CONTROL SPIRITUAL (2)

„Eu, Domnul, cercetez inima” (Ieremia 17:10)

     Cam unde te găsești tu când vorbim despre: 1) Supunere. „Ascultaţi de mai marii voştri, şi fiţi-le supuşi, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre, ca unii care au să dea socoteală de ele; ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci aşa ceva nu v-ar fi de nici un folos” (Evrei 13:17). Eşti supus constant lucrurilor pe care știi că Dumnezeu dorește să le faci? Te supui îndrumării celor pe care Dumnezeu i-a pus peste tine? Te rogi pentru ei și Îi mulțumești lui Dumnezeu pentru investițiile pe care ei le fac în viața ta? 2) O inimă curată. „Dacă zicem că n-avem păcat, ne înşelăm singuri, şi adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire” (1 Ioan 1:8-9). Îți mărturisești păcatele în mod specific și pe nume? Îți propui să te lași de păcat în clipa în care Dumnezeu ți-l descoperă? Cum rămâne cu domeniile pe care nu I le-ai predat? Ești dispus să renunți la orice păcat pentru Dumnezeu? 3) O conștiință curată. „Mă silesc să am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor” (Faptele Apostolilor 24:16). Cauți să primești iertarea celor pe care i-ai ofensat? Ai un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor?  4) Încredere înaintea lui Dumnezeu. „Dacă nu ne osândește inima noastră, avem îndrăzneală la Dumnezeu. Şi orice vom cere, vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui, şi facem ce este plăcut înaintea Lui” (1 Ioan 3:21-22). Ai depășit faza cu „este bine sau este rău” și acum te întrebi „cum va afecta lucrul acesta încrederea mea înaintea lui Dumnezeu?”