CONFRUNTĂ-TI CELE MAI MARI TEMERI ÎN RUGĂCIUNE

„Tată … depărtează de la Mine paharul acesta” (Marcu 14:36)

     Data viitoare când bei paharul cu vin în biserică la Cina Domnului oprește-te și adu-ți aminte ce se afla în paharul din care a băut Domnul Isus în Ghetsimani în noaptea dinaintea răstignirii. Tu poți bea paharul cu încredere deoarece El a băut mai întâi din paharul agoniei. În ajunul morții Sale, El s-a rugat: „Sufletul Meu este cuprins de o întristare de moarte; … Tată, Ţie toate lucrurile Îţi sunt cu putinţă; depărtează de la Mine paharul acesta! Totuşi, facă-se nu ce voiesc Eu, ci ce voieşti Tu” (Marcu 14:34-36). Să remarcăm cuvintele „cuprins de întristare” (dacă consideri că păcatul tău nu e mare lucru, poate aceste cuvinte te vor face să te răzgândești). Hristos a băut din paharul mâniei lui Dumnezeu pentru ca tu să poți bea din paharul harului lui Dumnezeu. Deși El a fost fără păcat, El a gustat atât păcatele celui mai ,,rafinat’’ păcătos, cât și ale celui mai respingător. El nu simțise niciodată furia lui Dumnezeu şi El n-a meritat s-o simtă. El nu a experimentat izolarea de Tatăl Său; până când ,,a sosit ceasul’’. El nu a cunoscut niciodată moartea fizică; El era ființă nemuritoare. Cu toate acestea, în decurs de câteva ore, Dumnezeu Și-a dezlănțuit mânia  de pedepsire a păcatului asupra Fiului Său fără păcat, perfect. Și ca om, lui Isus i-a fost frică și încă o frică de moarte. Și ceea ce a făcut El cu teama Lui ne arată ce să facem noi cu temerile noastre. El s-a rugat cu sinceritate și cu perseverență. El le-a spus ucenicilor Săi: „Şedeţi aici până Mă voi duce acolo să Mă rog” (Matei 26:36). Isus s-a confruntat cu cea mai mare teamă a Sa în rugăciune sinceră și a învins-o. Și prin rugăciune și tu îți poți învinge temerile.