CONTINUĂ SĂ ALERGI!

„Să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte.” (Evrei 12:1)

     Atleții experimentați știu dacă pot continua alergarea, și prin motivare și auto-încurajare își refac forțele. Unii numesc starea aceasta „extazul alergătorului”: o eliberare de adrenalină care te face să simți că poți alerga toată ziua. Așadar, cuvântul pentru tine astăzi este aceasta: continuă să alergi până îți redobândești forțele! Pavel spune: „să dăm la o parte orice piedică, și păcatul care ne înfășoară așa de lesne, și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm țintă la Căpetenia și Desăvârșirea credinței noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea, și șade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu. Uitați-vă, deci, cu luare aminte la Cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de Sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima, și să cădeți de oboseală în sufletele voastre.” (Evrei 12:1-3). Să remarcăm cuvântul „a suferit.” Nu lăsa ca ceea ce se întâmplă în jurul tău să saboteze ceea ce lucrează Dumnezeu în tine. Generic vorbind, perspectiva îți este afectată de ceea ce se întâmplă acum în viața ta. Un om care se îneacă nu este prea impresionat de ceva bun care urmează să se întâmple mâine; el are nevoie de ajutor astăzi. Nu uita că situația prin care treci în prezent este temporară. Cu alte cuvinte: și asta va trece! În Vechiul Testament, Dumnezeu i-a zis lui Isaia: „Mângâiați pe poporul Meu, zice Dumnezeul vostru… strigați-i că robia lui s-a sfârșit, că nelegiuirea lui este ispășită” (Isaia 40:1-2). Apoi El a mers mai departe și (în vers. 4-5) le-a făcut această promisiune extraordinară: „orice munte și orice deal să fie plecate… Atunci se va descoperi slava Domnului, și în clipa aceea orice făptură o va vedea; căci gura Domnului a vorbit.” Proclamă biruința în Numele Domnului peste tine astăzi… și continuă să alergi!