CONTROL SPIRITUAL (1)

„Domnul cercetează toate inimile şi pătrunde toate închipuirile şi toate gândurile” (1 Cronici 28:9)

     Psalmistul s-a rugat: „Cercetează-mă, Dumnezeule, şi cunoaşte-mi inima! Încearcă-mă, şi cunoaşte-mi gândurile! Vezi dacă sunt pe o cale rea, şi du-mă pe calea veşniciei!” (Psalmul 139:23-24). Dacă ești înțelept, te duci la doctor și-ți faci controale medicale regulate. Tot astfel, te duci la Dumnezeu pentru controale spirituale regulate. În ce domenii? 1) În domeniul mântuirii. „Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi” (2 Corinteni 5:17). A existat vreodată un moment în viața ta când te-ai pocăit de păcatul tău și ți-ai pus încrederea în Domnul Isus ca să te mântuiască? Te-ai predat Lui și L-ai făcut Domnul vieții tale? 2) În domeniul vieții tale devoționale. „Cât de mult iubesc Legea Ta! Toată ziua mă gândesc la ea” (Psalmul 119:97). „Cuvântul Tău este cu totul încercat, şi robul Tău îl iubeşte” (v. 140). Citești și meditezi la Cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi? Devoțiunile tale sunt constante și semnificative? Încerci să aplici principiile Scripturii în fiecare circumstanță în care te găsești? 3) În domeniul smereniei. Dumnezeu spune: „Eu locuiesc în locuri înalte şi în sfinţenie; dar sunt cu omul zdrobit şi smerit, ca să înviorez duhurile smerite, şi să îmbărbătez inimile zdrobite” (Isaia 57:15). Ești grabnic să recunoști și să fii de acord cu Dumnezeu când ai păcătuit? Admiţi şi recunoști în fața celorlalți că ai greșit? Te poți bucura de biruinţele altora chiar și atunci când ale tale trec neobservate? Îi consideri pe ceilalți mai buni decât tine? (Romani 12:10). Trăiești cu sentimentul dependenței de Dumnezeu?