CONTINUĂ ALERGAREA

„Să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte” (Evrei 12:1)

     Iată ce a îndurat Domnul Isus: 1) Ispită. Noi ne imaginăm ispitirile din pustie ca pe trei evenimente izolate, dispersate pe o perioadă de patruzeci de zile. Nu: „a fost ispitit de diavolul timp de patruzeci de zile” (Luca 4:2). La fiecare pas, îi șoptea la ureche; la fiecare cotitură, îi semăna îndoiala; patruzeci de zile de ispită continuă! Când s-au terminat, Satana a plecat, îngerii au venit și L-au întărit și a plecat din pustie pentru a intra într-o lucrare pe care nimeni nu a făcut-o vreodată. Dar mai întâi a trebuit să treacă prin ispită. Așa e și în cazul tău. Iar vestea bună e că prin harul lui Dumnezeu, poți. 2) Acuzație. „Noroadele vorbeau mult în șoaptă despre El. Unii ziceau: „Este un om bun.” Alții ziceau: ,,Nu, ci duce norodul în rătăcire” (Ioan 7:12). „Iudeii I-au răspuns: ,,Nu zicem noi bine că ești Samaritean, și că ai drac?”      (Ioan 8:48). Ei L-au acuzat pe nedrept, dar Isus și-a continuat alergarea. ªi tu trebuie să faci la fel. 3) Respingere. Familia Lui a crezut că e nebun. Vecinii s-au purtat urât cu El. Când s-a întors în orașul Lui natal, au încercat să-L arunce de pe o stâncă (Luca 4:29). Dar Isus și-a continuat alergarea. ªi tu trebuie să faci la fel. 4) Rușine. La cruce, El a devenit „păcat” personificat       (2 Corinteni 5:21). Deși niciodată nu a furat, nu a mințit și nu a poftit, a purtat rușinea fiecărui hoț, mincinos, persoană adulteră. Cum a putut Domnul Isus să facă asta? Ce L-a făcut să meargă înainte? Biblia răspunde: „care, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit” (Evrei 12:2). Domnul Isus a locuit deja în cer și știind ce-L așteaptă, a putut să îndure și să-ªi termine alergarea. ªi aceeași bucurie te așteaptă și pe tine.