CONTROL SPIRITUAL (4)

„Isus le-a cunoscut gândurile (Luca 11:17)

     Pentru ca acest control spiritual să fie eficient, trebuie să-ți analizezi următoarele trei domenii: 1) Iertarea. „Îngăduiţi-vă unii pe alţii, şi, dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertaţi-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, aşa iertaţi-vă şi voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcaţi-vă cu dragostea, care este legătura desăvârşirii. Pacea lui Hristos, la care aţi fost chemaţi, ca să alcătuiţi un singur trup, să stăpânească în inimile voastre” (Coloseni 3:13-15). Ești grabnic în a-i ierta pe cei ce te-au rănit? Încerci tu să rezolvi conflictele cât mai curând posibil? Nutrești resentimente? 2) Câștigarea sufletelor. „Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile … Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit” (Matei 28:19-20). Te preocupă sufletele pierdute? Profiți de orice ocazie pentru a-ți împărtăși credința? Viața ta arată ceea ce mărturisești cu buzele? 3) Rugăciunea. „Căutaţi pe Domnul şi sprijinul Lui, căutaţi necurmat Faţa Lui!” (1 Cronici 16:11). Ai o viață de rugăciune constantă? Te rogi cu credință pentru nevoile altora? Ai învățat să te rogi cu credință, bazându-te pe Cuvântul lui Dumnezeu și crezând că El va face lucruri mari? Vezi rezultatele vieții tale de rugăciune? Viața ta de rugăciune te-a condus spre o intimitate mai profundă cu Domnul? Dacă ești serios în privința schimbării tale profunde, a creșterii în umblarea ta spirituală și a dezvoltării unui caracter ca al lui Hristos, petrece timp cu Domnul astăzi și spune: „Cercetează-mă, Dumnezeule, şi cunoaşte-mi inima! Încearcă-mă, şi cunoaşte-mi gândurile … du-mă pe calea veşniciei!” (Psalmul 139:23-24).