CONCENTREAZĂ-TE ASUPRA SOLUȚIEI, ȘI NU ASUPRA PROBLEMEI!

„În linişte şi odihnă va fi mântuirea voastră, în seninătate şi încredere va fi tăria voastră”. (Isaia 30:15)

     Când apar probleme în relațiile tale, vei fi obligat să devii analist, negociator, diplomat și pacifist. Iar capacitatea de a fi un bun comunicator este esențială! Nimic nu este mai frustrant decât să fii înțeles greșit sau interpretat greșit. Dar nu întotdeauna discuția constituie răspunsul! Uneori, dimpotrivă, ea potențează problema! Greșeala noastră este adesea că facem prea multă tevatură pe marginea problemei; cu alte cuvinte, vorbim despre ea – când ar trebui să tăcem și să ne concentrăm asupra soluției. Ascultă-mă puțin: Dumnezeu te-a înzestrat cu darurile de care ai nevoie pentru a schimba situația. Nu doar vorbi, ci treci la fapte! Dacă folosim greșit cuvintele sau vorbim necugetat, sau la mânie – asta ne poate îndepărta de soluția… pe care altfel am vedea-o! Apostolul Iacov ne învață despre imensa putere distructivă a cuvintelor noastre: „Limba, este un mic mădular, şi se făleşte cu lucruri mari. Iată, un foc mic ce pădure mare aprinde!” (Iacov 3:5). Fie și doar tonul vocii noastre poate ațâța o conversație și o poate transforma într-o vâlvătaie. Nu fi tu persoana care scoate flăcări pe gură. Îmblânzește-ți limba! Preia controlul situației, când lucrurile degenerează, și adu lumină și viață! Conversațiile noastre trebuie să fie cu har și cu gust (vezi Coloseni 4:6). Vorbește pozitiv, deoarece Dumnezeu este încă pe tron, și El are un plan! De multe ori, un răspuns potrivit vine în urma tăcerii, și după o reflectare atentă… Alteori, e mai bine doar să taci. Când ești nesigur sau neliniștit, probabil vei vorbi în exces. Când ești mânios, vei agrava situația. Iar când ești prea agresiv, vei pierde în loc să câștigi. Biblia spune: „În linişte şi odihnă va fi mântuirea voastră, în seninătate şi încredere va fi tăria voastră.” Așa să ne ajute Dumnezeu!