunoaştem în parte” (1 Corinteni 13:9). În cel mai bun caz, noi vom fi mereu limitați de propria noastră înțelegere. 2) „Știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume, spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său.” (Romani 8:28). Uneori Dumnezeu ne dă explicații, iar alteori EL dă verdictul „voi explica mai târziu.” Așadar, când ești tentat să ridici mâinile de disperare și să spui: „Cine știe?” adu-ți aminte: „Dumnezeu știe!” Adu-ți aminte că El rezolvă lucrurile spre binele tău și spre slava Sa.