CONTINUĂ SĂ TE ROGI SI SĂ CREZI

„Apoi le-a mai zis” (Luca 11:5)

     Nevoia ta mișcă inima lui Dumnezeu, dar credința ta Îl face să acționeze. Așadar, continuă să te rogi și să crezi. Domnul Isus ne oferă două ilustrații ale acestui lucru: 1) „Dacă unul dintre voi are un prieten, şi se duce la el  la  miezul nopţii, şi-i  zice: „Prietene, împrumută-mi trei pâini … şi dacă dinăuntrul casei lui, prietenul acesta îi răspunde: „Nu mă tulbura; acum uşa este încuiată, copiii mei sunt cu mine în pat, nu pot să mă scol să-ţi dau pâini” – vă spun: chiar dacă nu s-ar scula să i le dea, pentru că-i este prieten, totuşi, măcar pentru stăruinţa lui supărătoare, tot se va scula şi-i va da tot ce-i trebuie” (Luca 11:5-8). De ce vrea Dumnezeu să-ți răspundă la rugăciune? Pentru a-Și proteja reputația de Cel ce face legăminte și le respectă. 2) „Într-o cetate era un judecător … În cetatea aceea era şi o văduvă, care venea des la el, şi-i zicea: „Fă-mi dreptate …”.  Multă vreme n-a voit    să-i facă dreptate. Dar în urmă,  şi-a zis: „Măcar că de Dumnezeu nu mă tem şi de oameni nu mă ruşinez, totuşi, pentru că văduva aceasta mă tot necăjeşte, îi voi face dreptate, ca să nu tot vină să-mi bată capul.” Domnul a adăugat: „Auziţi ce zice judecătorul nedrept? Şi Dumnezeu nu va face dreptate aleşilor Lui, care strigă zi şi noapte către El, cu toate că zăboveşte faţă de ei? Vă spun că le va face dreptate în curând” (Luca 18:2-8). Concluzie: Dumnezeul pe care Îl slujești este drept, milostiv, poate și dorește să-ți împlinească nevoile, deci continuă să te rogi și să crezi.